Direct Ingaand Keuze Pensioen

✓ Verschillende keuzemogelijkheden
✓ Geen kleine lettertjes

Allianz Direct Ingaand Keuze Pensioen

Gaat u binnenkort met pensioen? En heeft u een pensioenverzekering waarbij een bedrag (koopsom) beschikbaar komt? Dan moet u binnenkort kiezen waar u uw pensioenuitkering aankoopt. Dit kan bij Allianz, maar mag ook bij een andere verzekeraar. Ook moet u kiezen of u een vast pensioen of een variabel pensioen wilt. U kiest zelf het pensioen dat past bij uw wensen en situatie. Met het Allianz Direct Ingaand Keuze Pensioen kiest u voor een variabel pensioen met als u dat wilt op dezelfde polis een vast pensioen.

Waarom het Direct Ingaand Keuze Pensioen?

U kiest voor het Direct Ingaand Keuze Pensioen als u niet vast wilt zitten aan de marktrente, u kans wilt op een gemiddeld hogere uitkering dan bij een vast pensioen door te beleggen, u na 20 jaar geen risico meer wilt lopen dat uw uitkering lager wordt en u eventueel naast het variabel pensioen ook een vast pensioen wilt op dezelfde polis.

Met het Direct Ingaand Keuze Pensioen neemt u ook een zekere mate van risico: Uw uitkering kan dalen als de beleggingen tegenvallen. Ieder jaar op één januari herrekenen wij uw variabele uitkering. Of deze dan stijgt, daalt of ongeveer gelijk blijft is afhankelijk van beleggingen, rente en de levensverwachting in Nederland en wordt jaarlijks op één januari opnieuw vastgesteld. De uitkering wijzigt dus ieder jaar. Na 20 jaar zetten wij de uitkering vast voor de rest van de looptijd.

In het Direct Ingaand Keuze Pensioen belegt u met uw variabele uitkering in één beleggingsmix. Hiervoor maken wij gebruik van beleggingsfondsen van Blackrock en Lyxor.

In het Direct Ingaand Keuze Pensioen kunt u ook een uitkering voor uw partner regelen als u overlijdt.

Belangrijk: Omdat u met uw koopsom voor het variabel pensioen belegt loopt u ook risico. Als de resultaten van beleggingen tegenvallen, dan kan uw uitkering toch dalen. Of minder stijgen dan u verwacht.

Twee varianten
Voor het variabel pensioen kan gekozen worden tussen twee varianten. Namelijk een variant waarbij de uitkering hoger begint dan een vaste uitkering en die, als de verwachte beleggingsresultaten worden gerealiseerd, ongeveer gelijk zal blijven. De uitkering begint hoger omdat we rekening houden met een vaste daling van 1,5% per jaar.

En een variant waarbij de uitkering aan het begin ongeveer gelijk is aan een vaste uitkering die, als de verwachte beleggingsresultaten worden gerealiseerd, zal stijgen.

Past het Direct Ingaand Keuze Pensioen bij u of niet?

Het Direct Ingaand Keuze Pensioen past bij u als:

 • u een variabele uitkering wilt met de kans op een gemiddeld hogere uitkering dan bij een vast pensioen door beleggingsresultaat op basis van één beleggingsmix;
 • u een pensioenkapitaal beschikbaar heeft van minimaal € 50.000,-;
 • u na 20 jaar niet meer te maken wil hebben met de onzekerheid van een schommelende pensioenuitkering;

waarbij u op zoek bent naar:

 • een uitkering die hoger begint dan bij een vast pensioen en die, als de verwachte beleggingsresultaten worden gerealiseerd, ongeveer gelijk zal blijven, of
 • een uitkering die nagenoeg gelijk begint aan een vaste uitkering en die, als de  verwachte beleggingsresultaten worden gerealiseerd, zal stijgen;

en u accepteert dat de variabele uitkering ieder jaar hoger of lager kan worden door:

 • behaalde beleggingsresultaten: Deze kunnen beter of slechter zijn dan verwacht. Betere resultaten verhogen de uitkering en slechtere verlagen de uitkering;
 • wijzigingen in levensverwachting in Nederland. Deze kan stijgen of dalen. Een daling verhoogt de uitkering en een verhoging verlaagt de uitkering.
 • ontwikkelingen van de marktrente. Het verloop van de rentecurve kan door de DNB naar boven of beneden worden bijgesteld. Wordt deze naar boven bijgesteld, dan verhoogt dit de uitkering. Wordt de rentecurve naar beneden bijgesteld, dan verlaagt dit de uitkering.

En u niet in de financiële problemen komt als de uitkering lager wordt dan verwacht. Zo moet u bijvoorbeeld een daling in de uitkering kunnen opvangen. Kijk bijvoorbeeld in onze tool wat een uitkering in uw situatie kan doen in het pessimistische scenario.

Het Direct Ingaand Keuze Pensioen past niet bij u als:

 • u in de financiële problemen komt als de uitkering lager wordt dan verwacht
  • bij de variant die ongeveer gelijk begint als een vast pensioen kan de uitkering bij teleurstellende beleggingsresultaten gelijk blijven of zelfs dalen in plaats van stijgen. U moet eventueel teleurstellende beleggingsresultaten financieel kunnen opvangen.
  • bij de variant waarbij de uitkering hoger begint dan een vast pensioen kan de uitkering bij teleurstellende beleggingsresultaten dalen. U moet teleurstellende beleggingsresultaten financieel kunnen opvangen
 • u ’s nachts wakker ligt van de gedachte dat de uitkering kan tegenvallen (u niet bereid bent de risico’s zoals hierna omschreven te accepteren);
 • u helemaal geen omkijken meer wilt hebben naar de uitkering en alleen zekerheid wilt, nu en in de toekomst, over de hoogte van de (totale) uitkering;
 • u het pensioenkapitaal wilt gebruiken voor een tijdelijke uitkering, bijvoorbeeld als overbrugging tot u een AOW uitkering ontvangt, want dat is niet mogelijk in het Allianz Direct Ingaand Keuze Pensioen;
 • u een pensioenuitkering wilt die niet na 20 jaar wordt vast gezet, omdat u een levenslang variabel pensioen wilt;
 • u een variabele uitkering wilt die niet afhankelijk is van wijzigingen in de levensverwachting in Nederland;
 • u een partnerpensioen wil verzekeren dat niet variabel is.

Pas uw pensioenuitkering aan op uw wensen

Met het Direct Ingaand Keuze Pensioen regelt u een pensioenuitkering die bij u past. Zo kunt u kiezen uit de twee hiervoor beschreven varianten. En of u ook een vast pensioen wilt. Of u bijvoorbeeld een partnerpensioen wilt regelen, voor het geval u overlijdt.

Vindt u het risico van een volledig variabel pensioen te groot, dan is het mogelijk naast het variabel pensioen ook een vast pensioen bij Allianz te regelen op dezelfde polis. Met een deel van de koopsom beleggen we dan niet. Het risico op een lagere uitkering neemt af naarmate het aandeel variabel pensioen kleiner wordt. Daar staat tegenover dat de kans op een gemiddeld hogere uitkering dan bij een vast pensioen ook kleiner wordt.

U hoeft dan geen aparte verzekeringen af te sluiten en bespaart hiermee kosten. U ontvangt uw uitkering dan in één bedrag. In het Direct Ingaand Keuze Pensioen kan dit alleen volgens een vaste verdeling van de koopsom.

U kunt kiezen voor:

 • 75% variabel pensioen en 25% vast pensioen
 • 50% variabel pensioen en 50% vast pensioen
 • 25% variabel pensioen en 75% vast pensioen.

Deze keuze kunt u niet meer wijzigen.

Voor het variabel pensioen kunt u kiezen tussen twee varianten. Namelijk een variant waarbij de uitkering hoger begint dan een vaste uitkering en die, als de verwachte beleggingsresultaten worden gerealiseerd, ongeveer gelijk zal blijven. De uitkering begint hoger omdat we rekening houden met een vaste daling van 1,5% per jaar.

En een variant waarbij de uitkering aan het begin gelijk is aan een vaste uitkering en die, als de verwachte beleggingsresultaten worden gerealiseerd, zal stijgen.

Bij het Direct Ingaand Keuze Pensioen hoort ook een partnerpensioen. Komt u te overlijden, dan krijgt uw partner een uitkering. Voor het variabel pensioen wordt de uitkering op het moment van overlijden herrekend. Uw partner ontvangt hier dan 70% van. Dit deel blijft daarna ook een variabel pensioen. Van het eventueel gekozen vaste pensioen is de uitkering na overlijden 70% van de vaste uitkering en verandert daarna niet meer.

Als u komt u te overlijden, dan stopt uw pensioenuitkering. Heeft u een partnerpensioen geregeld, dan krijgt uw partner na uw overlijden een uitkering. Maar als u vrij kort na het begin van uw pensioen overlijdt en uw partner ook, dan heeft u mogelijk meer betaald voor uw pensioen, dan u en/of uw partner aan uitkeringen heeft ontvangen. Vindt u dit vervelend? Dan kunt u een contraverzekering afsluiten. Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit aan uw nabestaanden als u (en eventueel uw partner) overlijden.

Als u wilt voorkomen dat uw nabestaanden erfbelasting moeten betalen over de uitkering uit de contraverzekering, dan kunnen uw nabestaanden de contraverzekering zelf afsluiten. Uw adviseur kan u hier meer over vertellen.

U bepaalt zelf hoe vaak wij u betalen. U kunt kiezen tussen per maand, per kwartaal, per halfjaar of per jaar. Net wat u handig vindt.

Hoe bepalen wij de hoogte van uw uitkering?

De uitkeringen van uw variabele pensioen bepalen we ieder jaar per één januari opnieuw. De hoogte van uw uitkeringen uit uw vaste pensioen aan het begin en deze verandert daarna niet meer.

De hoogte van uw uitkering hangt van een aantal factoren af.

Met het pensioengeld dat u op de pensioendatum krijgt, koopt u de uitkering aan. Dit noemen we de koopsom. Hoe hoger de koopsom, hoe hoger uw uitkering.

Wij brengen kosten in rekening voor de administratie, het beheer van uw pensioenuitkering en er zijn beheer- en beleggingskosten in uw beleggingen.

Administratie- en poliskosten
De eenmalige administratiekosten aan het begin zijn € 275,- en de poliskosten € 45,-, € 50,-, € 55,- of € 65,- per jaar. Deze jaarlijkse poliskosten zijn afhankelijk van de door u gekozen uitkeringstermijn. Bij maanduitbetaling betaalt u € 65,- en bij jaaruitbetaling € 45,- per jaar.

De (eenmalige) administratiekosten worden in het eerste jaar onttrokken uit de beleggingswaarde van uw variabel pensioen door beleggingen te verkopen. De jaarlijkse poliskosten worden maandelijks onttrokken uit de beleggingswaarde van uw variabel pensioen door elke uitkeringsperiode hiervoor beleggingen te verkopen.

Beheer- en beleggingskosten
De totale beleggingskosten zijn 0,43% per jaar. De totale beleggingskosten bestaan uit lopende kosten en beheerkosten. De lopende kosten zijn de kosten die de fondsbeheerder maakt voor het beheer van de fondsen. Deze lopende kosten worden binnen het beleggingsfonds geheven en worden verrekend met de koers van de fondsen.

Naast de kosten die de fondsbeheerder in de koers verwerkt, brengt Allianz kosten in rekening voor onder andere het beheren van de beleggingsmix, de wijzigingen van de beleggingen binnen de beleggingsmix en het informeren over de beleggingen. Dit zijn de beheerkosten. Dit bedrag brengen we maandelijks in rekening door het verkopen van participaties. De beheerkosten verschillen per fonds. De hoogte van de totale beleggingskosten kan per jaar verschillen.

We rebalancen (herverdelen) ieder kwartaal de gekozen beleggingsportefeuille. Dat wil zeggen dat we de beleggingsportefeuille terugbrengen naar de oorspronkelijke verdeling over verschillende beleggingscategorieën. Dit is nodig om scheefgroei als gevolg van koersontwikkelingen (het veranderen van het risicoprofiel) in een beleggingsportefeuille tegen te gaan. Voor rebalancen brengen we geen kosten in rekening. De eventuele op- en afslagen zijn verwerkt in de koers van het fonds.

Belangrijk! U betaalt deze kosten niet apart. Ze zijn al in uw pensioenuitkering verrekend.

Variabel pensioen
Uw uitkering uit uw variabel pensioen wordt berekend met een door DNB voorgeschreven rente curve. Een lager verwacht renteverloop bij de jaarlijkse herrekening zal uw toekomstige pensioenuitkering verlagen. Een hoger verwacht renteverloop geeft een hogere uitkering.

Vast pensioen
We berekenen uw uitkering uit uw vast pensioen op basis van een rekenrente. Deze is onder andere gebaseerd op de marktrente. Hoe hoger de rekenrente (en de marktrente), hoe hoger uw uitkering uit het vast pensioen is. Deze rente staat voor de rest van de looptijd vast.

Nederlanders leven steeds langer. Het pensioengeld moet daarom steeds langer worden uitgekeerd.

Variabel pensioen
Jaarlijks bij de herrekening van uw uitkering uit uw variabel pensioen bekijken wij de levensverwachting opnieuw. Een aangepaste verwachting kan uw variabele uitkering verhogen of verlagen.

Vaste uitkering
Voor uw uitkering uit het vast pensioen gaan wij uit van de levensverwachting op het moment dat deze ingaat. Deze veranderen wij niet tijdens de looptijd.

Uw uitkeringen uit het variabele pensioen zijn afhankelijk van de resultaten van de beleggingen. Is het resultaat op 1 januari beter dan verwacht, dan heeft dit een positief effect op uw variabele uitkering voor dat jaar. Is het slechter dan verwacht, dan zal dit uw variabele uitkering negatief beïnvloeden.

Uw keuze voor het meeverzekeren van een partnerpensioen of niet is van invloed. Als u dit meeverzekert is namelijk de kans dat we langer een uitkering moeten doen groter. Kiest u voor een uitkering per jaar, dan zal dit de hoogte van uw uitkering positief beïnvloeden. Daarnaast is uw keuze van de variant van invloed. Bij de variant met een hogere aanvangsuitkering is er in uw variabel pensioen sprake van een vaste daling van 1,5% per jaar. Daarom moet eerst 1,5% netto rendement gerealiseerd worden om de daling te compenseren.

Let op: de uitkeringen uit het Direct Ingaand Keuze Pensioen zijn in principe bruto uitkeringen. U betaalt hierover wel nog belasting en premies. Hierover leest u meer bij “Veel gestelde vragen”.

Let op: de uitkeringen uit het Direct Ingaand Keuze Pensioen zijn in principe bruto uitkeringen. U betaalt hierover wel nog belasting en premies. Hierover leest u meer bij “Veel gestelde vragen”. 

Waarin belegt u met het Allianz Direct Ingaand Keuze Pensioen?

Met de koopsom voor uw variabel pensioen belegt u in een zorgvuldig samengestelde beleggingsmix met zeven onafhankelijke beleggingsfondsen. De verhouding tussen aandelen en obligaties blijft gedurende de looptijd gelijk. Wel vindt er een afbouw plaats in long duration obligaties (dit zijn (staats)obligaties met een hele lange looptijd), waardoor het belang in reguliere staatsobligaties (Goverment bond) groeit. Dit doen wij omdat uw beleggingshorizon steeds korter wordt en reguliere staatsobligaties in principe minder rentegevoelig zijn dan long duration obligaties.

In de beleggingsmix wordt gebruik gemaakt van beleggingsfondsen van Blackrock en Lyxor. De beleggingsfondsen kunt u zien in onderstaande tabel.

Deze passieve fondsen hebben lage kosten, een goede reputatie en zijn gekozen na een zorgvuldig selectieproces. Klik op de links hieronder voor meer informatie over de fondsen. U komt dan bij aanvullende informatie over het fonds, bijvoorbeeld een factsheet, prospectus, en(half)jaarverslag. Kijk voor de gerealiseerde rendementen op onze webpagina voor beleggingsupdates.

Beleggingscategorie

Fonds

Aandelen ontwikkelde markten (wereld)

iShares Developed World Index Fund (IE)

Aandelen emerging markets

iShares Emerging Markets Index Fund (IE)

Staatsobligaties EUR

iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)

Staatsobligaties long duration

Lyxor Ultra Long Duration EURO Govt FTSE MTS 25y+

Bedrijfsobligaties

 

iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE)

High-yield-obligaties

iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Emerging market debt

 

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

 

Let op: bij de fondsen van BlackRock en Lyxor komt u op de website van deze aanbieders zelf. Dit zijn sites voor institutionele klanten van deze aanbieders. Dat betekent dat de kosten die u hier vindt, afwijken van de kosten die u voor het fonds betaalt binnen uw pensioenproduct. Omdat de kosten afwijken, wijken ook de rendementen en koersen (iets) af.

De risico’s van het Allianz Direct Ingaand Keuze Pensioen

Normaal gesproken stijgen de prijzen in Nederland langzaam. Dit betekent dat u voor 100 euro over vijf jaar minder kunt kopen dan nu. Wilt u evenveel kunnen blijven kopen van uw pensioen, dan heeft u over vijf jaar meer geld nodig. Afhankelijk van hoe de totale pensioenuitkering zich ontwikkelt loopt u het risico dat uw pensioen na een aantal jaar (veel) minder waard wordt en dus minder kan doen met uw pensioen.

Als de beleggingsresultaten even hoog zijn als we verwachten of hoger, dan kan uw uitkering de volgende jaren gemiddeld ongeveer gelijk blijven of stijgen. Afhankelijk van de gekozen variant. Maar vallen de beleggingen tegen, dan kan uw uitkering ook dalen. Ieder jaar in januari wordt de uitkering opnieuw berekend.

Wij houden rekening met de toekomstige  levensverwachting in Nederland. Als de levensverwachting meer stijgt (mensen leven langer) dan wij verwachten, dan moeten wij in principe langer uitkeren op pensioenverzekeringen. Hierdoor kan uw uitkering dalen.

Wij houden rekening met de in de toekomst verwachte rente-ontwikkeling op basis van de rentecurve van DNB. Als de rente zich toch slechter ontwikkelt dan verwacht, dan kan uw uitkering hierdoor dalen.

Heeft u eenmaal uw keuzes gemaakt en is uw Direct Ingaand Keuze Pensioen ingegaan, dan kunt u de verzekering niet meer stoppen of wijzigen. De gemaakte afspraken staan vast. Ook voor wat betreft de mogelijkheid naast het variabel pensioen ook een vast pensioen op dezelfde polis te kiezen volgens een vast percentage van de koopsom. Alle keuzes staan namelijk na ingaan van de uitkeringen vast. U heeft wel een respijttermijn van 30 dagen na ingang van de verzekering om alsnog af te zien van de gehele verzekering.

Kiest u ervoor om een partnerpensioen mee te verzekeren die wordt uitgekeerd na uw overlijden? Dan is de hoogte van het partnerpensioen afhankelijk van de ontwikkeling van het ouderdomspensioen. Deze is namelijk 70% van het variabele ouderdomspensioen. Als het ouderdomspensioen flink is gedaald en u mocht komen te overlijden, zal ook het partnerpensioen naar verhouding laag zijn. Daarna blijft ook het partnerpensioen variabel.

Het variabele pensioen wordt na 20 jaar vast gezet. Dit gebeurt tegen de op dat moment geldende marktrente. U loopt op dat moment geen beleggingsrisico meer, maar wel het risico dat de marktrente op dat moment laag is en daardoor de uitkering lager wordt dan de laatst ontvangen variabele uitkering. Daarna blijft deze uitkering gelijk zolang u leeft.

Veel gestelde vragen

De hoofdregel is dat u een levenslange uitkering aankoopt voor u en uw partner samen. U ontvangt dan zolang u leeft een uitkering.

U beslist zelf hoe vaak u de uitkering krijgt: iedere maand, ieder kwartaal, ieder halfjaar of ieder jaar

Na uw overlijden gaat het partnerpensioen in, als u dit hebt meeverzekerd. Op de dag van uw wordt uitgerekend wat het ouderdomspensioen dan zou zijn. Het partnerpensioen is daar 70% van. Hebt u geen partner? Of hebt u geen partnerpensioen meeverzekerd? Dan vervalt het kapitaal

Ja, het is mogelijk om meerdere koopsommen van bijvoorbeeld andere verzekeringen toe te voegen aan het Direct Ingaand Keuze Pensioen.

Ja in principe wel. Wij berekenen uw bruto pensioenuitkering. Maar u moet hierover dan nog een deel afdragen aan de Belastingdienst. Deze loonheffingen bestaan uit:
- loonbelasting
- premies volksverzekeringen
- inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet.

Hoe hoog deze percentages zijn, kan per jaar verschillen. De overheid bepaalt dit. Allianz houdt deze loonheffingen in op uw uitkering. En we dragen dit bedrag af aan de Belastingdienst. Dat zijn wij wettelijk verplicht. We betalen uw uitkering dus netto uit.

Let op: heeft u meerdere inkomensbronnen? Dan is het mogelijk dat u achteraf een bedrag moet bijbetalen aan de Belastingdienst.

Wij wensen u veel sterkte bij uw verlies. Omdat u wel wat anders aan uw hoofd heeft, proberen we het afhandelen van financiële zaken voor u zo makkelijk mogelijk te maken. Lees hier hoe u een overlijden kunt melden.

Nee, een verzekering waarvoor een uitkering is gedaan kan niet meer worden stopgezet of worden gewijzigd.

Waarom kiest u voor Allianz?

 • Uw geld wordt geïnvesteerd door een betrouwbare en solvabele verzekeraar. Dat is een geruststellende gedachte
 • Geen kleine lettertjes: wij geven u vooraf duidelijkheid over de kosten en de voorwaarden van het Direct Ingaand Keuze Pensioen.

Hoe kunt u het Direct Ingaand Keuze Pensioen afsluiten?

U kunt het Direct Ingaand Keuze Pensioen alleen aanvragen via een onafhankelijk adviseur (dit is géén adviseur van Allianz).Wij vinden het namelijk belangrijk dat u, vanwege de risico’s bij doorbeleggen, in uw keuzes wordt bijgestaan.  Neem daarom contact op met uw adviseur als u een offerte wilt aanvragen. Heeft u geen financieel adviseur, maak dan gebruik van onze adviseurzoeker.

Uiteraard kunt u eerst wel zelf berekenen hoeveel uw uitkering zou kunnen worden. Ga hiervoor naar onze rekentool voor het Direct Ingaand Keuze Pensioen.

 

Meer weten?

Dan kunt u ons bellen op 088 – 577 39 39 (lokaal tarief). Wij zijn bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur. U kunt ons ook e-mailen.

Direct berekenen

Bereken uw variabele pensioenuitkering en neem daarna contact op met uw adviseur.

Let op! Bent u adviseur en wilt u direct een offerte/aanvraag maken? Log dan eerst in op ons portaal voor het Direct Ingaand Keuze Pensioen.