Direct Ingaand Keuze Pensioen

✓ Verschillende keuzemogelijkheden
✓ Geen kleine lettertjes

Allianz Direct Ingaand Keuze Pensioen

Gaat u binnenkort met pensioen? En heeft u een pensioenverzekering waarbij een bedrag (koopsom) beschikbaar komt? Dan moet u binnenkort kiezen waar u uw pensioenuitkering aankoopt. Dit kan bij Allianz, maar mag ook bij een andere verzekeraar. Ook moet u kiezen of u een vast pensioen of een variabel pensioen (doorbeleggen) wilt. U kiest zelf het pensioen dat past bij uw wensen en situatie. Met het Allianz Direct Ingaand Keuze Pensioen kiest u voor een variabel pensioen met doorbeleggen of met een deel doorbeleggen.

Waarom Direct Ingaand Keuze Pensioen?

U kiest voor het Direct Ingaand Keuze Pensioen als u niet vast wilt zitten aan de marktrente en u met beleggingen (kans op) een hogere uitkering wilt. Maar daarmee ook en zekere mate van risico durft te nemen dat uw uitkering kan dalen als de beleggingen tegenvallen. Met het Direct Ingaand Keuze Pensioen bepaalt u ook of u met uw hele pensioenkapitaal (koopsom) wilt beleggen of met een deel daarvan. Voor het deel waarmee u niet belegt krijgt u in het Direct Ingaand Keuze Pensioen een vaste uitkering. Voor het deel waarmee u wel belegt, krijgt u een variabel uitkering.

Met het Direct Ingaand Keuze Pensioen kiest u dus voor een variabel pensioen. Ieder jaar op één januari herrekenen wij het deel van uw uitkering waarmee u doorbelegt. Of dit deel van uw uitkering dan stijgt, daalt of ongeveer gelijk blijft is onder andere afhankelijk van de beleggingsresultaten.

Voor de beleggingen hebben wij fondsen geselecteerd in samenwerking met Allianz Nederland Asset Management. In de beleggingsmix wordt gebruik gemaakt van beleggingsfondsen van Blackrock en Lyxor.

Na 20 jaar loopt u geen beleggingsrisico meer. Vanaf dat moment wordt uw uitkering vastgezet.

In het Direct Ingaand Keuze Pensioen kunt u ook een uitkering voor uw partner regelen als u overlijdt.

Belangrijk: omdat u met (een deel van) de koopsom belegt loopt u ook risico. Als de resultaten van beleggingen tegenvallen, dan kan uw uitkering toch dalen. Of minder stijgen dan u verwacht.

Het Direct Ingaand Keuze Pensioen past goed bij u als u:

 • niet (volledig) wilt vastzitten aan een minder hoge uitkering door een lage marktrente.
 • niet in de problemen komt als uw pensioenuitkering tegenvalt. Bijvoorbeeld omdat u andere bronnen van inkomen heeft.
 • graag een uitkering wilt die hoger begint, en daarna naar verwachting gelijk blijft.
 • graag een uitkering wilt die minder hoog begint, maar daarna naar verwachting stijgt. Bijvoorbeeld omdat u verwacht dat de prijzen van levensonderhoud stijgen.

Het Direct Ingaand Keuze Pensioen past niet bij u als u:

 • in de problemen kunt komen als uw pensioenuitkering daalt. Bijvoorbeeld omdat u uw vaste lasten dan niet meer kunt betalen.
 • ’s nachts wakker ligt van de gedachte dat uw uitkering kan tegenvallen.
 • helemaal geen omkijken meer wilt hebben naar uw uitkering.

Twee varianten

U kunt kiezen uit twee varianten als u kiest voor het Direct Ingaand Keuze Pensioen. Als u nu liever een hogere uitkering wilt, dan kiest u onze ‘gelijkblijvende’ variant. Deze begint met een hogere uitkering die daarna naar verwachting stabiel blijft door gunstige beleggingsresultaten. Wilt u liever de kans om later een hogere uitkering te krijgen, dan kiest u de ‘stijgende’ variant. Deze begint lager, maar de uitkering stijgt naar verwachting.

Gelijkblijvende variant
Als u nu liever een hogere uitkering wilt, dan kiest u onze ‘gelijkblijvende’ variant. We kunnen namelijk uw variabele uitkering hoger laten beginnen, doordat we uitgaan van vaste daling van 1,5% in dit deel van de uitkering. We noemen dit de ‘gelijkblijvende’ variant omdat wij verwachten dat de variabele uitkering ongeveer gelijk zal blijven door en positief resultaat op uw beleggingen. Hierdoor blijft uw uitkering dan toch ongeveer gelijk of kan zelfs stijgen. Als de beleggingsresultaten lager zijn dan verwacht, dan kan uw variabele uitkering dalen.

De uitkering uit het deel waarmee u niet belegt blijft altijd gelijk.

Stijgende variant
Als u liever kans heeft om later een hogere uitkering te krijgen, dan kiest u voor een uitkering die minder hoog begint. Uw variabele uitkering zal niet met een vast percentage jaarlijks dalen zoals bij de ‘gelijkblijvende’ variant. Hierdoor kan uw uitkering langzaam stijgen. Als de resultaten tegenvallen, dan kan uw uitkering minder stijgen dan verwacht, of dalen.

De uitkering uit het deel waarmee u niet belegt blijft altijd gelijk.

Pas uw pensioenuitkering aan op uw wensen

Met het Direct Ingaand Keuze Pensioen regelt u een pensioenuitkering die bij u past. Zo kunt u kiezen uit de twee hiervoor beschreven varianten. En met welk deel van uw koopsom u wilt beleggen. Of u bijvoorbeeld een partnerpensioen wilt regelen, voor het geval u overlijdt.

Met het Direct Ingaand Keuze Pensioen kunt u 100% beleggen of een combinatie maken van beleggen en een vaste uitkering.  
U kunt kiezen uit de volgende combinaties: 

 • 100% beleggen
 • 75% beleggen en 25% vaste uitkering
 • 50% beleggen en 50% vaste uitkering
 • 25% beleggen en 75% vaste uitkering

Door een combinatie tussen beleggen en een vaste uitkering te maken, zorgt u voor een bodem onder uw pensioeninkomen. Als het met de beleggingen iets minder gaat, heeft u altijd nog het vaste gedeelte dat niet daalt.

U kunt kiezen uit de gelijkblijvende of stijgende variant.

Bij het Direct Ingaand Keuze Pensioen hoort ook een partnerpensioen. Komt u te overlijden, dan krijgt uw partner een uitkering. Het partnerpensioen is 70% van uw pensioenuitkering op moment van overlijden. Om het partnerpensioen op moment van overlijden te kunnen bepalen, herrekenen we de uitkering, zodat de nieuwe pensioenuitkering wordt vastgesteld. Daar nemen wij 70% van. Dat is het uit te keren partnerpensioen. De gekozen verdeling tussen beleggen en niet-beleggen geldt ook voor het partnerpensioen. 

Als u komt u te overlijden, dan stopt uw pensioenuitkering. Heeft u een partnerpensioen geregeld, dan krijgt uw partner na uw overlijden een uitkering. Maar als u vrij kort na het begin van uw pensioen overlijdt en uw partner ook, dan heeft u mogelijk meer betaald voor uw pensioen, dan u en/of uw partner aan uitkeringen heeft ontvangen. Vindt u dit vervelend? Dan kunt u een contraverzekering afsluiten. Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit aan uw nabestaanden als u (en eventueel uw partner) overlijden. 

Als u wilt voorkomen dat uw nabestaanden erfbelasting moeten betalen over de uitkering uit de contraverzekering, dan kunnen uw nabestaanden de contraverzekering zelf afsluiten. Uw adviseur kan u hier meer over vertellen.

U bepaalt zelf hoe vaak wij u betalen. U kunt kiezen tussen per maand, per kwartaal, per halfjaar of per jaar. Net wat u handig vindt.

Hoe bepalen wij de hoogte van uw uitkering?

De hoogte van uw uitkeringen bepalen we voor het vaste deel van uw uitkering aan het begin van uw pensioenverzekering. Dit deel verandert daarna niet meer. De uitkeringen van het variabele deel bepalen we ieder jaar per één januari opnieuw. De hoogte van uw uitkering hangt van een aantal factoren af.

Met het pensioengeld dat u op de pensioendatum krijgt, koopt u de uitkering aan. Dit noemen we de koopsom. Hoe hoger de koopsom, hoe hoger uw uitkering.

Wij brengen kosten in rekening voor de administratie, het beheer van uw pensioenuitkering en er zijn beheer- en beleggingskosten in uw beleggingen. 

Administratie- en poliskosten
De eenmalige administratiekosten aan het begin zijn € 275,- en de poliskosten € 45,-, € 50,-, € 55,- of € 65,- per jaar. Deze jaarlijkse poliskosten zijn afhankelijk van de door u gekozen uitkeringstermijn. Bij maanduitbetaling betaalt u € 65,- en bij jaaruitbetaling € 45,- per jaar. 

De (eenmalige) administratiekosten worden in het eerste jaar onttrokken uit de beleggingswaarde van het variabele deel door beleggingen te verkopen. De jaarlijkse poliskosten worden maandelijks onttrokken uit de beleggingswaarde van het variabele deel door elke uitkeringsperiode hiervoor beleggingen te verkopen.

Beheer- en beleggingskosten
De totale beleggingskosten zijn 0,43% per jaar. De totale beleggingskosten bestaan uit lopende kosten en beheerkosten. De lopende kosten zijn de kosten die de fondsbeheerder maakt voor het beheer van de fondsen. Deze lopende kosten worden binnen het beleggingsfonds geheven en worden verrekend met de koers van de fondsen.

Naast de kosten die de fondsbeheerder in de koers verwerkt, brengt Allianz kosten in rekening voor onder andere het beheren van de beleggingsmix, de wijzigingen van de beleggingen binnen de beleggingsmix en het informeren over de beleggingen. Dit zijn de beheerkosten. Dit bedrag brengen we maandelijks in rekening door het verkopen van participaties. De beheerkosten verschillen per fonds. De hoogte van de totale beleggingskosten kan per jaar verschillen.

We rebalancen (herverdelen) ieder kwartaal de gekozen beleggingsportefeuille. Dat wil zeggen dat we de beleggingsportefeuille terugbrengen naar de oorspronkelijke verdeling over verschillende beleggingscategorieën. Dit is nodig om scheefgroei als gevolg van koersontwikkelingen (het veranderen van het risicoprofiel) in een beleggingsportefeuille tegen te gaan. Voor rebalancen brengen we geen kosten in rekening. De eventuele op- en afslagen zijn verwerkt in de koers van het fonds.

Belangrijk! U betaalt deze kosten niet apart. Ze zijn al in uw pensioenuitkering verrekend

Vaste uitkering
We berekenen uw vaste uitkering op basis van een rekenrente. Deze is onder andere gebaseerd op de marktrente. Hoe hoger de rekenrente (en de marktrente), hoe hoger uw uitkering uit het vaste deel. Deze rente staat voor de rest van de looptijd vast. 

Variabele uitkering
Het variabele deel van uw uitkering wordt berekend met een door DNB voorgeschreven rente curve. Een lager verwacht renteverloop bij de jaarlijkse herrekening zal uw toekomstige variabele pensioenuitkering verlagen. Een hoger verwacht renteverloop geeft een hogere uitkering.

Nederlanders leven steeds langer. Het pensioengeld moet daarom steeds langer worden uitgekeerd. 

Vaste uitkering
Voor het vaste deel van uw uitkering gaan wij uit van de levensverwachting op het moment dat uw uitkering ingaat. Deze veranderen wij niet tijdens de looptijd. 

Variabele uitkering 
Jaarlijks bij de herrekening van uw uitkering bekijken wij de levensverwachting opnieuw. Een aangepaste verwachting kan uw variabele uitkering verhogen of verlagen.

Uw uitkeringen uit het variabele deel zijn afhankelijk van de resultaten van de beleggingen. Is het resultaat op 1 januari beter dan verwacht, dan heeft dit een positief effect op uw variabele uitkering voor dat jaar. Is het slechter dan verwacht, dan zal dit uw variabele uitkering negatief beïnvloeden.

Uw keuze voor het meeverzekeren van een partnerpensioen of niet is van invloed. Als u dit meeverzekert is namelijk de kans dat we langer een uitkering moeten doen groter. Kiest u voor een uitkering per jaar, dan zal dit de hoogte van uw uitkering positief beïnvloeden. Daarnaast is uw keuze van het uitkeringspatroon van invloed. Bij een dalend uitkeringspatroon moet eerst 1,5% netto rendement gerealiseerd worden om de daling te compenseren.

Let op: de uitkeringen uit het Direct Ingaand Keuze Pensioen zijn in principe bruto uitkeringen. U betaalt hierover wel nog belasting en premies. Hierover leest u meer bij “Veel gestelde vragen”. 

Waarin belegt u met het Allianz Direct Ingaand Keuze Pensioen?

Met het door u gekozen deel van de koopsom belegt u in een zorgvuldig samengestelde beleggingsmix met zeven onafhankelijke beleggingsfondsen. De verhouding tussen aandelen en obligaties blijft gedurende de looptijd gelijk. Wel vindt er een afbouw plaats in long duration obligaties (dit zijn (staats)obligaties met een hele lange looptijd), waardoor het belang in reguliere staatsobligaties (Goverment bond) groeit. Dit doen wij omdat uw beleggingshorizon steeds korter wordt en reguliere staatsobligaties in principe minder rentegevoelig zijn dan long duration obligaties.

In de beleggingsmix wordt gebruik gemaakt van beleggingsfondsen van Blackrock en Lyxor. De beleggingsfondsen kunt u zien in onderstaande tabel.

Deze passieve fondsen hebben lage kosten, een goede reputatie en zijn gekozen na een zorgvuldig selectieproces. Klik op de links hieronder voor meer informatie over de fondsen. U komt dan bij aanvullende informatie over het fonds, bijvoorbeeld een factsheet, prospectus, en(half)jaarverslag. Kijk voor de gerealiseerde rendementen op onze webpagina voor beleggingsupdates.

Beleggingscategorie

Fonds

Aandelen ontwikkelde markten (wereld)

iShares Developed World Index Fund (IE)

Aandelen emerging markets

iShares Emerging Markets Index Fund (IE)

Staatsobligaties EUR

iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)

Staatsobligaties long duration

Lyxor Ultra Long Duration EURO Govt FTSE MTS 25y+

Bedrijfsobligaties

 

iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE)

High-yield-obligaties

iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Emerging market debt

 

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

 


Let op: bij de fondsen van BlackRock en Lyxor komt u op de website van deze aanbieders zelf. Dit zijn sites voor institutionele klanten van deze aanbieders. Dat betekent dat de kosten die u hier vindt, afwijken van de kosten die u voor het fonds betaalt binnen uw pensioenproduct. Omdat de kosten afwijken, wijken ook de rendementen en koersen (iets) af.

Veel gestelde vragen

De hoofdregel is dat u een levenslange uitkering aankoopt voor u en uw partner samen. U ontvangt dan zolang u leeft een uitkering.

U beslist zelf hoe vaak u de uitkering krijgt: iedere maand, ieder kwartaal, ieder halfjaar of ieder jaar

Na uw overlijden gaat het partnerpensioen in, als u dit hebt meeverzekerd. Op de dag van uw wordt uitgerekend wat het ouderdomspensioen dan zou zijn. Het partnerpensioen is daar 70% van. Hebt u geen partner? Of hebt u geen partnerpensioen meeverzekerd? Dan vervalt het kapitaal

Ja, het is mogelijk om meerdere koopsommen van bijvoorbeeld andere verzekeringen toe te voegen aan het Direct Ingaand Keuze Pensioen.

Ja in principe wel. Wij berekenen uw bruto pensioenuitkering. Maar u moet hierover dan nog een deel afdragen aan de Belastingdienst. Deze loonheffingen bestaan uit:
- loonbelasting
- premies volksverzekeringen
- inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet.

Hoe hoog deze percentages zijn, kan per jaar verschillen. De overheid bepaalt dit. Allianz houdt deze loonheffingen in op uw uitkering. En we dragen dit bedrag af aan de Belastingdienst. Dat zijn wij wettelijk verplicht. We betalen uw uitkering dus netto uit.

Let op: heeft u meerdere inkomensbronnen? Dan is het mogelijk dat u achteraf een bedrag moet bijbetalen aan de Belastingdienst.

Wij wensen u veel sterkte bij uw verlies. Omdat u wel wat anders aan uw hoofd heeft, proberen we het afhandelen van financiële zaken voor u zo makkelijk mogelijk te maken. Lees hier hoe u een overlijden kunt melden.

Nee, een verzekering waarvoor een uitkering is gedaan kan niet meer worden stopgezet of worden gewijzigd.

Waarom kiest u voor Allianz?

 • Uw geld wordt geïnvesteerd door een betrouwbare en solvabele verzekeraar. Dat is een geruststellende gedachte
 • Geen kleine lettertjes: wij geven u vooraf duidelijkheid over de kosten en de voorwaarden van het Direct Ingaand Keuze Pensioen.

Hoe kunt u het Direct Ingaand Keuze Pensioen afsluiten?

U kunt het Direct Ingaand Keuze Pensioen alleen aanvragen via een onafhankelijk adviseur (dit is géén adviseur van Allianz).Wij vinden het namelijk belangrijk dat u, vanwege de risico’s bij doorbeleggen, in uw keuzes wordt bijgestaan.  Neem daarom contact op met uw adviseur als u een offerte wilt aanvragen. Heeft u geen financieel adviseur, maak dan gebruik van onze adviseurzoeker.

Uiteraard kunt u eerst wel zelf berekenen hoeveel uw uitkering zou kunnen worden. Ga hiervoor naar onze rekentool voor het Direct Ingaand Keuze Pensioen.

 

Meer weten?

Dan kunt u ons bellen op 088 – 577 39 39 (lokaal tarief). Wij zijn bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur. U kunt ons ook e-mailen.

Direct berekenen

Bereken uw variabele pensioenuitkering en neem daarna contact op met uw adviseur.

Let op! Bent u adviseur en wilt u direct een offerte/aanvraag maken? Log dan eerst in op ons portaal voor het Direct Ingaand Keuze Pensioen.