Direct Ingaand Zeker Pensioen

Gegarandeerde vaste uitkering

Allianz Direct Ingaand Zeker Pensioen

Gaat u binnenkort met pensioen? En heeft u een pensioenverzekering waarbij een bedrag (koopsom) beschikbaar komt? Dan moet u binnenkort kiezen waar u uw pensioenuitkering aankoopt. Dit kan bij Allianz, maar mag ook bij een andere verzekeraar. Ook moet u kiezen of u een vast pensioen of een variabel pensioen (doorbeleggen) wilt. U kiest zelf het pensioen dat past bij uw wensen en situatie. Met het Allianz Direct Ingaand Zeker Pensioen kiest u voor een vast pensioen.

Waarom het Direct Ingaand Zeker Pensioen?

U kiest voor het Direct Ingaand Zeker Pensioen als u precies wilt weten hoeveel pensioen u krijgt. Met dit vast pensioen krijgt u die zekerheid en heeft u niks met beleggen te maken. Zekerheid nu én in de toekomst. De hoogte van uw uitkering staat namelijk vooraf vast.

Uw uitkering blijft altijd even hoog, of u kiest voor een uitkering die de eerste jaren hoger is, en daarna juist lager. Dit laatste noemen we een hoog-laag constructie. Ook kunt u een uitkering voor uw partner regelen als u overlijdt.

Met het Direct Ingaand Zeker Pensioen weet u wat u krijgt. Dit betekent wel dat als de prijzen van levensonderhoud stijgen u minder kunt doen met uw pensioen, want uw uitkering stijgt niet. Als u dit niet erg vind, dan is het Direct Ingaand Zeker Pensioen interessant voor u.

Het Direct Ingaand Zeker Pensioen past goed bij u als:

  • u geen risico wilt lopen met de hoogte van de uitkering
  • u tevreden bent met een uitkering die vooraf vast staat. Ook als de prijzen stijgen. Uw vaste uitkering stijgt dan niet mee
  • u het niet erg vindt dat uw uitkering niet meestijgt, als de marktrente in de loop van de jaren stijgt.

Het Direct Ingaand Zeker Pensioen past niet bij u als:

  • u graag een hogere uitkering wilt (nu of later) en hiervoor bereid bent het risico te lopen dat uw uitkering ook minder kan worden

Pas uw pensioenuitkering aan op uw wensen

Met het Direct Ingaand Zeker Pensioen regelt u een pensioenuitkering die bij u past. U kunt bijvoorbeeld een partnerpensioen regelen, voor het geval u overlijdt. U kunt ook kiezen om de eerste jaren een hogere uitkering te krijgen. Daarna krijgt u een lagere uitkering.

U kunt ervoor kiezen om voor de hele duur een gelijkblijvende uitkering te regelen. Maar ook kunt u de eerste jaren een hogere uitkering te krijgen. Dan wordt uw uitkering daarna in één keer lager.

Dit kan handig zijn als u de eerste jaren van uw pensioen meer wilt kunnen uitgeven. Bijvoorbeeld als u nog hogere vaste lasten heeft voor uw hypotheek. Uw keuze voor eerst een hogere en dan een lagere uitkering heeft ook invloed op het partnerpensioen als dit meeverzekerd is. Het partnerpensioen beweegt met uw gekozen hoog-laag uitkering mee.

U kiest zelf hoe lang u een hogere uitkering wilt ontvangen. Deze periode duurt minimaal 1 jaar, en maximaal 20 jaar. Ook kiest u zelf hoe groot het verschil is tussen de hoge en de lage uitkering. De verhouding tussen de hoge en de lage uitkering is minstens 100:75. Dit betekent dat de lage uitkering ten minste 75% van de hoge moet zijn. Het verschil mag wel kleiner zijn dan 25%, maar niet groter.

Bij het Direct Ingaand Zeker Pensioen hoort ook een partnerpensioen. Komt u te overlijden, dan krijgt uw partner een uitkering. Ook dit is een vaste uitkering. Standaard is het partnerpensioen 70% van uw pensioenuitkering. 

Maar u kunt ook andere keuzes maken voor het partnerpensioen. U kunt kiezen voor een lager partnerpensioen. Of voor helemaal geen partnerpensioen, bijvoorbeeld als u geen partner heeft. Uw eigen pensioenuitkering wordt dan hoger. Als u een lager of geen partnerpensioen wilt en u heeft wel een partner, dan moet uw partner hier toestemming voor geven.

U bepaalt zelf hoe vaak wij uw uitkering aan u betalen. U kunt kiezen per maand, per kwartaal, per halfjaar of per jaar. Net wat u handig vindt.

U kunt met het Direct Ingaand Zeker Pensioen altijd een levenslange uitkering regelen. 

Het is soms ook mogelijk om een tijdelijke pensioenuitkering te kopen. Dit kan alleen als u overbruggingspensioen of prepensioen heeft opgebouwd. Uw adviseur kan u hierover meer vertellen.

Als u komt u te overlijden, dan stopt uw pensioenuitkering. Heeft u een partnerpensioen geregeld, dan krijgt uw partner na uw overlijden een uitkering. Maar als u vrij kort na het begin van uw pensioen overlijdt en uw partner ook, dan heeft u mogelijk meer betaald voor uw pensioen dan u en/of uw partner aan uitkeringen heeft ontvangen. Vindt u dit vervelend? Dan kunt u een contraverzekering afsluiten. Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit aan uw nabestaanden als u (en eventueel uw partner) overlijden. 

Als u wilt voorkomen dat uw nabestaanden erfbelasting moeten betalen over de uitkering uit de contraverzekering, dan kunnen uw nabestaanden de contraverzekering zelf afsluiten. Uw adviseur kan u hier meer over vertellen.

Hoe bepalen wij de hoogte van uw uitkering?

De hoogte van uw uitkeringen bepalen we aan het begin van uw pensioenverzekering en hangt van een aantal factoren af.

Met het pensioengeld dat u op de pensioendatum krijgt, koopt u de uitkering aan. Dit noemen we de koopsom. Hoe hoger de koopsom, hoe hoger uw uitkering.

Wij brengen kosten in rekening voor de administratie en het beheer van uw pensioenuitkering. Deze zijn eenmalige administratiekosten aan het begin € 275,- en € 45,-, € 50,-, € 55,- of € 65,- poliskosten per jaar. Deze jaarlijkse poliskosten zijn afhankelijk van hoe vaak u het pensioen laat uitkeren. Bij maanduitbetaling betaalt u € 65,- per jaar en bij een uitkering per jaar € 45,- per jaar.

Belangrijk! U betaalt deze kosten niet apart, maar wij brengen ze aan het begin in één keer in rekening op uw koopsom. Zowel de eenmalige als de jaarlijkse kosten. Ze worden dus niet nog in rekening gebracht op uw uitkeringen.

We berekenen uw uitkering met behulp van een rekenrente. Deze is onder andere gebaseerd op de marktrente. Hoe hoger de rekenrente (en de marktrente), hoe hoger uw uitkering. We gebruiken de rekenrente bij het begin van uw pensioenuitkering. Deze wijzigt daarna niet meer.

Nederlanders leven steeds langer. Het pensioengeld moet daarom steeds langer worden uitgekeerd. Hoe hoger de gemiddelde levensverwachting, hoe lager uw uitkering.

Uw keuze voor een tijdelijke of een levenslange uitkering is ook van invloed op het bepalen van de hoogte van uw uitkering. Een korte duur levert een hogere uitkering op dan en lange duur bij dezelfde koopsom. Ook of u een partnerpensioen meeverzekert of niet is van invloed. Als u dit meeverzekert is namelijk de kans dat we langer een uitkering moeten doen groter. Kiest u voor een uitkering per jaar, dan zal dit de hoogte van uw uitkering positief beïnvloeden. 

Als de rekenrente en de gemiddelde levensverwachting later veranderen, dan maakt dit voor uw uitkering uit het Direct Ingaand Zeker Pensioen niets meer uit. Ook als u kiest voor een hoog-laag uitkering, dan berekenen we meteen uw hoge én lage uitkering en staan deze daarna vast.

Let op: de uitkeringen uit het Direct Ingaand Zeker Pensioen zijn in principe bruto uitkeringen. U betaalt hierover nog belasting en premies. Hierover leest u meer bij “Veel gestelde vragen”.

Veel gestelde vragen

De hoogte en duur van de uitkeringen staan vast bij het afsluiten van het Direct Ingaand Zeker Pensioen. Uw uitkering is daarom gegarandeerd.

De hoofdregel is dat u een levenslange uitkering aankoopt voor u en uw partner samen. U ontvangt dan zolang u leeft een uitkering

U beslist zelf hoe vaak u de uitkering krijgt: iedere maand, ieder kwartaal, ieder halfjaar of ieder jaar.

Na uw overlijden gaat het partnerpensioen in, als u dit hebt meeverzekerd. Dit is in principe 70 procent van het overeengekomen ouderdomspensioen. Dit percentage kunt u eventueel verlagen. Hiervoor is wel goedkeuring nodig van uw partner. Hebt u geen partner? Of hebt u geen partnerpensioen meeverzekerd? Dan vervalt het kapitaal.

Ja, het is mogelijk om meerdere koopsommen van bijvoorbeeld andere verzekeringen toe te voegen aan het Direct Ingaand Zeker Pensioen.

Ja in principe wel. Wij berekenen uw bruto pensioenuitkering. Maar u moet hierover dan nog een deel afdragen aan de Belastingdienst. Deze loonheffingen bestaan uit:
- loonbelasting
- premies volksverzekeringen
- inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet.

Hoe hoog deze percentages zijn, kan per jaar verschillen. De overheid bepaalt dit. Allianz houdt deze loonheffingen in op uw uitkering. En we dragen dit bedrag af aan de Belastingdienst. Dat zijn wij wettelijk verplicht. We betalen uw uitkering dus netto uit.

Let op: heeft u meerdere inkomensbronnen? Dan is het mogelijk dat u achteraf een bedrag moet bijbetalen aan de Belastingdienst.

 Wij wensen u veel sterkte bij uw verlies. Omdat u wel wat anders aan uw hoofd heeft, proberen we het afhandelen van financiële zaken voor u zo makkelijk mogelijk te maken. Lees hier hoe u een overlijden kunt melden.

Nee, een verzekering waarvoor een uitkering is gedaan kan niet meer worden stopgezet of worden gewijzigd.

U kunt kiezen om de eerste jaren een hogere uitkering te ontvangen en daarna een lagere. Dat heet een hoog/laag-uitkering. U ontvangt dan 1 tot 20 jaar lang een hogere periodieke uitkering. Daarna ontvangt u een lagere periodieke uitkering. De verhouding tussen de hoge en de lage uitkering moet minimaal 100:75 zijn. In de offerte ziet u het bedrag dat u de eerste periode ontvangt. Na deze periode verlagen wij uw uitkering automatisch tot het afgesproken bedrag. U kunt met de hogere uitkering bijvoorbeeld een periode zonder AOW opvangen. Of u kunt de eerste paar jaar extra geld ontvangen om te reizen.

Waarom kiest u voor Allianz?

  • Uw geld wordt geïnvesteerd door een betrouwbare en solvabele verzekeraar. Dat is een geruststellende gedachte
  • Geen kleine lettertjes: wij geven u vooraf duidelijkheid over de kosten en de voorwaarden van het Direct Ingaand Keuze Pensioen.

Hoe kunt u het Direct Ingaand Zeker Pensioen afsluiten?

U kunt het Direct Ingaand Zeker Pensioen aanvragen via een onafhankelijk adviseur (dit is géén adviseur van Allianz) of u regelt het zelf.

Uiteraard kunt u eerst ook zelf berekenen hoeveel uw uitkering wordt. Eventueel regelt u daarna direct zelf de offerte en aanvraag. 

U neemt contact op met een adviseur die samenwerkt met Allianz. Hij kan u adviseren en uw aanvraag voor het Direct Ingaand Zeker Pensioen regelen. U bepaalt samen met uw adviseur wat deze precies voor u doet. Hij of zij kan u eerst adviseren, en daarna de uitkering voor u aanvragen. U kunt ook afspreken dat u zonder advies beslist welk product u neemt. De adviseur vraagt dan alleen het product voor u aan. Dit heet ‘execution only’ dienstverlening. U moet uw adviseur wellicht betalen voor zijn of haar dienstverlening. Maak hierover vooraf goede afspraken.

Heeft u nog geen adviseur? Vind dan eenvoudig een onafhankelijke adviseur bij u in de buurt. 

U kunt ook zelf een Direct Ingaand Zeker Pensioen aanvragen. U krijgt van ons geen advies of het product bij uw wensen en financiële situatie past. Wilt u advies? Neem dan contact op met een adviseur. 

Een online kennis- en ervaringstoets maakt onderdeel uit van het aanvraagproces als u zelf wilt aanvragen. Met deze toets stellen wij vast of het voor u verstandig is zonder advies het Direct Ingaand Zeker Pensioen aan te vragen. Als dit niet het geval is, dan kunt u het niet zelf regelen en moet u een adviseur inschakelen. 

Aan het zelf aanvragen van een Direct Ingaand Zeker Pensioen zijn kosten verbonden. Dit is een vast tarief van eenmalig € 150,-. Deze kosten worden apart door ons in rekening gebracht. In ons Dienstverleningsdocument staat wat u van Allianz kunt verwachten. 

Meer weten?

Dan kunt u ons bellen op 088 – 577 39 39 (lokaal tarief). Wij zijn bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur. U kunt ons ook e-mailen.

 

Direct berekenen en eventueel afsluiten

Bereken uw vaste pensioenuitkering en vraag eventueel direct aan. 

Let op! Bent u adviseur en wilt u direct een offerte/aanvraag maken? Log dan eerst in op ons portaal voor het Direct Ingaand Zeker Pensioen.