Direct Ingaand Keuze Pensioen


✓ Verschillende keuzemogelijkheden
✓ Geen kleine lettertjes

 

Allianz Direct Ingaand Keuze Pensioen

Gaat u binnenkort met pensioen? En heeft u een pensioenverzekering of pensioenrekening waarbij een bedrag (koopsom) beschikbaar komt? Dan moet u binnenkort kiezen waar u uw pensioenuitkering aankoopt. Dit kan bij Allianz, maar mag ook bij een andere verzekeraar. Ook moet u kiezen of u een vast pensioen of een variabel pensioen wilt. U kiest zelf het pensioen dat past bij uw wensen en situatie. Met het Allianz Direct Ingaand Keuze Pensioen kiest u voor een variabel pensioen met als u dat wilt op dezelfde polis een vast pensioen.

U kiest voor het Direct Ingaand Keuze Pensioen als u niet vast wilt zitten aan de marktrente, u kans wilt op een gemiddeld hogere uitkering dan bij een vast pensioen door te beleggen, u na 20 jaar geen risico meer wilt lopen dat uw uitkering lager wordt en u eventueel naast het variabel pensioen ook een vast pensioen wilt op dezelfde polis.

Met het Direct Ingaand Keuze Pensioen neemt u ook een zekere mate van risico: ieder jaar op 1 januari herrekenen wij uw variabele uitkering. Of deze dan hoger of lager wordt is afhankelijk van het behaalde beleggingsresultaat, de actuele rente en de ontwikkeling van de levensverwachting.

Na 20 jaar zetten wij de uitkering vast voor de rest van de looptijd.

In het Direct Ingaand Keuze Pensioen belegt u met uw variabele uitkering in één beleggingsmix. Hiervoor maken wij gebruik van beleggingsfondsen van Blackrock en Lyxor.

U kunt ook een uitkering voor uw partner regelen als u overlijdt.

Belangrijk: Met het variabele pensioen heeft u kans op een hogere uitkering dan bij een vast pensioen, maar dit is niet zonder risico’s. Beleggingsresultaten en/of de ontwikkeling van rente of levensverwachting kunnen tegenvallen. Kijk voor meer informatie over de risico’s van het product bij ‘De risico’s van het Allianz Direct Ingaand Keuze Pensioen’

 1. Met het Direct Ingaand Keuze Pensioen regelt u een pensioen dat bij u past. Zo kunt u bijvoorbeeld kiezen om uw pensioenkapitaal te gebruiken voor zowel een variabel als een vast pensioen. Ook kunt u een partnerpensioen regelen, voor het geval u overlijdt en u kunt kiezen uit 2 uitkeringsvarianten. Hieronder leest u hier meer over.
 2. Let op! De keuzes die u bij aanvang maakt staan vast. U kunt ze in de toekomst niet meer wijzigen.
 1. Vindt u de risico’s van een volledig variabel pensioen te groot, dan is het mogelijk om naast het variabel pensioen ook een vast pensioen bij Allianz te regelen op dezelfde polis.
 2. U hoeft dan geen aparte verzekeringen af te sluiten en u betaalt ook maar één keer poliskosten. U ontvangt uw uitkering dan in één bedrag. Binnen het Direct Ingaand Keuze Pensioen kan dit alleen volgens een vaste verdeling van de koopsom.
 3. U kunt naast het 100% variabele pensioen kiezen voor:
 • 75% variabel pensioen en 25% vast pensioen
 • 50% variabel pensioen en 50% vast pensioen
 • 25% variabel pensioen en 75% vast pensioen.
 1. Met het deel van de koopsom dat gebruikt wordt voor een vast pensioen beleggen we niet. Het risico op een lagere uitkering neemt af naarmate het aandeel variabel pensioen kleiner wordt. Daar staat tegenover dat de kans op een gemiddeld hogere uitkering dan bij een vast pensioen ook kleiner wordt.
 • Variant waarbij de uitkering hoger begint en daarna ongeveer gelijk blijft (met vaste daling).
 • Bij deze variant begint de uitkering hoger dan de variant zonder vaste daling. De uitkering begint hoger omdat we in het uitkeringsschema rekening houden met een vaste daling. Om de hogere uitkering mogelijk te maken nemen we als het ware een voorschot op nog te realiseren rendement. Als de verwachte beleggingsresultaten worden gerealiseerd en er verder nies wijzigt, zal de uitkering ongeveer gelijk blijven. U kunt de vaste daling vinden in de offerte of op uw polis.
 •  
 • De vaste daling kan niet hoger worden. Lager kan wel. Dat komt doordat er een wettelijk maximum is voor de vaste daling. Daarom toetsen we elk jaar op 1 januari of de daling nog voldoet aan het maximum. Is dat niet zo? Dan verlagen we de vaste daling. 
 •  
 • Variant waarbij de uitkering lager begint en daarna gaat stijgen (zonder vaste daling).
 • Bij deze variant begint de uitkering lager dan bij de eerste variant. Bij de variant zonder vaste daling zal de uitkering stijgen als de verwachte beleggingsresultaten worden gerealiseerd en er verder niets wijzigt.
 • Bij het Direct Ingaand Keuze Pensioen kunt u ook kiezen voor een partnerpensioen. Komt u te overlijden, dan krijgt uw partner een uitkering. Voor het variabele pensioen wordt de uitkering op het moment van overlijden herrekend. Uw partner ontvangt 70% van dit bedrag. Dit deel blijft daarna ook een variabel pensioen. Van het eventueel gekozen vast pensioen is de uitkering na overlijden 70% van de vaste uitkering en dit verandert daarna niet meer.
 • Heeft u geen partner of geen partnerpensioen geregeld? Dan stopt uw pensioenuitkering als u overlijdt. Als dit in de eerste jaren na uw pensionering gebeurt, dan heeft u mogelijk meer betaald voor uw pensioen, dan u aan uitkeringen heeft ontvangen. Vindt u dit vervelend? Dan kunt u een contraverzekering afsluiten. Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit aan uw nabestaanden als u (en eventueel uw partner) overlijden.
 • Als u wilt voorkomen dat uw nabestaanden erfbelasting moeten betalen over de uitkering uit de contraverzekering, dan kunnen uw nabestaanden de contraverzekering zelf afsluiten. Uw adviseur kan u hier meer over vertellen.
 • U bepaalt zelf hoe vaak wij u betalen. U kunt kiezen tussen een uitkering per maand, per kwartaal, per halfjaar of per jaar. Net wat u handig vindt. De poliskosten zijn hoger naarmate wij vaker moeten uitkeren. Wij moeten namelijk extra kosten maken om vaker aan u uit te keren.
 • Let op: de uitkeringen uit het Direct Ingaand Keuze Pensioen zijn in principe bruto uitkeringen. U betaalt hierover wel nog belasting en premies. Hierover leest u meer bij “Veel gestelde vragen”. 
 • U gaat (bijna) met pensioen en met het pensioengeld dat u op de pensioendatum krijgt, koopt u de uitkering aan. Dit noemen we de koopsom. Hoe hoger de koopsom, hoe hoger uw uitkering. Net als bij een vast pensioen bepalen wij de hoogte van uw variabele levenslange uitkering. Hierbij houden we rekening met de koopsom, de kosten, de rente, de gemiddelde levensverwachting én welke variant u heeft gekozen.
 1. Met het pensioengeld dat u op de pensioendatum krijgt, koopt u de uitkering aan. Dit noemen we de koopsom. Hoe hoger de koopsom, hoe hoger uw uitkering
 • Wij brengen kosten in rekening voor de administratie en het beheer van uw pensioenuitkering. Daarnaast zijn er kosten die te maken hebben met uw beleggingen.
 •  
 • Administratie- en poliskosten
  De eenmalige administratiekosten aan het begin zijn € 275,- en de poliskosten zijn € 45,-, € 50,-, € 55,- of € 65,- per jaar. Deze jaarlijkse poliskosten zijn afhankelijk van de door u gekozen uitkeringstermijn. Bij een maandelijkse uitbetaling betaalt u € 65,- per jaar en bij jaarlijkse uitbetaling € 45,- per jaar.
 •  
 • De eenmalige administratiekosten worden in het eerste jaar onttrokken uit de beleggingswaarde van uw variabele pensioen door beleggingen te verkopen. De jaarlijkse poliskosten worden maandelijks onttrokken zolang uw pensioen wordt uitgekeerd.
 •  
 • Beheer- en beleggingskosten.
 • De totale beleggingskosten bestaan uit twee delen: lopende kosten en beheerkosten. De lopende kosten zijn de kosten die de fondsbeheerder maakt voor het beheer van de fondsen. Deze lopende kosten worden binnen het beleggingsfonds geheven en komen tot uitdrukking in de koers van de fondsen.
 •  
 • Naast de kosten van de fondsbeheerder, brengt Allianz kosten in rekening voor onder andere het beheren van de beleggingsmix, de wijzigingen van de beleggingen binnen de beleggingsmix en het informeren over de beleggingen. Dit zijn de beheerkosten. De beheerkosten brengen we maandelijks in rekening door het verkopen van participaties. De totale beleggingskosten die u betaalt zijn 0,43% van de belegde waarde per jaar. Deze blijven gedurende de gehele looptijd van de verzekering gelijk, ook als de fondsbeheerder zijn kosten aanpast.
 •  
 • Belangrijk! U betaalt deze kosten niet apart. Ze zijn al in uw pensioenuitkering verrekend.
 •  
 • In tegenstelling tot een vast pensioen blijft uw variabele pensioen daarna niet gelijk. Ieder jaar op 1 januari bepalen wij de hoogte van uw variabele uitkering. Of uw variabele pensioen hoger of lager wordt dan het jaar ervoor, hangt van een aantal factoren af:
 • Variabel pensioen
  Uw uitkering uit uw variabele pensioen wordt berekend met een door DNB voorgeschreven rentecurve. Dit is niet een vaste rente maar een renteverloop. Een lager dan verwacht renteverloop bij de jaarlijkse herrekening zal uw pensioenuitkering in het volgende jaar verlagen. Een hoger dan verwacht renteverloop geeft een hogere uitkering.
 •  
 • Vast pensioen
  We berekenen uw uitkering uit uw vaste pensioen op basis van een rekenrente. Deze is onder andere gebaseerd op de marktrente. Hoe hoger de rekenrente (en de marktrente), hoe hoger uw uitkering uit het vaste pensioen is. Deze rente staat voor de rest van de looptijd vast.
 • Nederlanders leven steeds langer. Het pensioengeld moet daarom steeds langer worden uitgekeerd.
 •  
 • Variabel pensioen
  Bij de vaststelling van de hoogte van uw variabele uitkering gaan wij uit van een verwachte ontwikkeling van de gemiddelde levensverwachting van gepensioneerden in Nederland.
 • Jaarlijks bij de herrekening van uw uitkering uit uw variabele pensioen bekijken wij opnieuw of de levensverwachting in Nederland is gewijzigd ten opzichte van wat er werd verwacht. Als de gemiddelde levensverwachting sneller stijgt dan waarvan we op dit moment uitgaan, dan heeft dit een negatieve invloed op de hoogte van het variabele pensioen in het volgende jaar van alle klanten bij Allianz met een Direct Ingaand Keuze Pensioen. Wilt u meer weten over hoe wij dit doen? Kijk dan bij de veel gestelde vragen over dit onderwerp.
 •  
 • Vaste uitkering
  Voor uw uitkering uit het vaste pensioen gaan wij uit van de levensverwachting op het moment dat deze ingaat. Deze veranderen wij niet tijdens de looptijd.
 • Uw uitkeringen uit het variabele pensioen zijn afhankelijk van de resultaten van de beleggingen. Is het resultaat tot 1 januari beter dan verwacht, dan heeft dit een positief effect op uw variabele uitkering voor dat jaar. Is het slechter dan verwacht, dan zal dit uw variabele uitkering negatief beïnvloeden.
 • Wilt u meer weten over hoe de verschillende onderdelen de uitkering kunnen beïnvloeden? Bekijk dan de impacttabel variabel pensioen. De impacttabel laat zien wat er gebeurt als één onderdeel verandert en de rest gelijk blijft. Wij hebben voor iedere variant een impacttabel gemaakt:
 • Voor meer uitleg over de varianten, kijk in onze offertetool  of op deze productpagina bij twee varianten.
Met de koopsom voor uw variabele pensioen belegt u in een zorgvuldig samengestelde beleggingsmix met zeven beleggingsfondsen. De verhouding tussen aandelen en obligaties blijft gedurende de looptijd gelijk. Wel vindt er een afbouw plaats in long duration obligaties (dit zijn (staats)obligaties met een hele lange looptijd), waardoor het belang in reguliere staatsobligaties (Government bonds) groeit. Dit doen wij omdat uw beleggingshorizon steeds korter wordt en reguliere staatsobligaties in principe minder rentegevoelig zijn dan long duration obligaties.

In de beleggingsmix wordt gebruik gemaakt van beleggingsfondsen van Blackrock en Lyxor. De beleggingsfondsen zijn opgenomen in onderstaande tabel.

Deze passieve fondsen (fondsen die een index volgen) hebben lage kosten, een goede reputatie en zijn gekozen na een zorgvuldig selectieproces. Klik op de links hieronder voor meer informatie over de fondsen. U komt dan bij aanvullende informatie over het fonds, bijvoorbeeld een factsheet, prospectus, en (half)jaarverslag. Kijk voor de gerealiseerde rendementen op onze webpagina voor beleggingsupdates.

Scroll horizontaal om meer te zien


Let op: bij de fondsen van BlackRock en Lyxor komt u op de website van deze aanbieders zelf. Dit zijn sites voor institutionele klanten van deze aanbieders. Dat betekent dat de kosten die u hier vindt, afwijken van de kosten die u voor het fonds betaalt binnen uw pensioenproduct. Omdat de kosten afwijken, wijken ook de rendementen en koersen (iets) af. Binnen het Direct Ingaand Keuze Pensioen zijn de totale beleggingskosten 0,43% per jaar van de belegde waarde.
 1. Normaal gesproken stijgen de prijzen in Nederland langzaam. Dit betekent dat u voor 100 euro over vijf jaar minder kunt kopen dan nu. Wilt u evenveel kunnen blijven kopen van uw pensioen, dan heeft u over vijf jaar meer geld nodig. Kiest u voor een variabel pensioen dat naar verwachting ongeveer gelijk blijft, dan kan het dus toch zo zijn dat uw pensioen door inflatie minder waard wordt.
 • Als de beleggingsresultaten even hoog zijn als we verwachten of hoger, dan kan uw uitkering de volgende jaren gemiddeld ongeveer gelijk blijven of stijgen. Afhankelijk van de gekozen variant. Maar vallen de beleggingen tegen, dan kan uw uitkering ook dalen. Ieder jaar in januari wordt de uitkering opnieuw berekend.
 •  
 • Wij houden rekening met de levensverwachting in Nederland. Als de levensverwachting van gepensioneerden meer stijgt (mensen leven langer) dan wij verwachten, dan moeten wij in principe langer uitkeren op pensioenverzekeringen. Hierdoor kan uw uitkering dalen.
 • Wij houden rekening met de verwachte rente-ontwikkeling op basis van de rentecurve van DNB. Bij een lager dan verwacht renteverloop kan uw uitkering hierdoor dalen.
 • Heeft u eenmaal uw keuzes gemaakt en is uw Direct Ingaand Keuze Pensioen ingegaan, dan kunt u de verzekering niet meer stoppen of wijzigen. Alle keuzes staan namelijk na ingaan van de uitkeringen vast. U heeft wel 30 dagen vanaf ontvangst van de polis de tijd om alsnog af te zien van de gehele verzekering.
 • Kiest u ervoor om een partnerpensioen mee te verzekeren dat wordt uitgekeerd na uw overlijden? Dan is de hoogte van het partnerpensioen afhankelijk van de ontwikkeling van het ouderdomspensioen. Deze is namelijk 70% van het variabele ouderdomspensioen. Als het ouderdomspensioen flink is gedaald en u mocht komen te overlijden, zal ook het partnerpensioen naar verhouding laag zijn. Daarna blijft ook het partnerpensioen variabel.
 • Uw variabele pensioen zetten wij 20 jaar na de pensioendatum automatisch om naar een vaste gelijkblijvende uitkering. U loopt vanaf dat moment geen risico’s meer als gevolg van het beleggingsresultaat, renteontwikkelingen en wijziging van de levensverwachting.
 •  
 • Uw uitkering wordt vanaf dat moment niet meer herrekend. Dit betekent wel dat de hoogte van de uitkering na 20 jaar afhankelijk is van de resterende beleggingswaarde, de op dat moment geldende rentecurve en de laatst vastgestelde levensverwachting. Uw vaste gelijkblijvende uitkering kan hierdoor lager worden dan uw laatst ontvangen variabele uitkering. Daarna blijft de uitkering gelijk zolang u leeft.

Heeft u de productinformatie gelezen en vraagt u zich af of het Direct Ingaand Keuze Pensioen bij u past? Dan kunt u hier lezen voor wie Allianz het product geschikt vindt en voor wie niet.

Het Direct Ingaand Keuze Pensioen past bij u als:

 • u een variabele uitkering wilt met de kans op een gemiddeld hogere uitkering dan bij een vast pensioen door beleggingsresultaat op basis van één beleggingsmix;
 • u een pensioenkapitaal beschikbaar heeft van minimaal € 10.000,-;
 • u na 20 jaar niet meer te maken wil hebben met de onzekerheid van een schommelende pensioenuitkering;

waarbij u op zoek bent naar:

 • een uitkering die hoger begint dan bij een vast pensioen en die, als de verwachte beleggingsresultaten worden gerealiseerd, licht zal dalen, of
 • een uitkering die nagenoeg gelijk begint aan een vaste uitkering en die, als de verwachte beleggingsresultaten worden gerealiseerd, zal stijgen;

en u accepteert dat de variabele uitkering ieder jaar hoger of lager kan worden door:

 • behaalde beleggingsresultaten: Deze kunnen beter of slechter zijn dan verwacht. Betere resultaten verhogen de uitkering en slechtere verlagen de uitkering;
 • wijzigingen in levensverwachting in Nederland. Deze kan stijgen of dalen. Een daling verhoogt de uitkering en een verhoging verlaagt de uitkering.
 • ontwikkelingen van de marktrente. Het verloop van de rentecurve kan door de DNB naar boven of beneden worden bijgesteld. Wordt deze naar boven bijgesteld, dan verhoogt dit de uitkering. Wordt de rentecurve naar beneden bijgesteld, dan verlaagt dit de uitkering.

En u niet in de financiële problemen komt als de uitkering lager wordt dan verwacht. Zo moet u bijvoorbeeld een daling in de uitkering kunnen opvangen. Kijk bijvoorbeeld in onze tool wat een uitkering in uw situatie kan doen in het pessimistische scenario.

Het Direct Ingaand Keuze Pensioen past niet bij u als:

 • u in de financiële problemen komt als de uitkering lager wordt dan verwacht    
 • bij de variant die ongeveer gelijk begint als een vast pensioen kan de uitkering bij teleurstellende beleggingsresultaten gelijk blijven of zelfs dalen in plaats van stijgen. U moet eventueel teleurstellende beleggingsresultaten financieel kunnen opvangen.
 • bij de variant waarbij de uitkering hoger begint dan een vast pensioen kan de uitkering bij teleurstellende beleggingsresultaten dalen. U moet teleurstellende beleggingsresultaten financieel kunnen opvangen
 • u ’s nachts wakker ligt van de gedachte dat de uitkering kan tegenvallen (u niet bereid bent de risico’s zoals hierna omschreven te accepteren);
 • u helemaal geen omkijken meer wilt hebben naar de uitkering en alleen zekerheid wilt, nu en in de toekomst, over de hoogte van de (totale) uitkering;
 • u het pensioenkapitaal wilt gebruiken voor een tijdelijke uitkering, bijvoorbeeld als overbrugging tot u een AOW uitkering ontvangt, want dat is niet mogelijk in het Allianz Direct Ingaand Keuze Pensioen;
 • u een pensioenuitkering wilt die niet na 20 jaar wordt vast gezet, omdat u een levenslang variabel pensioen wilt;
 • u een variabele uitkering wilt die niet afhankelijk is van wijzigingen in de levensverwachting in Nederland;
 • u een partnerpensioen wil verzekeren dat niet variabel is.
 1. De hoofdregel is dat u een levenslange uitkering aankoopt voor u en eventueel voor uw partner. U ontvangt dan zolang u leeft een uitkering.
 • U beslist zelf hoe vaak u de uitkering krijgt: iedere maand, ieder kwartaal, ieder halfjaar of ieder jaar.
 •  
 • Na uw overlijden gaat het partnerpensioen in, als u dit hebt meeverzekerd. Zodra wij een melding van uw overlijden ontvangen, wordt berekend wat het variabele ouderdomspensioen op de datum van overlijden zou zijn geweest. Het partnerpensioen is daar 70% van. Het partnerpensioen wordt uitgekeerd zolang uw partner leeft en blijft variabel. Hebt u geen partner? Of hebt u geen partnerpensioen meeverzekerd? Dan vervalt het kapitaal. Wilt u dit voorkomen? Dan kunt u bij Allianz een contraverzekering regelen. Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit aan uw nabestaanden als u overlijdt. Neem hiervoor contact op met uw adviseur.
 • Ja, het is mogelijk om meerdere koopsommen van bijvoorbeeld andere verzekeringen toe te voegen aan het Direct Ingaand Keuze Pensioen.

Ja, in principe wel. Wij berekenen uw bruto pensioenuitkering. Maar u moet hierover dan nog een deel afdragen aan de Belastingdienst. Deze loonheffingen bestaan uit:

 • loonbelasting
 • premies volksverzekeringen
 • inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet.
 • Hoe hoog deze percentages zijn, kan per jaar verschillen. De overheid bepaalt dit. Allianz houdt deze loonheffingen in op uw uitkering. En we dragen dit bedrag af aan de Belastingdienst. Dat zijn wij wettelijk verplicht. We betalen uw uitkering dus netto uit.
 •  
 • Let op: heeft u meerdere inkomensbronnen? Dan is het mogelijk dat u achteraf een bedrag moet bijbetalen aan de Belastingdienst.
 • Nee, een verzekering waarvoor een uitkering is gedaan kan niet meer worden stopgezet of worden gewijzigd. U heeft wel een respijttermijn van 30 dagen na ingang van de verzekering om alsnog af te zien van de gehele verzekering.
 • U regelt de verdeling van uw pensioen in het echtscheidingsconvenant of u maakt hier samen afspraken over. Informeer ons als er sprake is van (echt)scheiding of ontbinding geregistreerd partnerschap en het pensioen verdeeld moet worden. Maak hiervoor gebruik van het mededelingsformulier.
 •  
 • Na ontvangst van het mededelingsformulier berekenen wij de hoogte van het variabele pensioen op de datum van (echt)scheiding of ontbinding geregistreerd partnerschap. Vervolgens verdelen wij het pensioen zoals u met uw ex-partner heeft afgesproken. De eerstvolgende uitkering van uw pensioen zal dus lager worden.
 1. Wij kunnen dit als volgt voor u en uw ex-partner administreren:
 2. Er verandert niets. Wij maken per uitkeringstermijn het variabele pensioen aan u over u zorgt er iedere keer voor dat het deel waar uw ex-partner recht op heeft aan hem of haar wordt overgemaakt. Mocht uw ex-partner komen te overlijden, dan ontvangt u vanaf dat moment weer het volledige pensioen.
 3. Wij verdelen de uitkering over 2 polissen Direct Ingaand Keuze Pensioen. U blijft de verzekeringnemer op beide polissen. De uitkering op de bestaande polis wordt verlaagd naar het afgesproken bedrag. Voor de nieuwe polis wijzigen wij de ontvanger van de uitkering voor het deel dat voor uw ex-partner is. Mocht uw ex-partner komen te overlijden, dan ontvangt u vanaf dat moment weer het volledige pensioen. Per polis worden kosten in rekening gebracht. Kijk voor informatie over de kosten van het Allianz Direct Ingaand Keuze Pensioen op onze productpagina bij het ‘Hoe bepalen wij de hoogte van uw uitkering’.
 • Kiest u voor optie 2, dan hebben wij naast het mededelingsformulier een kopie bankafschrift en een kopie identiteitsbewijs van uw ex-partner nodig. Wilt u de documenten mailen naar [email protected] en in het ondewerp uw polisnummer vermelden.
 • Uw variabele pensioen zetten wij 20 jaar na de pensioendatum automatisch om naar een vaste gelijkblijvende uitkering. U loopt vanaf dat moment geen risico’s meer als gevolg van het beleggingsresultaat, renteontwikkelingen en wijziging van de levensverwachting.
 •  
 • Uw uitkering wordt vanaf dat moment niet meer herrekend. Dit betekent wel dat de hoogte van de uitkering na 20 jaar afhankelijk is van de resterende beleggingswaarde, de op dat moment geldende rentecurve en de laatst vastgestelde levensverwachting. Uw vaste gelijkblijvende uitkering kan hierdoor lager worden dan uw laatst ontvangen variabele uitkering. Daarna blijft de uitkering gelijk zolang u leeft.
 • De totale beleggingskosten bestaan uit twee delen: lopende kosten en beheerkosten. De lopende kosten zijn de kosten die de fondsbeheerder maakt voor het beheer van de fondsen. Deze lopende kosten worden binnen het beleggingsfonds geheven en komen tot uitdrukking in de koers van de fondsen.
 •  
 • Naast de kosten van de fondsbeheerder, brengt Allianz kosten in rekening voor onder andere het beheren van de beleggingsmix, het wijzigen van de beleggingen binnen de beleggingsmix en het informeren over de beleggingen. Dit zijn de beheerkosten. De beheerkosten brengen we maandelijks in rekening door het verkopen van participaties. De totale beleggingskosten (de som van de lopende en beheerkosten) die u betaalt zijn 0,43% van de belegde waarde per jaar. Deze blijven gedurende de gehele looptijd van de verzekering gelijk, ook als de fondsbeheerder zijn kosten aanpast.
 •  
 • Daarnaast kunnen bij de aan- of verkoop van transacties binnen de beleggingsfondsen op- en afslagen van toepassing zijn. De op- en afslagen verschillen per beleggingsfonds, maar worden niet bij u in rekening gebracht. Deze kosten zijn voor Allianz.
 • Bij aanvang van het variabele pensioen stellen wij de hoogte van de levenslange uitkering vast. Dit doen wij op basis van een zogenaamde prognosetafel. Een prognosetafel is een statistisch overzicht met sterftecijfers onder de bevolking waarbij ook rekening wordt gehouden met de stijgende levensverwachting. Wij gebruiken hiervoor de Prognosetafel die iedere twee jaar door het Actuarieel Genootschap wordt vastgesteld.
 •  
 • Daarnaast voeren wij ook een correctie door op basis van de ervaringssterfte. Ervaringssterfte is het verschil tussen de levensverwachting van de algemene bevolking en de levensverwachting van een bepaalde groep mensen, bijvoorbeeld de groep gepensioneerden in Nederland. Allianz hanteert de ervaringssterfte representatief voor de Nederlandse pensioenpopulatie. Op dit moment is het een prognosetafel van externe leverancier WillisTowersWatson die gebruikt wordt voor het Allianz Pensioenfonds. Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) bepaalt deze ervaringssterfte jaarlijks voor de pensioenpopulatie van verzekerden. Allianz gaat hier op over per 1 januari 2020.
 • Uw geld wordt belegd door een betrouwbare en solvabele verzekeraar. Dat is een geruststellende gedachte
 • Geen kleine lettertjes: wij geven u vooraf duidelijkheid over de kosten en de voorwaarden van het Direct Ingaand Keuze Pensioen.
U kunt het Direct Ingaand Keuze Pensioen alleen aanvragen via een onafhankelijk adviseur (dit is géén adviseur van Allianz). Wij vinden het namelijk belangrijk dat u, vanwege de risico’s bij een variabel pensioen, in uw keuzes wordt bijgestaan.  Neem daarom contact op met uw adviseur als u een offerte wilt aanvragen. Heeft u geen financieel adviseur, maak dan gebruik van onze adviseurzoeker of neem contact op met Salesdesk Leven via 088 577 3939 .

Uiteraard kunt u eerst wel zelf berekenen hoe hoog uw uitkering zou kunnen worden. Ga hiervoor naar onze rekentool voor het Direct Ingaand Keuze Pensioen.

Bereken uw variabele pensioenuitkering en neem daarna contact op met uw adviseur.

Let op! Bent u adviseur en wilt u direct een offerte/aanvraag maken? Log dan eerst in op ons portaal voor het Direct Ingaand Keuze Pensioen.

Neem contact met ons op. 
Vraag advies bij een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.