Overlijdensrisicoverzekering

✓ Scherpe premie
✓ Te koppelen aan uw hypotheek
✓ Korting voor niet-rokers
✓ Gegarandeerde uitkering voor nabestaanden

Overlijdensrisico­verzekering (ORV)

Met een overlijdensrisicoverzekering (ORV) kiest u voor financiële zekerheid. Komt u te overlijden? Dan ontvangen uw partner, kinderen of andere nabestaanden het bedrag dat u heeft verzekerd. Zo blijven zij verzorgd achter.

Wat is een overlijdensrisicoverzekering?

Een overlijdensrisicoverzekering, ook wel ORV genoemd, keert eenmalig een afgesproken bedrag uit aan uw nabestaanden als u tijdens de afgesproken looptijd overlijdt. Met dat bedrag kunnen nabestaanden het wegvallen van uw inkomen opvangen. Dat bedrag kunnen zij bijvoorbeeld gebruiken om de hypotheek of huur van uw huis te betalen. Al vanaf enkele euro’s per maand kunt u uw nabestaanden beschermen tegen de financiële gevolgen als u overlijdt.

Voordelen van de Allianz Overlijdensrisicoverzekering

 • Financiële zekerheid voor uw nabestaanden na een overlijden.
 • Te koppelen aan hypotheek, maar ook zonder hypotheek af te sluiten.
 • Extra zekerheid voordat de ORV is ingegaan met uitgebreide voorlopige dekking
 • Scherpe premie: vaste en variabele premie mogelijk
 • Korting voor niet-rokers.
 • Snel zekerheid door digitaal aanvraagproces en digitale gezondheidsverklaring.
 • U kiest de vorm en bedragen die passen bij uw persoonlijke situatie

Soorten overlijdensrisico­verzekeringen

U heeft de keuze uit drie soorten Overlijdensrisicoverzekeringen.

De gelijkblijvende risicoverzekering is vooral geschikt om risico’s af te dekken die een langere periode op hetzelfde niveau blijven. Denk bijvoorbeeld aan een gelijkblijvende hypotheekschuld. De Allianz Overlijdensrisicoverzekering keert na overlijden een verzekerd bedrag uit dat tijdens de totale looptijd van de verzekering gelijk blijft.

De lineair dalende risicoverzekering is vooral geschikt om bijvoorbeeld een daling van inkomsten na het overlijden van de kostwinner op te vangen. U verzekert tijdens de gehele looptijd een kapitaal dat per jaar met een gelijkblijvend bedrag daalt.

De annuïtair dalende risicoverzekering is vooral geschikt om te koppelen aan een annuïtair dalende hypotheek. In geval van overlijden kunt u met deze overlijdens­risicoverzekering uw hypotheek (grotendeels) aflossen. De daling van uw verzekerd kapitaal is dan afhankelijk van de rente voor uw hypotheek en sluit aan op  de daling van de hypotheekschuld. In de eerste jaren van de verzekering daalt het verzekerd bedrag nauwelijks. Aan het einde van de looptijd gaat dit sneller. Uw hypotheekschuld daalt dan namelijk ook sneller.

Overlijdensrisicoverzekering en uw hypotheek

Als u de verzekering afsluit voor uw hypotheek, dan kunt u deze koppelen aan uw hypotheek. Dit wordt ook wel verpanden genoemd. Verpanden betekent dat het verzekerde bedrag wordt uitgekeerd aan de hypotheekverstrekker wanneer de verzekerde overlijdt. U kunt besluiten om de overlijdensrisicoverzekering volledig of gedeeltelijk te koppelen aan een hypotheek. 

Uw ORV gedeeltelijk koppelen aan uw hypotheek
Bij Allianz is het ook mogelijk dat een gedeelte van het te verzekeren bedrag wordt gekoppeld aan de hypotheek. Het bedrag dat u wilt verzekeren kan hoger zijn dan het bedrag dat u wilt koppelen aan de hypotheek. U kunt dus zelf bepalen wat u doet met het gedeelte van het bedrag dat niet is gekoppeld. 

Het gedeeltelijk koppelen van de verzekering aan de hypotheek heeft een aantal voordelen:

 • Meer flexibiliteit voor uw nabestaanden
  De nabestaanden kunnen zelf bepalen wat er met het bedrag gebeurt dat niet gekoppeld is aan de hypotheek.
   
 • Minder poliskosten
  U hoeft niet twee aparte polissen te sluiten waarvan er één wordt gekoppeld aan de hypotheek.
   
 • Meer gemak
  U hoeft maar één polis aan te vragen. Daardoor hoeft u bijvoorbeeld ook maar één gezondheidsverklaring in te vullen.
   
 • Belastingvoordelen
  Als u een gedeelte van het bedrag koppelt aan de hypotheek, dan kan dat belastingvoordelen opleveren. Overleg dit goed met uw financieel adviseur.

Een overlijdensrisicoverzekering afsluiten

Het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering gaat snel en eenvoudig. Hoe eerder u de overlijdensrisicoverzekering afsluit, des te lager de premie. De hoogte van de premie hangt ook af van het kapitaal dat u wilt verzekeren. Het minimum verzekerd bedrag van onze risicoverzekering is € 10.000,-, het maximum is € 400.000,-. U beslist zelf of u een vaste of variabele premie wilt betalen. 
Wilt u ook een overlijdensrisicoverzekering afsluiten voor uw partner? Dan kiest u voor een dekking op twee levens. U betaalt dan maar één keer poliskosten. U bepaalt zelf per persoon de hoogte van het te verzekeren bedrag. Deze mag gelijk zijn, maar mag ook verschillen. U stelt zelf uw ORV samen zoals u wilt:

Kies het verzekerde bedrag dat past bij uw persoonlijke situatie. Het minimum verzekerd bedrag van onze risicoverzekering is € 10.000,-, het maximum is € 400.000,-.

Het is verstandig een overlijdens­risicoverzekering te overwegen als je met zijn tweeën bent of een gezin hebt. Belangrijk is om eerst uit te zoeken wat er gebeurt als één van de twee komt te overlijden. Is er een nabestaandenpensioen geregeld? En is het inkomen (of het spaargeld) van de achterblijvende partner hoog genoeg om in het huis te kunnen blijven wonen?

De Allianz Overlijdensrisicoverzekering kent een voorlopige dekking. Met deze voorlopige dekking bent u in bepaalde situaties toch verzekerd van een uitkering als u komt te overlijden voordat uw verzekering tot stand is gekomen. Zo heeft u zekerheid nog voordat uw verzekering is ingegaan als u bijvoorbeeld al financiële verplichtingen aangegaan bent zoals bij het kopen van een huis.  

Het is mogelijk om te kiezen voor een vaste premie of variabele premie

Als u minimaal de twee achtereenvolgende jaren vóór het sluiten van de verzekering niet heeft gerookt, dan ontvangt u een aantrekkelijke niet-rokerskorting.

Een overlijdens­risicoverzekering is snel en eenvoudig af te sluiten. Maak direct een berekening voor de overlijdens­risicoverzekering die past bij uw persoonlijke situatie. U kunt ook direct een overlijdens­risicoverzekering afsluiten. Vul uw gegevens in en verstuur uw aanvraag direct. Liever eerst de berekening per e-mail ontvangen? Ook dit is mogelijk!

Als u vragen heeft of advies wilt, neem dan contact op met uw financieel adviseur. Deze  helpt u de ORV te kiezen die bij u past. Wilt u een offerte voor de Allianz Overlijdens­risicoverzekering? Dan vraagt de adviseur deze voor u aan. Als u geen financieel adviseur heeft. Zoek dan een financieel adviseur bij u in de buurt.

Veelgestelde vragen over ORV

Met een overlijdensrisicoverzekering beschermt u uw gezin tegen de financiële risico’s bij een overlijden. Deze verzekering geeft belangrijke financiële steun in moeilijke tijden. De overlijdensrisicoverzekering is een flexibele verzekering met een aantrekkelijke vaste of variabele premie. Gekoppeld aan uw hypotheek of als losse verzekering. U bepaalt zelf hoe u deze verzekering samenstelt.

U heeft de keuze uit drie vormen van overlijdensrisicoverzekeringen.

 • Gelijkblijvende risicoverzekering
  De gelijkblijvende risicoverzekering is vooral geschikt om risico’s af te dekken die een langere periode op hetzelfde niveau blijven. Denk bijvoorbeeld aan een gelijkblijvende hypotheekschuld. De Allianz Overlijdensrisicoverzekering keert na overlijden een verzekerd bedrag uit dat tijdens de totale looptijd van de verzekering gelijk blijft.
   
 • Lineair dalende risicoverzekering
  De lineair dalende risicoverzekering is vooral geschikt om bijvoorbeeld een daling van inkomsten na het overlijden van de kostwinner op te vangen. U verzekert tijdens de gehele looptijd een kapitaal dat per jaar met een gelijkblijvend bedrag daalt.
   
 • Annuïtair dalende risicoverzekering
  De annuïtair dalende risicoverzekering is vooral geschikt om te koppelen aan een annuïtair dalende hypotheek. In geval van overlijden kunt u met deze overlijdensrisicoverzekering uw hypotheek (grotendeels) aflossen. Het percentage waarmee dit kapitaal daalt, ligt vrijwel altijd tussen de 3% en 8%. In de eerste jaren van de verzekering daalt het verzekerd bedrag nauwelijks, aan het einde van de looptijd, daalt het verzekerd kapitaal. U heeft dan ook een lagere hypotheekschuld.

De maximale looptijd is afhankelijk van uw keuze. Hoe eerder u de Allianz Overlijdensrisicoverzekering afsluit (en dus hoe langer de looptijd), hoe lager de premie. Overlijdt u binnen de looptijd? Dan keren wij eenmalig het verzekerde bedrag aan uw nabestaanden uit.

De Allianz Overlijdensrisicoverzekering heeft een aantrekkelijke premie. Wilt u weten hoe hoog deze premie voor u is? Bereken dan hier uw premie.

De premie hangt af van uw leeftijd, de looptijd en het kapitaal dat u wilt verzekeren. Het minimum verzekerd bedrag is € 10.000,-. Het maximum te verzekeren bedrag is afhankelijk van uw leeftijd.

Leeftijd

Maximaal bedrag

18 tot en met 50 jaar

€ 400.000,-

51 tot en met 60 jaar

€ 250.000,-

61 tot en met 65 jaar

€ 75.000,-


Wilt u ook een overlijdens­risicoverzekering voor uw partner? Dan kiest u voor een dekking op twee levens. U bepaalt zelf de hoogte van deze overlijdensdekking. Die kan hoger en lager, maar ook gelijk zijn. Zo laat u de verzekering optimaal aansluiten bij uw hypotheek. Bovendien betaalt u maar één keer poliskosten.

Korting voor niet-rokers
Als u minimaal de twee achtereenvolgende jaren vóór het sluiten van de verzekering niet heeft gerookt, dan ontvangt u een aantrekkelijke niet-rokerskorting.

In de premie zijn beheerkosten verwerkt. Welke beheerkosten dat zijn, vindt u onder de veelgestelde vraag: wat zijn de kosten van de Allianz Overlijdens­risicoverzekering?

Beheerkosten

Voor de overlijdens­risicoverzekering betaalt u premie. In de premie zijn ook de beheerkosten verwerkt die wij als verzekeraar maken zoals incassokosten en administratiekosten. De beheerkosten bedragen € 2,00 per maand.
 

Kosten van direct afsluiten
U kunt de Allianz Overlijdens­risicoverzekering ook direct bij Allianz afsluiten. Dan betaalt u eenmalig een bedrag van € 95,- voor de kosten die wij maken voor het verkopen van deze verzekering. Deze kosten heten distributiekosten. Onder distributiekosten vallen bijvoorbeeld de kosten voor het maken van een dossier van uw aanvraag voor de verzekering. Hoe hoog de distributiekosten zijn, vindt u ook terug in het 'Dienstverleningsdocument'.

Kosten financieel adviseur
Uw financieel adviseur brengt ook kosten in rekening voor het adviseren en afsluiten van de verzekering. Daar maakt u afspraken over met uw financieel adviseur.

Wij keren het verzekerde kapitaal uit dat op de polis staat.

Als de persoon die verzekerd is overlijdt, dan betalen we aan de persoon of personen die u aan ons heeft opgegeven. Deze personen noemen we de begunstigden en vermelden wij op de polis. Bij Allianz werken wij met een standaardbegunstiging. Dit betekent dat standaard uzelf en een eventuele medeverzekeringnemer als begunstigde op nummer 1 staat, uw partner op nummer 2, uw kinderen op 3 en uw wettige erfgenamen op 4.

U kunt deze standaardbegunstiging wijzigen. De voorwaarde hiervoor is wel dat de verzekering nog niet tot uitkering is gekomen (door overlijden van de verzekerde). Voor het wijzigen van de standaardbegunstiging van uw overlijdensrisicoverzekering kunt u gebruik maken van een wijzigingsformulier.

Alle informatie over begunstiging vindt u in de voorwaarden van de Allianz Overlijdensrisicoverzekering.

 • Is de verzekerde op de einddatum nog in leven? Dan keren wij niet uit. 
   
 • Overlijdt de verzekerde persoon door zichzelf te doden of omdat hij probeert zichzelf te doden? En gebeurt dit binnen 2 jaar na het begin van de verzekering? Dan betalen we geen uitkering. Gaat het om euthanasie volgens de wettelijke regels? Dan betalen we de uitkering wel.
   
 • Overlijdt de verzekerde persoon doordat hij meedeed in een oorlog waaraan Nederland niet meedoet? Of doordat hij meedeed aan een gewapende opstand tegen de Nederlandse staat? Ook dan betalen we niet.

Dit zijn de belangrijkste situaties waarin wij niet betalen. Wilt u meer weten? Lees dan de verzekeringsvoorwaarden

U kunt een overlijdens­risicoverzekering direct online bij Allianz afsluiten of via een financieel adviseur. Wilt u de verzekering rechtstreeks bij ons afsluiten? Bereken dan uw premie en maak een vrijblijvende berekening of sluit de polis direct bij ons af. Kijk wel goed of deze verzekering bij u past en aansluit bij uw financiële situatie. Als u vragen heeft of advies wilt, neemt dan altijd contact op met uw financieel adviseur.

Ja, u kunt de Allianz Overlijdensrisicoverzekering ook direct bij Allianz afsluiten. Dan betaalt u eenmalig een bedrag van €95,-voor de kosten die wij maken voor het verkopen van deze verzekering. Deze kosten heten distributiekosten. Onder distributiekosten vallen bijvoorbeeld de kosten voor het maken van een dossier van uw aanvraag voor de verzekering. Hoe hoog de distributiekosten zijn, vindt u ook terug in het 'Dienstverleningsdocument'

De beginleeftijd voor het afsluiten van een overlijdens­risicoverzekering bij Allianz is minimaal 18 jaar en maximaal 65 jaar.

Voor alle verzekerde bedragen zoals hieronder in de tabel, geldt dat u alleen maar een gezondheidsverklaring hoeft in te vullen. Zo weet u snel waar u aan toe bent. Als er afwijkingen zijn in de gezondheidsverklaring, dan kunnen wij vragen om een aanvullende medische keuring. Als gevolg van de medische keuring kan het zijn dat u een nieuw premievoorstel krijgt. U kunt in dat geval opnieuw beslissen of u de verzekering wilt met de nieuwe premie. Ook kan als gevolg van de medische keuring uw aanvraag voor de Allianz Overlijdensrisicoverzekering worden afgewezen. 

Leeftijd

Maximaal bedrag

18 tot en met 50 jaar

  €  400.000,-

51 tot en met 60 jaar

  €  250.000,-

61 tot en met 65 jaar

  €    75.000,-
 

Als u een overlijdensrisicoverzekering wilt afsluiten, moet u meestal een gezondheidsverklaring invullen. Deze bevat een serie vragen over uw gezondheid. Nadat u de verklaring hebt ingevuld, beoordeelt een medisch adviseur uw gezondheidssituatie. Daaruit volgt een advies aan de verzekeraar over de vraag of die u kan accepteren en zo ja, onder welke voorwaarden. Op www.verzekeraars.nl/gezondheidsverklaring vindt u hierover alle informatie.

Tijdens de looptijd van de overlijdensrisicoverzekering kunt u het verzekerde bedrag niet verhogen of verlagen. Wilt u toch een hoger verzekerd bedrag? Dan kunt u een nieuwe overlijdensrisicoverzekering afsluiten. U moet dan opnieuw een gezondheidsverklaring invullen. 

Staan er op uw polis andere voorwaarden dan in de downloads bij het product?

Hieronder treft u oudere voorwaarden aan:

Staan uw voorwaarden er niet bij? Dan kunt via het contactformulier contact met ons opnemen om de voorwaarden op te vragen

Het verlies van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Wij kunnen ons goed indenken dat uw gedachten nu niet uitgaan naar het afhandelen van financiële zaken. Daarom proberen we dit zo makkelijk mogelijk voor u te maken. Hier kunt u het overlijden aan ons doorgeven. Hiernaast is het mogelijk om het overlijden op de volgende manieren aan ons door te geven:

 1. Telefonisch
  Via 088 – 577 22 22 (bereikbaar op werkdagen van 08.00 uur tot 17.30 uur).
 2. Per post
  Stuur een brief in een ongefrankeerde envelop naar:
  Antwoordnummer 5375
  3000 VB Rotterdam
 3. Per e-mail
  Via info.leven@allianz.nl
 • Wanneer u of uw partner overlijdt voor de einddatum van de polis, dan ontvangen de nabestaanden een uitkering. Na de uitkering stopt de verzekering. 

  Over de uitkering moet de nabestaande belasting betalen. Deze belasting heet erfbelasting. Hoe hoog de erfbelasting is, is afhankelijk van het bedrag dat wordt uitgekeerd. Maar ook wat de relatie van de nabestaande met de persoon die verzekerd is (de persoon die overlijdt). Met premiesplitsing kunt u voorkomen dat u over de uitkering erfbelasting moet betalen. U betaalt geen erfbelasting als u zelf, als verzekeringnemer en begunstigde van de verzekering, de premie betaalt voor het overlijdensrisico van de verzekerde persoon. Bij de Allianz Overlijdensrisicoverzekering zetten wij in de aanvraag van de verzekering de vraag over ‘premiesplitsing’ standaard op ja. Wilt u meer weten over premiesplitsing? Overleg dan met uw financieel adviseur.
   
 • U kunt ook zelf de verzekering stoppen vóór de einddatum die op de polis staat. U krijgt dan geen uitkering.
   
 • De Allianz Overlijdensrisicoverzekering stopt op de einddatum die op de polis staat. Na de einddatum keren wij niet meer uit.

Wilt u de Allianz Overlijdensrisicoverzekering opzeggen? Neem dan contact met ons op via 088 - 577 22 22.

Tot uw overlijdensrisicoverzekering in gaat, bent u in principe niet verzekerd. Het kan zijn dat u bepaalde verplichtingen bent aangegaan die financiële gevolgen hebben als u komt te overlijden. Bijvoorbeeld als u uw nieuwe huis al gekocht hebt en de overlijdensrisicoverzekering nog niet is ingegaan. Om uw nabestaanden te beschermen krijgt u daarom een gratis ‘voorlopige dekking’ als u bij ons een overlijdensrisicoverzekering aanvraagt.

De dekking is afhankelijk van of u uw verzekering afsluit voor uw hypotheek of niet, de verzekering door ons geaccepteerd is of niet en wat de oorzaak van het overlijden is. Sluit u uw verzekering voor uw hypotheek, dan geldt er een voorlopige dekking voor maximaal 6 maanden ter hoogte van het door u aangevraagde verzekerde bedrag als wij uw verzekering hebben geaccepteerd.

In de algemene voorwaarden van de Allianz Overlijdensrisicoverzekering (link toevoegen) leest u hoe deze voorlopige dekking werkt.

Wanneer u of uw partner overlijdt voor de einddatum van de polis, dan ontvangen de nabestaanden een uitkering. Over de uitkering moet de nabestaande belasting betalen. Deze belasting heet erfbelasting. Hoe hoog de erfbelasting is, is afhankelijk van het bedrag dat wordt uitgekeerd. Maar ook wat de relatie van de nabestaande met de persoon die verzekerd is (de persoon die overlijdt). Met premiesplitsing (ook wel kruislings verzekeren genoemd) kunt u voorkomen dat u over de uitkering erfbelasting moet betalen. U betaalt geen erfbelasting als u zelf, als verzekeringnemer en begunstigde van de verzekering, de premie betaalt voor het overlijdensrisico van de verzekerde persoon. Bij de Allianz Overlijdens­risicoverzekering zetten wij in de aanvraag van de verzekering de vraag over ‘premiesplitsing’ standaard op ja.

Premiesplitsing is niet altijd voldoende om erfbelasting te voorkomen. De premie kan uiteindelijk toch door de verzekerde verschuldigd zijn geweest. Bijvoorbeeld als de premie is betaald door verzekeringnemers die gehuwd zijn in gemeenschap van goederen. De premie is dan betaald uit gemeenschappelijk vermogen. Het gevolg is dat een deel van de uitkering met erfbelasting belast kan zijn. Een uitkering helemaal buiten de erfbelasting houden, is in deze situatie niet mogelijk.

De uitkering moet in de erfbelasting worden opgegeven ‘voor zover’ de uitkering aan het vermogen van de verzekerde is onttrokken. Bij een algehele gemeenschap van goederen is dit feitelijk de helft van de overlijdensuitkering. Vraag uw financieel adviseur naar de uitwerking in uw situatie.

Wilt u meer weten over premiesplitsing? Overleg dan met uw financieel adviseur.

Gezondheidsverklaring

Als u een Allianz Overlijdens­risicoverzekering wilt afsluiten, moet u een gezondheidsverklaring invullen. Deze bevat een serie vragen over uw gezondheid. Nadat u de verklaring hebt ingevuld beoordelen wij deze. Zijn er geen bijzonderheden, dan accepteren wij u zonder verder onderzoek. Soms laten wij een medisch adviseur uw gezondheidssituatie beoordelen. Daaruit volgt dan een advies aan ons over de vraag of wij u kunnen accepteren en zo ja, onder welke voorwaarden. Op www.verzekeraars.nl/gezondheidsverklaring vindt u hierover alle informatie. Lees ook “Hoe werkt de gezondheidsverklaring”.

Medische keuring

Voor alle verzekerde bedragen zoals hieronder in de tabel, geldt dat u alleen maar een gezondheidsverklaring hoeft in te vullen. Zo weet u snel waar u aan toe bent. Als er afwijkingen zijn in de gezondheidsverklaring, dan kunnen wij vragen om een aanvullende medische keuring. Als gevolg van de medische keuring kan het zijn dat u een nieuw premievoorstel krijgt. U kunt in dat geval opnieuw beslissen of u de verzekering wilt met de nieuwe premie. Ook kan als gevolg van de medische keuring uw aanvraag voor de Allianz Overlijdens­risicoverzekering worden afgewezen. Lees ook “U moet worden gekeurd. Wat nu?”.

Leeftijd Maximaal bedrag
18 tot en met 50 jaar  € 400.000,-
51 tot en met 60 jaar  € 250.000,-
61 tot en met 65 jaar  € 75.000,-

Verzekeringskaart

Met de verzekeringskaart kunt u in een oogopslag de meest relevante productinformatie zien. De verzekeringskaart helpt u de Overlijdensrisicoverzekering van Allianz te vergelijken met andere aanbieders.

Infographic

Overlijdensrisicoverzekering (ORV) Allianz