Overlijdensrisicoverzekering

✓ Scherpe premie
✓ Kortingsmogelijkheden
✓ Te koppelen aan hypotheek

Overlijdensrisico­verzekering (ORV)

De Overlijdensrisicoverzekering van Allianz keert eenmalig een afgesproken bedrag uit aan uw nabestaanden als u tijdens de afgesproken looptijd overlijdt. Met dat bedrag kunnen nabestaanden het wegvallen van uw inkomen opvangen. Dat bedrag kunnen zij bijvoorbeeld gebruiken om de hypotheek of huur te betalen. Al vanaf enkele euro’s per maand kunt u uw nabestaanden beschermen tegen de financiële gevolgen als u overlijdt.

De laagste premie!

Onze premie is bijna altijd de laagste in de markt (Moneyview, 2018)!

Moneyview-ORV-2018

Pluspunten van de Allianz Overlijdensrisicoverzekering

 • Financiële zekerheid voor nabestaanden na een overlijden.
 • Flexibele verzekering tegen een scherpe premie.
 • Te koppelen aan hypotheek.
 • Korting voor niet-rokers.
 • Extra korting als u:
  - een hbo-opleiding of hoger heeft
  - een bruto-jaarinkomen heeft van meer dan € 65.000,-  
  - de verzekering koppelt aan de hypotheek
 • Vaste en variabele premie mogelijk.
 • Snel zekerheid door digitaal aanvraagproces en digitale gezondheidsverklaring.

Soorten Overlijdensrisico­verzekeringen

U heeft de keuze uit drie soorten Overlijdensrisicoverzekeringen.

De gelijkblijvende risicoverzekering is vooral geschikt om risico’s af te dekken die een langere periode op hetzelfde niveau blijven. Denk bijvoorbeeld aan een gelijkblijvende hypotheekschuld. De Allianz Overlijdensrisicoverzekering keert na overlijden een verzekerd bedrag uit dat tijdens de totale looptijd van de verzekering gelijk blijft.

De lineair dalende risicoverzekering is vooral geschikt om bijvoorbeeld een daling van inkomsten na het overlijden van de kostwinner op te vangen. U verzekert tijdens de gehele looptijd een kapitaal dat per jaar met een gelijkblijvend bedrag daalt.

De annuïtair dalende risicoverzekering is vooral geschikt om te koppelen aan een annuïtair dalende hypotheek. In geval van overlijden kunt u met deze overlijdensrisicoverzekering uw hypotheek (grotendeels) aflossen. Het percentage waarmee dit kapitaal daalt, ligt vrijwel altijd tussen de 0,1% en 8%. In de eerste jaren van de verzekering daalt het verzekerd bedrag nauwelijks, aan het einde van de looptijd, daalt het verzekerd kapitaal. U heeft dan ook een lagere hypotheekschuld.

Overlijdensrisicoverzekering en uw hypotheek

Als u de verzekering wilt koppelen (ook wel verpanden genoemd) aan de hypotheek, dan kan dat uiteraard. U kunt besluiten om de overlijdensrisicoverzekering volledig of gedeeltelijk te koppelen aan een hypotheek. Dit wordt ook wel verpanden genoemd.

Uw verzekering gedeeltelijk koppelen aan uw hypotheek
Bij Allianz is het ook mogelijk dat een gedeelte van het te verzekeren bedrag wordt gekoppeld aan de hypotheek. Het bedrag dat u wilt verzekeren kan hoger zijn dan het bedrag dat u wilt koppelen aan de hypotheek. U kunt dus zelf bepalen wat u doet met het gedeelte van het bedrag dat niet is gekoppeld. 

Het gedeeltelijk koppelen van de verzekering aan de hypotheek heeft een aantal voordelen:

 • Meer flexibiliteit voor uw nabestaanden
  De nabestaanden kunnen zelf bepalen wat er met het bedrag gebeurt dat niet gekoppeld is aan de hypotheek.
   
 • Minder poliskosten
  U hoeft niet twee aparte polissen te sluiten waarvan er één wordt gekoppeld aan de hypotheek.
   
 • Meer gemak
  U hoeft maar één polis aan te vragen. Daardoor hoeft u bijvoorbeeld ook maar één gezondheidsverklaring in te vullen.
   
 • Belastingvoordelen
  Als u een gedeelte van het bedrag koppelt aan de hypotheek, dan kan dat belastingvoordelen opleveren. Overleg dit goed met uw financieel adviseur.

Een overlijdensrisicoverzekering afsluiten

Het afsluiten van de Allianz Overlijdensrisicoverzekering kent vele voordelen. Hoe eerder u de overlijdensrisicoverzekering afsluit, des te lager de premie. De hoogte van de premie hangt ook af van het kapitaal dat u wilt verzekeren. Het minimum verzekerd bedrag is € 10.000,-, het maximum is € 400.000,-. U beslist zelf of u een vaste of variabele premie wilt betalen. Wilt u ook een overlijdensrisicoverzekering afsluiten voor uw partner? Dan kiest u voor een dekking op twee levens. U bepaalt zelf de hoogte van deze overlijdensdekking. Die kan hoger en lager, maar ook gelijk zijn. Zo laat u de verzekering optimaal aansluiten bij uw wensen. Bovendien betaalt u maar één keer poliskosten. Verder kunt u nog meer premievoordeel behalen bij het afsluiten van uw overlijdensrisicoverzekering door aan de volgende voorwaarden te voldoen:

Als u minimaal de twee achtereenvolgende jaren vóór het sluiten van de verzekering niet heeft gerookt, dan ontvangt u een aantrekkelijke niet-rokerskorting.

Indien u minimaal een hbo-opleiding succesvol heeft afgerond, dan ontvangt u een extra korting op de premie.

Heeft u een bruto-jaarinkomen hoger dan € 65.000,- (per verzekerde)? Dan ontvangt u een extra korting op de premie. Hoe het bruto-jaarinkomen wordt berekend, leest u terug in de voorwaarden van de Allianz Overlijdensrisicoverzekering.

Wordt de verzekering gekoppeld (verpand) aan de hypotheek van de verzekerde persoon? Dan ontvangt u een extra korting op de premie.

Het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering bij Allianz kan volledig online. Nadat u uw premie heeft berekend, kunt u deze direct aanvragen. Hulp nodig bij het afsluiten van uw overlijdensrisicoverzekering? Vraag dan een adviesgesprek aan met een van onze experts.

Veelgestelde vragen over ORV

Met de Allianz Overlijdensrisicoverzekering beschermt u uw gezin tegen de financiële risico’s bij een overlijden. Deze verzekering geeft belangrijke financiële steun in moeilijke tijden. De Overlijdensrisicoverzekering is een flexibele verzekering met een aantrekkelijke vaste of variabele premie. Gekoppeld aan uw hypotheek of als losse verzekering. U bepaalt zelf hoe u deze verzekering samenstelt.

U heeft de keuze uit drie vormen van overlijdensrisicoverzekeringen.

 • Gelijkblijvende risicoverzekering
  De gelijkblijvende risicoverzekering is vooral geschikt om risico’s af te dekken die een langere periode op hetzelfde niveau blijven. Denk bijvoorbeeld aan een gelijkblijvende hypotheekschuld. De Allianz Overlijdensrisicoverzekering keert na overlijden een verzekerd bedrag uit dat tijdens de totale looptijd van de verzekering gelijk blijft.
   
 • Lineair dalende risicoverzekering
  De lineair dalende risicoverzekering is vooral geschikt om bijvoorbeeld een daling van inkomsten na het overlijden van de kostwinner op te vangen. U verzekert tijdens de gehele looptijd een kapitaal dat per jaar met een gelijkblijvend bedrag daalt.
   
 • Annuïtair dalende risicoverzekering
  De annuïtair dalende risicoverzekering is vooral geschikt om te koppelen aan een annuïtair dalende hypotheek. In geval van overlijden kunt u met deze overlijdensrisicoverzekering uw hypotheek (grotendeels) aflossen. Het percentage waarmee dit kapitaal daalt, ligt vrijwel altijd tussen de 3% en 8%. In de eerste jaren van de verzekering daalt het verzekerd bedrag nauwelijks, aan het einde van de looptijd, daalt het verzekerd kapitaal. U heeft dan ook een lagere hypotheekschuld.

De maximale looptijd is afhankelijk van uw keuze. Hoe eerder u de Allianz Overlijdensrisicoverzekering afsluit (en dus hoe langer de looptijd), hoe lager de premie. Overlijdt u binnen de looptijd? Dan keren wij eenmalig het verzekerde bedrag aan uw nabestaanden uit.

De Allianz Overlijdensrisicoverzekering heeft een aantrekkelijke premie. Wilt u weten hoe hoog deze premie voor u is? Bereken dan hier uw premie.

De premie hangt af van de looptijd en het kapitaal dat u wilt verzekeren. Het minimum verzekerd bedrag is € 10.000,-. Het maximum te verzekeren bedrag is afhankelijk van de leeftijd van de persoon die verzekerd wordt. 

Leeftijd

Maximaal bedrag

18 tot en met 50 jaar

  €  400.000,-

51 tot en met 60 jaar

  €  250.000,-

61 tot en met 65 jaar

  €    75.000,-


Wilt u ook een overlijdensrisicoverzekering voor uw partner? Dan kiest u voor een dekking op twee levens. U bepaalt zelf de hoogte van deze overlijdensdekking. Die kan hoger en lager, maar ook gelijk zijn. Zo laat u de verzekering optimaal aansluiten bij uw hypotheek. Bovendien betaalt u maar één keer poliskosten.

Korting voor niet-rokers
Als u minimaal de twee achtereenvolgende jaren vóór het sluiten van de verzekering niet heeft gerookt, dan ontvangt u een aantrekkelijke niet-rokerskorting.

Extra korting bij hbo-opleiding of hoger
Indien u minimaal een hbo-opleiding succesvol heeft afgerond, dan ontvangt u een extra korting op de premie.

Extra korting bij inkomen vanaf € 65.000,- 
Heeft u een bruto-jaarinkomen hoger dan € 65.000,- (per verzekerde)? Dan ontvangt u een extra korting op de premie. Hoe het bruto-jaarinkomen wordt berekend, leest u terug in de voorwaarden van de Allianz Overlijdensrisicoverzekering.

In de premie zitten beheerkosten verwerkt. Welke beheerkosten dat zijn, vindt u onder de veelgestelde vraag: wat zijn de kosten van de Allianz Overlijdensrisicoverzekering?

Beheerkosten
Voor de overlijdensrisicoverzekering betaalt u premie. In de premie zitten ook de beheerkosten verwerkt die wij als verzekeraar maken zoals incassokosten en administratiekosten.

Voor de overlijdensrisicoverzekering betaalt u premie. In de premie zitten ook de beheerkosten verwerkt die wij als verzekeraar maken zoals incassokosten en administratiekosten. De beheerkosten bedragen € 2,00 per maand.


Kosten direct afsluiten
U kunt de Allianz Overlijdensrisicoverzekering ook direct bij Allianz afsluiten. Dan betaalt u eenmalig een bedrag van € 95,- voor de kosten die wij maken voor het verkopen van deze verzekering. Deze kosten heten distributiekosten. Onder distributiekosten vallen bijvoorbeeld de kosten voor het maken van een dossier van uw aanvraag voor de verzekering. Hoe hoog de distributiekosten zijn, vindt u ook terug in het 'Dienstverleningsdocument'.

Kosten financieel adviseur
Uw financieel adviseur brengt ook kosten in rekening voor het adviseren en afsluiten van de verzekering. Daar maakt u afspraken over met uw financieel adviseur.

Wij keren het verzekerde kapitaal uit dat op de polis staat.

Als de persoon die verzekerd is overlijdt, dan betalen we aan de persoon of personen die u aan ons heeft opgegeven. Deze personen noemen we de begunstigden en vermelden wij op de polis. Bij Allianz werken wij met een standaardbegunstiging. Dit betekent dat standaard uzelf en een eventuele medeverzekeringnemer als begunstigde op nummer 1 staat, uw partner op nummer 2, uw kinderen op 3 en uw wettige erfgenamen op 4.

U kunt deze standaardbegunstiging wijzigen. De voorwaarde hiervoor is wel dat de verzekering nog niet tot uitkering is gekomen (door overlijden van de verzekerde). Voor het wijzigingen van de standaardbegunstiging van uw overlijdensrisicoverzekering kunt u gebruik maken van een wijzigingsformulier.

Alle informatie over begunstiging vindt u in de voorwaarden van de Allianz Overlijdensrisicoverzekering.

 • Is de verzekerde op de einddatum nog in leven? Dan keren wij niet uit. 
   
 • Overlijdt de verzekerde persoon door zichzelf te doden of omdat hij probeert zichzelf te doden? En gebeurt dit binnen 2 jaar na het begin van de verzekering? Dan betalen we geen uitkering. Gaat het om euthanasie volgens de wettelijke regels? Dan betalen we de uitkering wel.
   
 • Overlijdt de verzekerde persoon doordat hij meedeed in een oorlog waaraan Nederland niet meedoet? Of doordat hij meedeed aan een gewapende opstand tegen de Nederlandse staat? Ook dan betalen we niet.

Dit zijn de belangrijkste situaties waarin wij niet betalen. Wilt u meer weten? Lees dan de verzekeringsvoorwaarden

Als u de verzekering wilt koppelen (ook wel verpanden genoemd) aan de hypotheek, dan kan dat uiteraard. Vaak bepaalt de geldverstrekker welk bedrag moet worden verzekerd als zekerheid voor de lening.

Gedeeltelijk koppelen
Bij Allianz is het ook mogelijk dat een gedeelte van het bedrag dat u wilt verzekeren wordt gekoppeld aan de hypotheek. Het bedrag dat u wilt verzekeren is vaak hoger dan dat u moet koppelen van de geldverstrekker. Dat betekent dat u zelf kunt bepalen wat u doet met het gedeelte van het bedrag dat u niet hoeft te koppelen.

Gedeeltelijk koppelen heeft een aantal voordelen:

 • Meer flexibiliteit voor uw nabestaanden
  De nabestaanden kunnen zelf bepalen wat er met het bedrag gebeurt dat niet gekoppeld is aan de hypotheek.
   
 • Minder poliskosten
  U hoeft niet twee aparte polissen te sluiten waarvan er één wordt gekoppeld aan de hypotheek.
   
 • Meer gemak
  U hoeft maar één polis aan te vragen. Daardoor hoeft u bijvoorbeeld ook maar één gezondheidsverklaring in te vullen.
   
 • Belastingvoordelen
  Als u een gedeelte van het bedrag koppelt aan de hypotheek, dan kan dat belastingvoordelen opleveren. Overleg dit goed met uw financieel adviseur.

U kunt de Allianz Overlijdensrisicoverzekering direct bij Allianz afsluiten of via een financieel adviseur. Wilt u de verzekering rechtstreeks bij ons afsluiten? Ga dan naar “bereken premie” en maak een vrijblijvende berekening of sluit daarna de polis direct bij ons af. Kijk wel goed of deze verzekering bij u past en aansluit bij uw financiële situatie. Als u vragen heeft of advies wilt, neemt dan altijd contact op met uw financieel adviseur. Uw financieel adviseur helpt u de Overlijdensrisicoverzekering te kiezen die bij u past. Wilt u een offerte voor de Allianz Overlijdensrisicoverzekering? Dan vraagt de adviseur deze voor u aan. Heeft u geen financieel adviseur? Klik op “zoek adviseur” voor een financieel adviseur bij u in de buurt.

Ja, u kunt de Allianz Overlijdensrisicoverzekering ook direct bij Allianz afsluiten. Dan betaalt u eenmalig een bedrag van €95,-voor de kosten die wij maken voor het verkopen van deze verzekering. Deze kosten heten distributiekosten. Onder distributiekosten vallen bijvoorbeeld de kosten voor het maken van een dossier van uw aanvraag voor de verzekering. Hoe hoog de distributiekosten zijn, vindt u ook terug in het 'Dienstverleningsdocument'

De beginleeftijd voor de Allianz Overlijdensrisicoverzekering
is minimaal 18 jaar en maximaal 65 jaar.

Voor alle verzekerde bedragen zoals hieronder in de tabel, geldt dat u alleen maar een gezondheidsverklaring hoeft in te vullen. Zo weet u snel waar u aan toe bent. Als er afwijkingen zijn in de gezondheidsverklaring, dan kunnen wij vragen om een aanvullende medische keuring. Als gevolg van de medische keuring kan het zijn dat u een nieuw premievoorstel krijgt. U kunt in dat geval opnieuw beslissen of u de verzekering wilt met de nieuwe premie. Ook kan als gevolg van de medische keuring uw aanvraag voor de Allianz Overlijdensrisicoverzekering worden afgewezen. 

Leeftijd

Maximaal bedrag

18 tot en met 50 jaar

  €  400.000,-

51 tot en met 60 jaar

  €  250.000,-

61 tot en met 65 jaar

  €    75.000,-
 

Als u een overlijdensrisicoverzekering wilt afsluiten, moet u meestal een gezondheidsverklaring invullen. Deze bevat een serie vragen over uw gezondheid. Nadat u de verklaring hebt ingevuld, beoordeelt een medisch adviseur uw gezondheidssituatie. Daaruit volgt een advies aan de verzekeraar over de vraag of die u kan accepteren en zo ja, onder welke voorwaarden. Op www.verzekeraars.nl/gezondheidsverklaring vind u hierover alle informatie.

Tijdens de looptijd van de overlijdensrisicoverzekering kunt u het verzekerde bedrag niet verhogen of verlagen. Wilt u toch een hoger verzekerd bedrag? Dan kunt u een nieuwe overlijdensrisicoverzekering afsluiten. U moet dan opnieuw een gezondheidsverklaring invullen. 

Staan er op uw polis andere voorwaarden dan in de downloads bij het product?

Hieronder treft u oudere voorwaarden aan:

Staan uw voorwaarden er niet bij? Dan kunt via het contactformulier contact met ons opnemen om de voorwaarden op te vragen

Wanneer u of uw partner overlijdt voor de einddatum van de polis, dan ontvangen de nabestaanden een uitkering. Over de uitkering moet de nabestaande belasting betalen. Deze belasting heet erfbelasting. Hoe hoog de erfbelasting is, is afhankelijk van het bedrag dat wordt uitgekeerd. Maar ook wat de relatie van de nabestaande met de persoon die verzekerd is (de persoon die overlijdt). Met premiesplitsing kunt u voorkomen dat u over de uitkering erfbelasting moet betalen. U betaalt geen erfbelasting als u zelf, als verzekeringnemer en begunstigde van de verzekering, de premie betaalt voor het overlijdensrisico van de verzekerde persoon. Bij de Allianz Overlijdensrisicoverzekering zetten wij in de aanvraag van de verzekering de vraag over ‘premiesplitsing’ standaard op ja. Wilt u meer weten over premiesplitsing? Overleg dan met uw financieel adviseur.

 • Wanneer u of uw partner overlijdt voor de einddatum van de polis, dan ontvangen de nabestaanden een uitkering. Na de uitkering stopt de verzekering. 

  Over de uitkering moet de nabestaande belasting betalen. Deze belasting heet erfbelasting. Hoe hoog de erfbelasting is, is afhankelijk van het bedrag dat wordt uitgekeerd. Maar ook wat de relatie van de nabestaande met de persoon die verzekerd is (de persoon die overlijdt). Met premiesplitsing kunt u voorkomen dat u over de uitkering erfbelasting moet betalen. U betaalt geen erfbelasting als u zelf, als verzekeringnemer en begunstigde van de verzekering, de premie betaalt voor het overlijdensrisico van de verzekerde persoon. Bij de Allianz Overlijdensrisicoverzekering zetten wij in de aanvraag van de verzekering de vraag over ‘premiesplitsing’ standaard op ja. Wilt u meer weten over premiesplitsing? Overleg dan met uw financieel adviseur.
   
 • U kunt ook zelf de verzekering stoppen vóór de einddatum die op de polis staat. U krijgt dan geen uitkering.
   
 • De Allianz Overlijdensrisicoverzekering stopt op de einddatum die op de polis staat. Na de einddatum keren wij niet meer uit.

Wilt u de Allianz Overlijdensrisicoverzekering opzeggen? Neem dan contact met ons op via 088 - 577 22 22.

Verzekeringskaart

Met de verzekeringskaart kunt u in een oogopslag de meest relevante productinformatie zien. De verzekeringskaart helpt u de Overlijdensrisicoverzekering van Allianz te vergelijken met andere aanbieders.