Gezondheidsverklaring voor overlijdensrisicoverzekering

✓ Gemakkelijk online
✓ Snel de uitslag
✓ 24/7 beschikbaar
Voor een overlijdensrisicoverzekering vul je een gezondheidsverklaring (GV) in. Deze bestaat uit vragen over je gezondheid en over ziektes, klachten en aandoeningen die je in de afgelopen 10 jaar hebt gehad. Wij beoordelen je antwoorden om vast te stellen of we je kunnen verzekeren. In de meeste gevallen kun je zonder meer een overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Soms krijg je aanvullende vragen. En soms vragen we je om een onderzoek door een arts.
Wanneer je besluit om een ORV af te sluiten, hebben we een gezondheidsverklaring nodig. Je vraagt een overlijdensrisicoverzekering aan in 3 stappen: 
Je vraagt de overlijdensrisicoverzekering aan. Je kiest de vorm, het bedrag, de looptijd en wie de uitkering krijgt.
Na je aanvraag ontvang je een e-mail om in te loggen in de beveiligde digitale gezondheidsverklaring, de AllianzGV. Daar vind je alle informatie over het invullen van de gezondheidsverklaring. Lees deze informatie, zodat je weet wat je kunt verwachten. Heb je vragen tijdens het invullen van de gezondheidsverklaring? Neem dan contact met ons op. 

Na het afronden van de gezondheidsverklaring ontvang je een e-mail dat de status beschikbaar is in jouw AllianzGV. En is er een tweede verzekerde? Dan lees je ook de status van de gezondheidsverklaring van de tweede verzekerde.

Als er geen bijzonderheden met je gezondheid zijn, lees je hier dat je direct bent geaccepteerd. Maar soms hebben wij extra informatie nodig van jou of van je (huis)arts. Wij vragen dan om jouw toestemming deze informatie op te vragen bij jouw (huis)arts. De toestemming geef je met een machtiging. In het portaal staat de machtiging voor je klaar om te ondertekenen.

Zodra we alle informatie hebben ontvangen, beoordelen wij jouw aanvraag. Als je de verzekering bij ons kunt afsluiten, ontvang je jouw polis van de Allianz Overlijdensrisicoverzekering per e-mail.

Word je tegen extra voorwaarden door ons geaccepteerd? Dan ontvang je een uitleg van de medische beoordeling. Dat gebeurt ook als we de verzekeringsaanvraag afwijzen.

Meld je een klacht, ziekte of aandoening op je gezondheidsverklaring? Dan hebben wij soms informatie nodig van jouw (huis)arts of specialist. Hiervoor vragen wij altijd je toestemming. Ook kan het zijn dat wij vragen om onderzoek door een arts. In onze folder over de medische keuring lees je hier meer over.

Als wij alle benodigde informatie hebben, beoordelen wij je aanvraag. Je hoort dan snel of je een overlijdensrisicoverzekering bij ons kunt afsluiten.

Voor ons medisch acceptatieproces werken wij samen met Sedgwick. Dit betekent dat je medische gegevens mogelijk naar Sedgwick wordt gestuurd voor een verdere medische beoordeling. Je wordt in dat geval direct benaderd door Sedgwick. Een eventueel premievoorstel of polis ontvang je van Allianz.  

Sedgwick heeft zich gespecialiseerd in de medische beoordeling van consumenten die een overlijdensrisicoverzekering willen sluiten. Net als bij Allianz, staat bij Sedgwick de klantrelatie centraal. Sedgwick werkt efficiënt, resultaatgericht en houdt tijdens het medisch traject rekening met je wensen. Uiteraard zijn de vertrouwelijkheid en bescherming van je persoonsgegevens goed geborgd.

Na de medische beoordeling zijn er drie mogelijkheden:

  1. Je kunt de overlijdensrisicoverzekering afsluiten tegen de normale premie.
  2. Je kunt de overlijdensrisicoverzekering afsluiten tegen afwijkende voorwaarden, zoals een hogere premie of kortere looptijd.
  3. Je kunt geen overlijdensrisicoverzekering bij ons afsluiten.

Je ontvangt altijd uitleg over de uitkomst van onze medische beoordeling. 

Lees voor het invullen van de gezondheidsverklaring de informatie die je vindt in jouw AllianzGV. In onderstaande video laten we zien wat je hier kunt verwachten en hoe het werkt. 
Alle informatie over de gezondheidsverklaring vind je in de toelichting op de gezondheidsverklaring. Op de website van het Verbond van Verzekeraars vind je ook informatie over de gezondheidsverklaring en medische acceptatie met een 
duidelijk filmpje
.
Wij willen weten hoe je gezondheid is om te bepalen of je bij ons een overlijdensrisicoverzekering kunt afsluiten. En zo ja, tegen welke premie en voorwaarden. Wij maken een inschatting of er een verhoogd risico is dat je tijdens de looptijd van de verzekering overlijdt. Om dit risico te kunnen beoordelen, stellen we vragen over je gezondheid. Je arts kijkt anders naar je gezondheid, dan wij. De arts kijkt naar het verbeteren van je gezondheid.

Dan hoef je dat in sommige gevallen niet te melden. Dit is afhankelijk van het verzekerde bedrag dat je aanvraagt, hoe lang het geleden is en het soort kanker. Wil je weten of je dit moet melden, beantwoord dan hier een aantal vragen. Je ziet direct of je in jouw situatie de kanker die jij hebt gehad moet melden of niet. Alle informatie hierover is ook terug te vinden in de toelichting van de gezondheidsverklaring. Lees deze toelichting goed door vóór het invullen van de gezondheidsverklaring.

Als je in de gezondheidsverklaring iets vermeld wat niet had gehoeven, dan wordt dit door onze medisch acceptanten uiteraard niet meegenomen in je beoordeling.

Dit komt door het Schone lei beleid. De minister van Financiën heeft met het Verbond en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) afspraken gemaakt over een zogenaamde ‘schone lei’ regeling voor ex-kankerpatiënten. De regeling is 1 januari 2021 ingegaan. 

Als je een verzekering aanvraagt, moet je alle gevraagde informatie aan ons doorgeven. Dat is de mededelingsplicht. Vul de gezondheidsverklaring dus eerlijk in. En doe dit zelf. Laat geen antwoorden weg. Zo zorg je ervoor dat je je aan de mededelingsplicht houdt. En zo voorkom je veel gedoe, onzekerheid of teleurstelling later. Ontdekken wij bij de medische beoordeling dat je niet volledig was? Of dat je belangrijke informatie hebt verzwegen? Dan kunnen wij geen verzekering afgeven.

Overlijd je tijdens de verzekering? En ontdekken wij dan dat je niet volledig bent geweest? Dan is er grote kans dat we niet of minder uitbetalen. 

Verandert je gezondheid voordat je je verzekeringspolis hebt ontvangen? Geef dit dan direct aan ons door. Zo houd je je aan de mededelingsplicht. Mail de verandering aan [email protected]. Vermeld in het onderwerp van je mail het polisnummer. Als je dit niet weet, vermeld dan je naam, adres en geboortedatum.

Verandert je gezondheid nadat je de polis hebt ontvangen? Dan hoeft je dat niet door te geven.

Als je een klacht, ziekte of aandoening hebt ingevuld op je gezondheidsverklaring, willen wij soms informatie van je huisarts of een specialist. Die informatie kunnen wij alleen opvragen met jouw toestemming. Je geeft toestemming met een machtiging.

Als er een machtiging nodig is, dan wordt deze voor je klaargezet in jouw AllianzGV. Je ontvangt een e-mail dat er een machtiging voor je klaarstaat. Onderteken de betreffende machtiging(en) en stuur de machtiging(en) zo snel mogelijk naar ons op. Dit kan via e-mail of per post.

Als wij geen reactie van je huisarts of de specialist ontvangen, sturen wij tot twee keer toe een herinneringsbrief. Ook dit laten we je per e-mail weten. Om de beoordeling te versnellen, kun je ook zelf contact opnemen met je (huis)arts of de specialist en hem vragen om de aanvullende informatie snel naar ons te sturen. Soms is het na beoordeling van de gezondheidsverklaring toch niet nodig om aanvullende informatie op te vragen en dan gebruiken wij de machtiging(en) niet.

Je hebt het recht om als eerste van ons te horen wat de uitkomst van de medische beoordeling is. Dit heet het recht op eerste kennisneming  

Wil je dit recht gebruiken en heb je de gezondheidsverklaring nog niet afgerond? Geef dit dan aan in jouw AllianzGV. Heb je de GV wel al ingevuld, stuur ons dan zo snel mogelijk een bericht naar [email protected]. Vermeld in het onderwerp je polisnummer. Als je dit niet weet, vermeld dan je naam, adres en geboortedatum. Schrijf in de e-mail dat je bij een afwijkend advies als eerste geïnformeerd wilt worden. Op basis van de uitkomst van de medische beoordeling kun je de aanvraag dan nog intrekken. 

Met het blokkeringsrecht mag je de keuringsarts verbieden het rapport aan de verzekeraar door te sturen. Op deze manier kun je een afwijzing voorkomen. Je kunt dan de aanvraag intrekken en een nieuwe aanvraag indienen bij een andere verzekeraar. Dit kan belangrijk zijn om te voorkomen dat je bij het aanvragen van een andere verzekering in de problemen komt. Want verzekeraars vragen altijd of je al eens bent afgewezen voor een verzekering. Die vraag moet je eerlijk beantwoorden. Ben jij al een keer afgewezen dan is de kans groter dat een andere verzekeraar dat ook doet. En dat is heel vervelend.

Als je het blokkeringsrecht gebruikt, stoppen wij je aanvraag en kun je dus bij ons geen overlijdensrisicoverzekering afsluiten.

Als je het niet eens bent met de medische beoordeling, kun je de reden daarvan aan ons doorgeven via [email protected]. Vermeld in het onderwerp je polisnummer. Als je dit niet weet, vermeld dan je naam, adres en geboortedatum. De medische afdeling neemt dan contact met je op.  
Soms kunnen we je alleen verzekeren tegen een hogere premie. Dit heet ‘accepteren met afwijkende voorwaarden’. Je ontvangt een bericht van onze medische afdeling met de medische beoordeling. Ook ontvang je meestal je polis met de premieverhoging. Ben je het niet eens met de premieverhoging, dan kun je de verzekering opzeggen. Als je dit binnen 30 dagen doet, krijg je de al betaalde premies terug.

Als je gezondheidsverklaring geen bijzonderheden bevat, dan ontvang je binnen 10 minuten een e-mail met de verzekeringspolis en de voorwaarden. Je verzekering start dan vanaf de ingangsdatum op de polis.

Als wij aanvullende medische informatie nodig hebben of als er een medische keuring nodig is, dan kunnen wij de polis pas opmaken als wij over alle benodigde informatie beschikken.

Zodra je je polis hebt ontvangen, ben je verzekerd. In de polis vind je je persoonsgegevens, de premie, het verzekerde bedrag en de looptijd van je verzekering. Staat er iets in je polis wat niet juist is, neem dan contact met ons op.

Heb je vragen over de gezondheidsverklaring of de medische beoordeling? Bel ons dan 088 - 577 60 70.  Ofmail naar [email protected].
Wil je contact met ons? Wij zitten voor je klaar op werkdagen tussen 9:00 uur en 17:30. 

Wil je advies over een van onze verzekeringen? Neem dan contact op met een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.