Binnenkort met pensioen

Gaat u binnenkort met pensioen? En heeft u een pensioenverzekering of pensioenrekening waarbij een bedrag (koopsom) beschikbaar komt? Dan moet u binnenkort kiezen waar u uw pensioenuitkering aankoopt. Dit kan bij uw huidige verzekeraar zoals Allianz, maar mag ook bij een andere verzekeraar. Ook moet u kiezen of u een vast pensioen of een variabel pensioen wilt. U kiest zelf het pensioen dat past bij uw wensen en situatie.

U kunt kiezen voor een vast pensioen of een variabel pensioen. U kiest wat het beste bij u past.

Bij een vast pensioen staat de hoogte van uw uitkering vooraf vast. Dit geeft u zekerheid. De hoogte van uw uitkering is sterk afhankelijk van de marktrente. Staat de marktrente laag op het moment dat u de uitkering aankoopt? Dan krijgt u een lagere uitkering voor uw koopsom. De marktrente staat al enkele jaren erg laag. Hierdoor valt de vaste pensioenuitkering op dit moment voor veel mensen tegen.

Daarom heeft de overheid een nieuwe mogelijkheid gegeven sinds 2016: een variabel pensioen. U belegt dan met (een deel van) uw pensioengeld. Hierdoor is uw uitkering minder afhankelijk van de marktrente op het moment dat u de uitkering aankoopt. En u kunt voordeel hebben van de resultaten van beleggingen. Maar de resultaten kunnen ook tegenvallen. Dit betekent dus ook dat uw uitkering kan dalen.

Ook bij Allianz kunt u kiezen tussen een vast en een variabel pensioen, namelijk tussen het Direct Ingaand Zeker Pensioen en het Direct Ingaand Keuze Pensioen. Beide producten hebben ieder hun eigen kenmerken en mogelijkheden. Lees hierna meer over deze producten. In het Standaard model kunt u eenvoudig de verschillen zien tussen een vast en een variabel pensioen en dit helpt u bij het maken van een keuze.

Wij willen u helpen bij het maken van uw keuzes voor uw pensioenuitkering. Door een aantal vragen te beantwoorden, kunt u meer inzicht krijgen. Meer inzicht in de mogelijkheden voor uw pensioenuitkering, de mogelijke risico’s die u daarbij wel of niet wilt lopen, uw doelstellingen en uw behoeften. Zo kunt u bepalen welke vorm van pensioenuitkering bij u past: een vast pensioen, een variabel pensioen of een combinatie daarvan. Met een stappenplan willen wij u daarbij helpen.

Met het Direct Ingaand Zeker Pensioen kiest u voor een vast pensioen. U krijgt zekerheid en heeft niks met beleggen te maken. U weet hoeveel pensioen u krijgt. Nu én in de toekomst. De hoogte van uw uitkering staat namelijk vooraf vast.

In het Direct Ingaand Zeker Pensioen kunt u kiezen voor een uitkering die altijd even hoog blijft. Of voor een uitkering die de eerste jaren hoger is en daarna juist lager. Dit laatste noemen we een hoog-laag constructie. Met het Direct Ingaand Zeker Pensioen kunt u ook een uitkering voor uw partner regelen als u overlijdt.

Belangrijk: ook als de marktrente later stijgt of daalt, blijft uw uitkering even hoog. Op dit moment staat de markrente erg laag. U kunt daardoor nu voor hetzelfde bedrag een lagere uitkering kopen. En omdat uw uitkering hetzelfde blijft, loopt u het risico dat u na een aantal jaar minder kunt doen van uw uitkering als de prijzen van levensonderhoud stijgen.

Met het Direct Ingaand Keuze Pensioen kiest u voor een variabel pensioen.

U gaat dan met uw pensioenkapitaal beleggen. U zit dan niet helemaal vast aan de marktrente. Door met uw pensioenkapitaal te beleggen heeft u kans op een gemiddeld hogere uitkering dan bij een vast pensioen. Zowel bij het begin van uw uitkering als later.

Voor het variabele pensioen kunt u kiezen tussen twee varianten. Bij de eerste variant begint de uitkering hoger dan de tweede variant. Sommige mensen willen namelijk in het begin graag een hogere uitkering ontvangen. De uitkering begint hoger omdat we in het uitkeringsschema rekening houden met een vaste daling van 1,8% per jaar. Om de hogere uitkering mogelijk te maken nemen we als het ware een voorschot op nog te realiseren rendement. Als de verwachte beleggingsresultaten worden gerealiseerd, zal de uitkering licht dalen.

Bij de tweede variant begint de uitkering lager dan bij de eerste variant. Bij deze variant zal de uitkering stijgen als de verwachte beleggingsresultaten worden gerealiseerd.

De beleggingsmix van het Direct Ingaand Keuze Pensioen is niet gericht op een zo hoog mogelijk rendement maar op het doen van een uitkering die hoger ligt dan de uitkering van een vast pensioen en deze vervolgens gedurende een lange periode in stand te houden.

Ook bij het Direct Ingaand Keuze Pensioen kunt u een uitkering voor uw partner regelen als u overlijdt.

Belangrijk: omdat u met (een deel van) de koopsom belegt, loopt u ook risico’s. Vallen de beleggingen bijvoorbeeld tegen, dan kan uw uitkering lager zijn dan u verwacht. 

Wilt u precies weten wat deze producten voor u kunnen betekenen? Hieronder leest u meer over onze producten voor uw pensioenuitkering. Voor beide producten kunt u ook uitrekenen hoeveel uw pensioenuitkering wordt.

Twee producten op één polis
Als u naast een variabel pensioen ook een vast pensioen wilt, dan kunt u ervoor kiezen om dat in het Allianz Direct Ingaand Keuze Pensioen onder te brengen. U sluit dan 2 verzekeringen af binnen 1 polis. Hierdoor betaalt u maar één keer kosten en u ontvangt uw uitkeringen uit beide verzekeringen in één bedrag. Kiest u hiervoor dan kan dit alleen volgens een vaste verdeling van de totale beschikbare koopsom. Als u eenmaal een keuze heeft gemaakt is, kan deze niet meer gewijzigd worden.

Een variabel pensioen met kans op een gemiddeld hogere uitkering door te beleggen.
Een vast pensioen met een 100% gegarandeerde uitkering zonder beleggen.