• Mijn pensioen komt vrij

Binnenkort met pensioen

Gaat u binnenkort met pensioen? En heeft u een pensioenverzekering waarbij een bedrag (koopsom) beschikbaar komt? Dan moet u binnenkort kiezen waar u uw pensioenuitkering aankoopt. Dit kan bij uw huidige verzekeraar zoals Allianz, maar mag ook bij een andere verzekeraar. Ook moet u kiezen of u een vast pensioen of een variabel pensioen wilt. U kiest zelf het pensioen dat past bij uw wensen en situatie.

Vast pensioen of variabel pensioen?

U kunt kiezen voor een vast pensioen of een variabel pensioen. U kiest wat het beste bij u past.

Bij een vast pensioen staat de hoogte van uw uitkering vooraf vast. Dit geeft u zekerheid. De hoogte van uw uitkering is sterk afhankelijk van de marktrente. Staat de marktrente laag op het moment dat u de uitkering aankoopt? Dan krijgt u een lagere uitkering voor uw koopsom. De marktrente staat al enkele jaren erg laag. Hierdoor valt de vaste pensioenuitkering op dit moment voor veel mensen tegen.

Daarom heeft de overheid een nieuwe mogelijkheid gegeven sinds 2016: een variabel pensioen. U belegt dan met (een deel van) uw pensioengeld. Hierdoor is uw uitkering minder afhankelijk van de marktrente op het moment dat u de uitkering aankoopt. En u kunt voordeel hebben van de resultaten van beleggingen. Maar de resultaten kunnen ook tegenvallen. Dit betekent dus ook dat uw uitkering kan dalen.

Ook bij Allianz kunt u kiezen tussen een vast en een variabel pensioen, namelijk tussen het Direct Ingaand Zeker Pensioen en het Direct Ingaand Keuze Pensioen. Beide producten hebben ieder zo hun eigen kenmerken en mogelijkheden. Lees hierna meer over deze producten. In het Standaard model kunt u eenvoudig de verschillen zien tussen een vast en een variabel pensioen en helpt u een keuze te maken.

Allianz Direct Ingaand Zeker Pensioen

Met het Direct Ingaand Zeker Pensioen kiest u voor een vast pensioen. U krijgt zekerheid en heeft niks met beleggen te maken. U weet hoeveel pensioen u krijgt. Nu én in de toekomst. De hoogte van uw uitkering staat namelijk vooraf vast.

In het Direct Ingaand Zeker Pensioen kunt u kiezen voor een uitkering die altijd even hoog blijft. Of voor een uitkering die de eerste jaren hoger is, en daarna juist lager. Dit laatste noemen we een hoog-laag constructie. Met het Direct Ingaand Zeker Pensioen kunt u ook een uitkering voor uw partner regelen als u overlijdt.

Belangrijk: ook als de marktrente later stijgt of daalt, blijft uw uitkering even hoog. Op dit moment staat de markrente erg laag. U kunt daardoor nu voor hetzelfde bedrag een lagere uitkering kopen. En omdat uw uitkering hetzelfde blijft, loopt u het risico dat u na een aantal jaar minder kunt doen van uw uitkering als de prijzen van levensonderhoud stijgen.

Allianz Direct Ingaand Keuze Pensioen

Met het Direct Ingaand Keuze Pensioen kiest u voor een variabel pensioen. U gaat dan met uw kapitaal (koopsom) beleggen. Of met een deel daarvan. U zit dan niet helemaal vast aan de marktrente. U bepaalt zelf met welk deel van uw koopsom u wilt beleggen, met of zonder vast deel in uw uitkering. Als u kiest voor een vast deel in uw pensioenuitkering, blijft dit deel altijd gelijk en deel loopt u met dit deel van de uitkering dus geen enkel beleggingsrisico.

Door met (een deel van) uw koopsom te beleggen heeft u kans op een hogere variabele uitkering door beleggingsresultaten. Zowel bij het begin van uw uitkering als later. Wij hebben twee varianten van het Direct Ingaand Keuze Pensioen. Een variant waarbij de uitkering ongeveer gelijk begint als het Direct Ingaand Zeker Pensioen, maar daarna kan gaan stijgen bij goede beleggingsresultaten. En een variant die bij het begin een hogere uitkering geeft en daarna stabiel blijft bij voldoende beleggingsresultaten.

De beleggingsmix van het Direct Ingaand Keuze Pensioen is niet gericht op een zo hoog mogelijk rendement maar op het doen van een uitkering die hoger ligt dan de uitkering van een vast pensioen en deze vervolgens gedurende een lange periode in stand te houden.

Ook bij het Direct Ingaand Keuze Pensioen kunt u een uitkering voor uw partner regelen als u overlijdt.

Belangrijk: omdat u met (een deel van) de koopsom belegt, loopt u ook risico. Vallen de beleggingen tegen, dan kan uw uitkering lager zijn dan u verwacht.

Wilt u precies weten wat deze producten voor u kunnen betekenen? Hieronder leest u meer over onze producten voor uw pensioenuitkering. Voor beide producten kunt u ook uitrekenen hoeveel uw pensioenuitkering wordt.

Onze producten voor uw pensioenuitkering

Direct Ingaand Keuze Pensioen

Een variabel pensioen met kans op een hogere uitkering door te beleggen met of zonder vaste basisuitkering

Lees meer

Direct Ingaand Zeker Pensioen

Een vast pensioen met een 100% gegarandeerde uitkering zonder beleggen

Lees meer