Fondswijzigingen in september 2019

U heeft een verzekering bij Allianz. De premie die u voor die verzekering betaalt, beleggen wij in een of meerdere beleggingsfondsen van Allianz. Een aantal beleggingsfondsen is onderdeel van het zogeheten Allianz Paraplufonds. Wij zijn van plan om het Allianz Paraplufonds in september 2019 op te heffen. Hieronder leggen wij uit waarom en informeren wij u wat dit voor u betekent.

Reden opheffen Allianz Paraplufonds

Door een besluit van de Belastingdienst verliest het Allianz Paraplufonds in 2021 zijn status van fiscale beleggingsinstelling. Dit betekent dat het Paraplufonds vanaf dat moment belasting moet afdragen en dat u daardoor minder overhoudt van uw beleggingen. Daarnaast stijgen de kosten van het beheer door de strenger wordende eisen vanuit wet- en regelgeving. Wij willen de kosten van onze fondsen graag zo laag mogelijk voor u houden. Doorgaan met het Allianz Paraplufonds vinden wij vanuit kostenoogpunt daarom niet langer in het voordeel van u als belegger.

Vergelijkbare beleggingsfondsen

De vermogensbeheerders van Allianz Global Investors (onderdeel van de Allianz Groep) beheren al jaren onze beleggingsfondsen. Allianz Global Investors heeft eigen beleggingsfondsen die qua beleggingsbeleid, kosten, rendement en risico vergelijkbaar zijn met de beleggingsfondsen van het Allianz Paraplufonds. Wij zijn daarom van plan om voor u te gaan beleggen in de vergelijkbare beleggingsfondsen van Allianz Global Investors en voor één fonds in een vergelijkbaar fonds van Lyxor.

Welke beleggingsfondsen gaan we vervangen?

Hieronder vindt u een overzicht van de huidige beleggingsfondsen en de nieuwe beleggingsfondsen van Allianz Global Investors en Lyxor.

Huidige fonds Nieuwe fonds* 
Allianz Amerika Aandelen Fonds Allianz Best Styles US Equity (EUR)
Allianz Europa Obligatie Fonds Allianz Euro Government Bond (EUR)
Allianz Selectie Fonds   Allianz Euro Balanced (EUR)
Allianz Langlopend Obligatie Fonds Lyxor Ultra Long Duration Govt Bond ETF (EUR)
Allianz Pacific Aandelen Fonds Allianz Best Styles Pacific Equity (EUR)
Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds Allianz Global Sustainability (EUR)
Allianz Europa Aandelen Fonds Allianz Best Styles Europe Equity (EUR)
Allianz Geldmarkt Fonds Allianz Treasury Short Term Plus Euro (EUR)

* Informatie over deze fondsen is (binnenkort) te vinden op https://nl.allianzgi.com en www.lyxoretf.nl.

Wat betekenen de wijzigingen voor u?

De wijzigingen in de beleggingsfondsen vinden plaats binnen de voorwaarden van uw verzekerings- of pensioenproduct. Aan de wijzigingen die we in september 2019 uitvoeren, zijn voor u geen kosten verbonden. Allianz neemt deze kosten voor haar rekening. In september zetten we uw beleggingen in de huidige beleggingsfondsen om naar de nieuwe beleggingsfondsen. Op onze website, in waardeoverzichten, in een aangepaste polis of in uw portaal ziet u na de wijziging niet meer de naam van de huidige beleggingsfondsen, maar de naam van de nieuwe beleggingsfondsen.

Wat gebeurt er met Allianz Garantiefondsen en Allianz huisfondsen?

De Allianz Garantiefondsen en de Allianz huisfondsen blijven bestaan. In het overzicht hieronder ziet u per beleggingsfonds wat er voor u verandert.

Huidige beleggingsfonds

Belegt nu in

Belang in Fonds

Gaat beleggen in

Allianz Garantie Fonds 1%

Allianz Europa Obligatie Fonds

100%

Allianz Euro Government Bond (EUR)

Allianz Garantie Fonds 3%

Allianz Europa Obligatie Fonds

100%

Allianz Euro Government Bond (EUR)

Allianz Groen Rente fonds

Allianz Europa Obligatie Fonds

75%

Allianz Euro Government Bond (EUR)

 

Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds

25%

Allianz Global Sustainability (EUR)

Allianz Offensief Mix Fonds

Allianz Garantie Fonds 3%

30%

Allianz Garantie Fonds 3%

 

Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds

70%

Allianz Global Sustainability (EUR)

Allianz Defensief Mix Fonds

Allianz Garantie Fonds 3%

65%

Allianz Euro Government Bond (EUR)

 

Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds

35%

Allianz Global Sustainability (EUR)

Allianz Combinatie Fonds

Allianz Europa Obligatie Fonds

50%

Allianz Euro Government Bond (EUR)

 

Allianz Europa Aandelen Fonds

50%

Allianz Best Styles Europe Equity (EUR)


Voor onderstaande beleggingsfondsen verandert er niets

  • Allianz Garantiefonds 5%
  • Allianz Garantiefonds 4,75%
  • Allianz Garantiefonds 3,35%
  • Allianz Garantiefonds 2,75%

Informatie bijlage

In het Informatie Memorandum vindt u informatie over de geplande opheffing van het Allianz Paraplufonds en de wijziging van de beleggingsfondsen. Allianz Nederland Levensverzekering / Allianz Benelux, die voor haar klanten officieel eigenaar is van de beleggingen, zal tijdens een speciale aandeelhoudersvergadering op 4 juli toestemming geven voor het voorstel om het Allianz Paraplufonds op te heffen en de beleggingen om te zetten naar de eerder genoemde beleggingsfondsen van Allianz Global Investors en Lyxor.

Meer informatie

Via deze webpagina houden wij u op de hoogte van de voortgang van de voorgenomen wijzigingen. Zo vindt u hier binnenkort ook meer informatie over de beleggingsfondsen, een rendementsvergelijking en veel gestelde vragen. Heeft u vragen over de voorgenomen opheffing van het Allianz Paraplufonds en de wijziging van de beleggingsfondsen? Neemt u dan contact op met uw financieel adviseur of ons Customer Care Center. Zij zijn dagelijks telefonisch bereikbaar van 8.00 uur tot 17.30 uur via 088 – 577 22 22. Ook kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier.