Fondswijzigingen per 19 september 2019

U heeft een verzekering bij Allianz. De premie die u voor die verzekering betaalt, beleggen wij in een of meerdere beleggingsfondsen van Allianz. Een aantal beleggingsfondsen is onderdeel van het zogeheten Allianz Paraplufonds. Wij heffen het Allianz Paraplufonds op. Hieronder leggen wij uit waarom en informeren wij u wat dit voor u betekent.

Reden opheffen Allianz Paraplufonds

Door een besluit van de Belastingdienst verliest het Allianz Paraplufonds in 2021 zijn status van fiscale beleggingsinstelling. Dit betekent dat het Paraplufonds vanaf dat moment belasting moet afdragen en dat u daardoor minder overhoudt van uw beleggingen. Daarnaast stijgen de kosten van het beheer door de strenger wordende eisen vanuit wet- en regelgeving. Wij willen de kosten van onze fondsen graag zo laag mogelijk voor u houden. Doorgaan met het Allianz Paraplufonds vinden wij vanuit kostenoogpunt daarom niet langer in het voordeel van u als belegger.

Vergelijkbare beleggingsfondsen

De vermogensbeheerders van Allianz Global Investors (onderdeel van de Allianz Groep) beheren al jaren onze beleggingsfondsen. Allianz Global Investors heeft eigen beleggingsfondsen die qua beleggingsbeleid, kosten, rendement en risico vergelijkbaar zijn met de beleggingsfondsen van het Allianz Paraplufonds. Daarom beleggen we per 19 september 2019 in de vergelijkbare beleggingsfondsen van Allianz Global Investors en voor één fonds in een vergelijkbaar fonds van Lyxor.

Welke beleggingsfondsen vervangen we?

Hieronder vindt u een overzicht van de huidige beleggingsfondsen en de nieuwe beleggingsfondsen van Allianz Global Investors en Lyxor.

Huidige fonds Nieuwe fonds* 
Allianz Amerika Aandelen Fonds Allianz Best Styles US Equity (EUR)
Allianz Europa Obligatie Fonds Allianz Euro Government Bond (EUR)
Allianz Selectie Fonds   Allianz Euro Balanced (EUR)
Allianz Langlopend Obligatie Fonds Lyxor Ultra Long Duration Govt Bond ETF (EUR)
Allianz Pacific Aandelen Fonds Allianz Best Styles Pacific Equity (EUR)
Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds Allianz Global Sustainability (EUR)
Allianz Europa Aandelen Fonds Allianz Best Styles Europe Equity (EUR)
Allianz Geldmarkt Fonds Allianz Treasury Short Term Plus Euro (EUR)

* Informatie over deze fondsen is (binnenkort) te vinden op https://nl.allianzgi.com en www.lyxoretf.nl.

Wat betekenen de wijzigingen voor u?

De wijzigingen in de beleggingsfondsen vinden plaats binnen de voorwaarden van uw verzekerings- of pensioenproduct. Aan de wijzigingen zijn voor u geen kosten verbonden. Allianz neemt deze kosten voor haar rekening. We zetten uw beleggingen in de huidige beleggingsfondsen per 19 september 2019 om naar de nieuwe beleggingsfondsen. Op onze website, in waardeoverzichten, in een aangepaste polis of in uw portaal ziet u na de wijziging niet meer de naam van de huidige beleggingsfondsen, maar de naam van de nieuwe beleggingsfondsen.

Wat gebeurt er met Allianz Garantiefondsen en Allianz huisfondsen?

De Allianz Garantiefondsen en de Allianz huisfondsen blijven bestaan. In het overzicht hieronder ziet u per beleggingsfonds wat er voor u verandert.

Huidige beleggingsfonds

Belegt nu in

Belang in Fonds

Gaat beleggen in

Allianz Garantie Fonds 1%

Allianz Europa Obligatie Fonds

100%

Allianz Euro Government Bond (EUR)

Allianz Garantie Fonds 3%

Allianz Europa Obligatie Fonds

100%

Allianz Euro Government Bond (EUR)

Allianz Groen Rente fonds

Allianz Europa Obligatie Fonds

75%

Allianz Euro Government Bond (EUR)

 

Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds

25%

Allianz Global Sustainability (EUR)

Allianz Offensief Mix Fonds

Allianz Garantie Fonds 3%

30%

Allianz Garantie Fonds 3%

 

Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds

70%

Allianz Global Sustainability (EUR)

Allianz Defensief Mix Fonds

Allianz Garantie Fonds 3%

65%

Allianz Euro Government Bond (EUR)

 

Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds

35%

Allianz Global Sustainability (EUR)

Allianz Combi Fonds

Allianz Europa Obligatie Fonds

50%

Allianz Euro Government Bond (EUR)

 

Allianz Europa Aandelen Fonds

50%

Allianz Best Styles Europe Equity (EUR)


Voor onderstaande beleggingsfondsen verandert er niets

 • Allianz Garantiefonds 5%
 • Allianz Garantiefonds 4,75%
 • Allianz Garantiefonds 3,35%
 • Allianz Garantiefonds 2,75%

Informatie bijlage

In het Informatie Memorandum vindt u informatie over de geplande opheffing van het Allianz Paraplufonds en de wijziging van de beleggingsfondsen. Allianz Nederland Levensverzekering / Allianz Benelux, die voor haar klanten officieel eigenaar is van de beleggingen, heeft tijdens een speciale aandeelhoudersvergadering op 4 juli toestemming geven voor het voorstel om het Allianz Paraplufonds op te heffen en de beleggingen om te zetten naar de eerder genoemde beleggingsfondsen van Allianz Global Investors en Lyxor.

Veelgestelde vragen

Een aantal fondsen van Allianz zijn onderdeel van het zogeheten Allianz Paraplufonds. Door een besluit van de Belastingdienst verliest het Allianz Paraplufonds in 2021 zijn status van fiscale beleggingsinstelling. Dit betekent dat het Paraplufonds vanaf dat moment belasting moet afdragen en dat u daardoor minder overhoudt van uw beleggingen. Daarnaast stijgen de kosten van het beheer door de strenger wordende eisen vanuit wet- en regelgeving. Wij willen de kosten van onze fondsen graag zo laag mogelijk voor u houden. Doorgaan met het Allianz Paraplufonds vinden wij vanuit kostenoogpunt daarom niet langer in het voordeel van u als belegger.

Niet alle Allianz fondsen worden vervangen. Een aantal Allianz garantiefondsen en de Allianz huisfondsen verdwijnen niet. De Allianz huisfondsen worden niet opgeheven, maar gaan soms wel beleggen in andere fondsen. Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen in deze fondsen.  

Huidige fonds

Nieuwe fonds*

Allianz Amerika Aandelen Fonds

Allianz Best Styles US Equity (EUR)

Allianz Europa Obligatie Fonds

Allianz Euro Government Bond (EUR)

Allianz Selectie Fonds

Allianz Euro Balanced (EUR)

Allianz Langlopend Obligatie Fonds

Lyxor Ultra Long Duration Govt Bond ETF (EUR)

Allianz Pacific Aandelen Fonds

Allianz Best Styles Pacific Equity (EUR)

Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds

Allianz Global Sustainability (EUR)

Allianz Europa Aandelen Fonds

Allianz Best Styles Europe Equity (EUR)

Allianz Geldmarkt Fonds

Allianz Treasury Short Term Plus Euro (EUR)

Huidige beleggingsfonds

Belegt nu in

Belang in Fonds

Gaat beleggen in

Allianz Garantie Fonds 1%

Allianz Europa Obligatie Fonds

100%

Allianz Euro Government Bond (EUR)

Allianz Garantie Fonds 3%

Allianz Europa Obligatie Fonds

100%

Allianz Euro Government Bond (EUR)

Allianz Groen Rente fonds

Allianz Europa Obligatie Fonds

75%

Allianz Euro Government Bond (EUR)

 

Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds

25%

Allianz Global Sustainability (EUR)

Allianz Offensief Mix Fonds

Allianz Garantie Fonds 3%

30%

Allianz Garantie Fonds 3%

 

Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds

70%

Allianz Global Sustainability (EUR)

Allianz Defensief Mix Fonds

Allianz Garantie Fonds 3%

65%

Allianz Euro Government Bond (EUR)

 

Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds

35%

Allianz Global Sustainability (EUR)

Allianz Combinatie Fonds

Allianz Europa Obligatie Fonds

50%

Allianz Euro Government Bond (EUR)

 

Allianz Europa Aandelen Fonds

50%

Allianz Best Styles Europe Equity (EUR)

Voor onderstaande beleggingsfondsen verandert er niets

 • Allianz Garantiefonds 5%
 • Allianz Garantiefonds 4,75%
 • Allianz Garantiefonds 3,35%
 • Allianz Garantiefonds 2,75%

Als u nu direct (bv via zelf beleggen of via uw beleggingsverzekering) belegt in een Allianz fonds, kunt u switchen naar een ander fonds. Het aanpassen van de fondsverdeling kan wel consequenties hebben voor uw doelkapitaal. Wij gaan er altijd vanuit dat u dit besproken heeft met uw financieel adviseur. Voor het aanpassen van uw fondskeuze, kunt u gebruik maken van ons switchformulier. U kan zowel de fondsverdeling van uw huidige beleggingen aanpassen, als ook de verdeling van uw toekomstige premiebetalingen over verschillende fondsen.

Wij hebben naar vergelijkbare fondsen gekeken. Bij Allianz Global Investors (AGI) hebben ze niet voor alle fondsen een vergelijkbaar fonds. Daarom is er ook gekeken naar alternatieven en gaan we het Allianz Langlopend Obligatiefonds vervangen door een Lyxor fonds. Uiteraard is het altijd mogelijk voor u om van fonds te wijzigen.

Wij verwachten in de loop van september de fondswijzigingen te hebben doorgevoerd. U ontvangt hiervan geen nieuwe polis, maar u ziet het wel terug op uw jaarlijkse waardeoverzicht of als u een kopie polis opvraagt.

Wij informeren klanten ongeveer drie maanden voordat de wijzigingen worden doorgevoerd door middel van informatie op de website via www.allianz.nl/fondswijzigingen. Ook hebben wij op diverse product- en fondspagina’s tekst opgenomen met een verwijzing naar deze fondspagina voor meer informatie. De voorwaarden van de pensioen- en verzekeringsproducten worden niet aangepast en de nieuwe fondsen zijn vergelijkbaar aan de huidige fondsen voor wat betreft beleggingsbeleid, kosten, rendement en risico’s. Wij gaan er dan ook vanuit dat de fondswijzigingen voor u als klant (vrijwel) geen gevolgen hebben.

Behalve een naamswijziging verandert er niet veel voor u. De fondsen zijn vergelijkbaar. Allianz biedt verschillende fondsen met verschillende risicoprofielen aan. Als een fonds een hoger rendement biedt, houdt dat vaak ook in dat er meer risico wordt gelopen. Een fonds met een lager risico biedt vaak een lager rendement.

Het aanpassen van de fondsverdeling kan consequenties hebben voor uw doelkapitaal. Wij gaan er altijd vanuit dat u dit besproken heeft met uw financieel adviseur. Voor het aanpassen van uw fondskeuze, kunt u gebruik maken van het switchformulier. U kunt de fondsverdeling van uw huidige waarde aanpassen en ook die van de toekomstige premiebetalingen.

Mocht u dit echt niet willen, dan kunt u de mogelijkheden die u heeft bespreken met uw financieel adviseur.

Op het overzicht op deze pagina vindt u een overzicht van de fondsen.

De kosten in het fonds (de zogenaamde lopende kosten factor, voorheen total expense ratio (TER)) van de vervangende fondsen is gelijk of soms iets lager.

In dit overzicht vindt u een overzicht van de rendementen van de huidige en nieuwe fondsen.

De fondsomzettingen vinden plaats binnen de huidige voorwaarden van de verzekerings- en pensioenproducten. Aan de omzetting, die in de loop van september zal plaatsvinden, zijn voor u geen kosten verbonden. Allianz neemt deze kosten voor haar rekening. De nieuwe fondsen zijn vergelijkbaar in kosten, beleggingsbeleid, rendement en risico. In de loop van september worden uw beleggingen in de Allianz fondsen omgezet naar de nieuwe fondsen. Op overzichten, in een gewijzigde polis of in uw portaal ziet u na de omzetting niet meer de naam van het huidige Allianz fonds, maar de naam van het nieuwe fonds van Allianz Global Investors of Lyxor. Verder verandert er voor u niets.

Een aantal Allianz fondsen is onderdeel van Allianz Paraplufonds. Allianz Paraplufonds is een vennootschap met een zogenaamde paraplustructuur. Dit betekent dat de aandelen zijn onderverdeeld in verschillende series. Elke serie aandelen wordt aangeduid als een afzonderlijk subfonds. Per subfonds kunnen meerdere aandelenklassen (ook wel share classes genoemd) worden gecreëerd om te kunnen variëren in de kosten- en vergoedingenstructuur voor verschillende typen beleggers.

Als polishouder van een beleggingsverzekering bij Allianz ontvangt u jaarlijks een waardeoverzicht. Het waardeoverzicht voldoet aan de richtlijnen die zijn opgesteld door de commissie De Ruiter. Met dit overzicht heeft u inzicht in de kosten en de waardeontwikkeling van uw beleggingsverzekering.

Het waardeoverzicht verandert niet door de fondswijziging. U ziet alleen wel dat u aan het begin van het jaar in een ander fonds belegde dan aan het einde van het jaar. Via deze link komt u bij vragen over het waardeoverzicht voor uw levensverzekering. Voor uw pensioenverzekering vindt u de veelgestelde vragen hier.

Wij gaan in de loop van september de fondsen opheffen en de beleggingen overhevelen naar andere fondsen met andere koersen. De totale waarde van uw beleggingen blijft onveranderd. Wel is het zo dat het aantal units daarmee verandert.

Als u een limietkoers heeft opgegeven aan Allianz, dan blijft die bestaan en wordt die omgerekend in de conversieverhouding van het oude naar het nieuwe fonds.

Als er op uw polis sprake is van Dividend garantie of Dividend inhouding dan wordt die ongewijzigd voortgezet met de nieuwe fondsen.

Hier vindt u alle informatie over huidige fondsen. Op https://nl.allianzgi.com en www.lyxoretf.nl vindt u informatie over de nieuwe fondsen. Zodra beschikbaar zullen wij ook op onze eigen website meer informatie publiceren over de nieuwe fondsen.

De Allianz Garantiefondsen en de zogenaamde Allianz “huisfondsen” blijven bestaan. In onderstaand overzicht lichten wij per fonds toe wat er voor u verandert.

Huidige beleggingsfonds

Belegt nu in

Belang in Fonds

Gaat beleggen in

Allianz Garantie Fonds 1%

Allianz Europa Obligatie Fonds

100%

Allianz Euro Government Bond (EUR)

Allianz Garantie Fonds 3%

Allianz Europa Obligatie Fonds

100%

Allianz Euro Government Bond (EUR)

Allianz Groen Rente Fonds

Allianz Europa Obligatie Fonds

75%

Allianz Euro Government Bond (EUR)

 

Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds

25%

Allianz Global Sustainability (EUR)

Allianz Offensief Mix Fonds

Allianz Garantie Fonds 3%

30%

Allianz Garantie Fonds 3%

 

Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds

70%

Allianz Global Sustainability (EUR)

Allianz Defensief Mix Fonds

Allianz Garantie Fonds 3%

65%

Allianz Euro Government Bond (EUR)

 

Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds

35%

Allianz Global Sustainability (EUR)

Allianz Combinatie Fonds

Allianz Europa Obligatie Fonds

50%

Allianz Euro Government Bond (EUR)

 

Allianz Europa Aandelen Fonds

50%

Allianz Best Styles Europe Equity (EUR)

Voor onderstaande beleggingsfondsen verandert er niets

 • Allianz Garantiefonds 5%
 • Allianz Garantiefonds 4,75%
 • Allianz Garantiefonds 3,35%
 • Allianz Garantiefonds 2,75%

 

De Allianz fondsen die op onze website zijn aangegeven kunnen onderdeel zijn van de lifecycles of Einddatum Gericht Beleggen waarin u belegt. In dit geval wordt het aandeel van het Allianz fonds vervangen door hetzelfde aandeel (%) in het vervangende fonds. Verder verandert er voor u niets. De passieve lifecycles veranderen niet. Binnen de actieve lifecycles worden drie paraplu fondsen gebruikt. De beleggingscategorie Aandelen ontwikkelde markten (wereld) maakt gebruik van het Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds. De beleggingscategorie Staatsobligaties EUR maakt gebruik van het Allianz Europa Obligatie Fonds. De beleggingscategorie Staatsobligaties long Duration ten slotte maakt gebruik van het Allianz Langlopend Obligatie Fonds. Omdat de gebruikte actieve Allianz fondsen worden omgezet, raakt het dus wel de actieve lifecycles. Daarnaast raakt het ook de klanten die zelf beleggen. Zij hebben immers wellicht gekozen voor fondsen die omgezet worden in september.

Omdat de zogenaamde “shareclass” nog moet worden opgericht verwachten wij dat de fondsinformatie in september beschikbaar is. U vindt vanaf dan alle fonds- en koersinformatie van de nieuwe fondsen op onze website, met een mogelijkheid om door te klikken naar de website van Allianz Global Investors en Lyxor voor meer fondsinformatie, de KID, het prospectus en meer.

Als uw vraag er niet bij staan, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag! U kunt ons Customer Care Center bereiken via telefoonnummer 088 - 577 22 22. Voor vragen over uw levensverzekering kunt u ook mailen naar info.leven@allianz.nl of contact opnemen met uw financieel adviseur. Ook kunt natuurlijk gebruik maken van ons contactformulier.

Allianz adviseert zelf niet. Voor advies verzoeken wij u om contact op te nemen met uw financieel adviseur. Uw financieel adviseur is op de hoogte van uw persoonlijke situatie en kan daarmee rekening houden in zijn advies. Heeft u geen financieel adviseur? Via onze website vindt u een financieel adviseur bij u in de buurt.

19 september vindt de omzetting plaats van het oude naar het nieuwe fonds. De Pensioen en Levensverzekeringsadministraties worden in het weekend van 20, 21 en 22 september hierop bijgewerkt met als mutatiedatum 19 september.

Meer informatie

Via deze webpagina houden wij u op de hoogte van de voortgang van de voorgenomen wijzigingen. Zo vindt u hier binnenkort ook meer informatie over de beleggingsfondsen en een rendementsvergelijking. Heeft u vragen over de voorgenomen opheffing van het Allianz Paraplufonds en de wijziging van de beleggingsfondsen? Neemt u dan contact op met uw financieel adviseur of ons Customer Care Center. Zij zijn dagelijks telefonisch bereikbaar van 8.00 uur tot 17.30 uur via 088 – 577 22 22. Ook kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier.