Allianz Garantie Fonds 1993

Oprichtingsdatum 14 februari 1996

Behalen van een rendement gebaseerd op het rendement op Nederlandse staatsleningen met als extra zekerheid een minimumrendement van 4,75%.

Het fonds keert geen dividend uit. Inkomsten uit beleggingen worden herbelegd. 

Nee. 

Let op! Wie belegt loopt financieel risico. De waarde van je beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Beheervergoeding per jaar: 1,00%
Overige kosten per jaar: 0,00%
Lopende kosten*: 1,00%

Lopende kosten, voorheen Total Expense Ratio (TER) zijn de totale kosten van de Allianz fondsen waarin je belegt. Lopende Kosten worden jou niet direct in rekening gebracht, maar zijn verwerkt in het rendement van het fonds. De lopende kosten ratio (%) wordt per fonds bepaald. Naast het vergelijken van rendementen is de Lopende Kosten Ratio een goede maatstaf voor het vergelijken van fondsen. Ieder jaar wordt de lopende kosten ratio opnieuw berekend op basis van totale kosten van het fonds.


Het fonds staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en is in het bezit van een vergunning in het kader van de Wet toezicht beleggingsinstellingen (Wtb). Het prospectus en de financiële bijsluiter met informatie over de producteigenschappen, de risico's en de kosten, zijn gratis verkrijgbaar. Vraag er naar en lees ze voordat je besluit tot aanschaf.
Factsheet
Wil je contact met ons? Wij zitten voor je klaar op werkdagen tussen 9:00 uur en 17:30. 

Wil je advies over een van onze verzekeringen? Neem dan contact op met een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.