Allianz Combi Fonds

Op 19 september 2019 zijn er een aantal fondswijzigingen doorgevoerd. Meer informatie vindt u hier. De onderliggende beleggingen van het Allianz Combi Fonds zijn aangepast. Zie ook “Beleggingsbeleid” op deze pagina.
Het profiel van het type belegger tot wie Allianz Combi Fonds zich richt is neutraal, dit fonds is een mixfonds.

Het fonds belegt voor 50% in het Allianz Euro Government Bond I2 (EUR) en voor 50% in het Allianz Best Styles Europe Equity I2 (EUR).

Het Allianz Combi Fonds belegt hoofdzakelijk, direct of indirect, in aandelen van ondernemingen waarvan de aandelen zijn genoteerd op beurzen in de Europese Unie en in obligaties die genoteerd zijn op effectenbeurzen in de landen die deel uitmaken van de Europese Monetaire Unie, bij voorkeur in leningen van overheden van die landen.

Mixfonds
Het fonds keert geen dividend uit. Inkomsten uit beleggingen worden herbelegd.
Nee
Let op! Wie belegt loopt financieel risico. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kosten* per jaar: 0,88% (waarvan Beheervergoeding per jaar: 0,75%)

Lopende Kosten, voorheen Total Expense Ratio (TER) zijn de totale kosten van de Allianz fondsen waarin u belegt , inclusief kosten voor het beheer van het fonds (beheervergoeding). Lopende Kosten worden u niet direct in rekening gebracht, maar zijn verwerkt in het rendement van het fonds. De lopende kosten ratio (%) wordt per fonds bepaald. Naast het vergelijken van rendementen is de Lopende Kosten Ratio een goede maatstaf voor het vergelijken van fondsen. Ieder jaar wordt de lopende kosten ratio opnieuw berekend op basis van totale kosten van het fonds.

Dagelijks kan worden toe- en uitgetreden tegen de intrinsieke waarde van het fonds, conform de voorwaarden van uw verzekeringscontract.
Neem contact met ons op. 
Vraag advies bij een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.