Veelgestelde vragen en hoe wij jou van dienst zijn

Je kan je Allianz Overlijdens­risicoverzekering tussentijds kosteloos stoppen. Je kan dit op verschillende manieren aan ons doorgeven. Je kan dit aangeven op ons wijzigingsformulier of ons een bericht sturen.

Hieronder staat uitgelegd wat wij in dit geval nodig hebben.

  • Een ondertekend verzoek van de verzekeringnemer(s) met daarbij vermeld het polisnummer van de verzekering. In dit verzoek vraag je ons de verzekering zo snel mogelijk of vanaf een bepaalde datum (deze datum moet in de toekomst liggen) te stoppen;
  • Een akkoord van de hypotheekverstrekker (bank) als de polis aan een hypotheek is gekoppeld (verpand).

Je kan dit mailen naar [email protected] of per post sturen naar:

Allianz Nederland Levensverzekering

Postbus 761

3000 AT ROTTERDAM

Nee. Als je hypotheekverstrekker (bank) ons heeft laten weten dat de Allianz Overlijdens­risicoverzekering niet meer nodig is voor je hypotheek, dan wijzigen wij alleen je polis. Wij halen de zogenaamde verpanding van je polis af. Wij gaan ervan uit dat je deze verzekering in je privésfeer wilt door laten lopen. Wil je de Allianz Overlijdens­risicoverzekering stoppen? Dan vernemen wij dit graag van je. Zie hiervoor ook “Kan ik mijn Allianz Overlijdens­risicoverzekering stoppen?”.

Nee. Hieronder vindt je hier meer uitleg over.

Verzekeringnemers
Als je een Allianz Overlijdens­risicoverzekering aanvraagt met 2 verzekeringnemers, moeten beide verzekeringnemers ook verzekerden zijn op de polis.

Verzekerden
Als je een Allianz Overlijdens­risicoverzekering aanvraagt met 2 verzekerden, moeten beide verzekerden ook verzekeringnemers zijn op de polis.

Wel is het mogelijk om iemand anders dan jezelf de premie te laten betalen. Je bent in dit geval de verzekerde. Iemand anders wordt dan verzekeringnemer en premiebetaler.

Ja, als er twee verzekeringnemers zijn is het is mogelijk om een verzekeringnemer van de polis te verwijderen. Je kan voor het doorgeven van deze wijziging  gebruik maken van het wijzigingsformulier. Wat is hierbij belangrijk?

  • Beide verzekeringnemers moeten voor deze wijziging tekenen. Door het verwijderen van een verzekerde is er geen sprake meer van een kruislingse verzekering (twee verzekeringnemers, die de verzekering op elkaars leven afsluiten).
  • Kopie van een geldig legitimatiebewijs van beide verzekeringnemers. Je kan het BSN nummer en de foto doorhalen.
  • Toestemming van de pandhouder (hypotheek/geldverstrekker), als de polis verpand is. Je kan dit opvragen bij uw pandhouder.

Let op: Als ook het rekeningnummer gewijzigd moet worden waarvan wij de premie incasseren, dan kan je dit ook op het wijzigingsformulier aangeven onder punt 8. Wijziging premiebetaler.

De verzekeringnemer is altijd de premiebetaler. Het is alleen mogelijk om een natuurlijk persoon als verzekeringnemer op de polis op te nemen.
Je kan jouw adreswijziging aan ons doorgeven met ons  adreswijzigingsformulier.
Je kan je rekeningnummer wijzigen door het invullen van het rekeningwijzigingsformulier.
Je kan een wijziging van je e-mailadres doorgeven via ons wijzigingsformulier. Je wijzigt je e-mailadres door ons een ondertekend wijzigingsverzoek te sturen/e-mailen waarin je jouw huidige en je nieuwe e-mailadres vermeld. Ook kan je deze wijziging doorgeven met ons wijzigingsformulier.
Met persoonsgegevens bedoelen wij je initialen, achternaam en/of geboortedatum. Je kan deze wijzigingen doorgeven via ons wijzigingsformulier.  
Je kan ons Customer Care Center bereiken via telefoonnummer 088 - 577 73 00. Voor vragen over je overlijdens­risicoverzekering kan je ook mailen naar [email protected] of contact opnemen met je financieel adviseur. Ook kan je gebruik maken van ons contactformulier.
Op je polis, die je na het afsluiten van de Allianz overlijdensrisicoverzekering hebt ontvangen, zie je het nummer van de polisvoorwaarden die gelden voor jouw overlijdensrisicoverzekering. Je kunt de huidige voorwaarden hier vinden. Ben je op zoek naar eerdere voorwaarden? Klik dan hier. Wil je een kopie van je polis ontvangen? Neem dan contact met ons op.
Als je in de aanvraag een pandhouder (hypotheek-/geldverstrekker) heeft opgegeven, dan ontvang je van ons een dekkingsbevestiging. Je polis wordt niet direct verpand. Met deze dekkingsbevestiging ga je naar je pandhouder. Je pandhouder stelt dan een pandakte op en laat deze door de verzekeringnemer(s) van de polis ondertekenen. Op het moment dat wij deze getekende pandakte ontvangen, wordt je polis verpand.
Dit kan je doen via het volgende wijzigingsformulier. Je vult de punten 1, 7 en 13 in. Wanneer de polis is verpand, zal de bank ook toestemming moeten geven.
Je kan hiervoor het   wijzigingsformulier gebruiken. Je vult de punten 1, 7 en 13 invullen. Voor advies kan je contact opnemen met uw adviseur
Je kan dit doen door een e-mail te sturen naar [email protected] . In het onderwerp zet je jouw mutatieoverzicht bij afkoop en het polisnummer. Voordat je een polis afkoopt moet je wel op de hoogte zijn van mogelijke fiscale en financiële gevolgen. Voor een deskundig advies en vragen kan je contact opnemen met jouw financieel adviseur. Voor informatie kan je ook contact op nemen met Allianz via 088-5772222
Dit kan je doen via het  volgende wijzigingsformulier. Je vult de punten 1,11 en 13 in. Let op dit formulier geldt niet voor polissen beginnend met het cijfer 4 
Je kunt hiervoor het contactformulier invullen of een e-mail sturen vanuit een bij ons bekend e-mailadres
Meer informatie hierover vindt je hier op onze site.

Je kan hier het volgende formulier voor gebruiken wijzigingsformulier. Je vult hier de punten 1, 10 en 13 in.

 

Neem vooraf contact op met jouw tussenpersoon voor een deskundig advies. Voor een lijfrenteverzekering is de storting alleen fiscaal aftrekbaar wanneer je een pensioentekort heeft. Bij een kapitaalverzekering mag de extra storting maximaal 10 keer de laagste storting zijn. Op het wijzigingsformulier vul je de punten  1, 3 en 13 in.
Een polis kan worden afgekocht op basis van een getekend verzoek door beide partners of een echtscheidingsconvenant. Ook kan een polis gesplitst worden. Neem vooraf contact op met jouw adviseur voor een deskundig advies. Let op! Afkoop van een polis kan eventueel fiscale en financiële gevolgen hebben.
Dit kan je doen via ons wijzigingsformulier, neem wel even contact op met jouw adviseur voor advies. Wijziging kan eventueel fiscale consequenties hebben.
Je kunt dit vinden via de volgende link  
Neem contact op met jouw tussenpersoon om advies in te winnen. Voor informatie kan je bellen met Allianz via 088-5772222. Deze afdeling is geopend op werkdagen van 8:00 tot 17:30
Neem dan contact met ons op. Wij zitten voor je klaar op werkdagen tussen 9:00 uur en 17:30.