Allianz Groen Rente Fonds

Op 19 september 2019 zijn er een aantal fondswijzigingen doorgevoerd. Meer informatie vindt je op www.allianz.nl/fondswijzigingen. De onderliggende beleggingen van het Allianz Groen Rente Fonds zijn aangepast. Zie ook “Beleggingsbeleid” op deze pagina.
Het Allianz Groen Rente Fonds is een onderdeel van de beleggingsmogelijkheden van Allianz Nederland Levensverzekering. Jij kunt in dit fonds beleggen via jouw levensverzekering. De portefeuille van het fonds omvat voornamelijk obligaties en aandelen en richt zich op milieuvriendelijke en maatschappijvernieuwende beleggingen. Dit fonds is opgericht in 1990.
Een omvangrijk deel wordt belegd in instellingen die zich positief onderscheiden op het gebied van milieu en maatschappelijk bewustzijn.
Het fonds belegt voor 75% in het Allianz Euro Government Bond I2 (EUR) en voor 25% in het Allianz Global Sustainability I2 (EUR).
Allianz Groen Rente Fonds draagt alle kosten die zijn verbonden aan haar beleggingen. Wij communiceren altijd de nettorendementen van het fonds. Daarin zijn deze kosten dus al verrekend.
Let op! Wie belegt loopt financieel risico. De waarde van jouw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Het dividendbeleid van Allianz Groen Rente Fonds is er op gericht om uitsluitend dividend uit te keren, indien en voor zover dat noodzakelijk is om de status van fiscale beleggingsinstelling te behouden. In beginsel keert Allianz Groen Rente Fonds de voor dividend gereserveerde winsten binnen 8 maanden na afloop van het boekjaar (30 september) aan de aandeelhouders uit. Dit gebeurt onder inhouding van 15% dividendbelasting.

Scroll horizontaal om meer te zien

2017/2018 € 0,60
De koers van het Allianz Groen Rente Fonds wordt dagelijks vastgesteld. De koers wordt afgeleid van de waarde van de beleggingen van het fonds. Hiervan worden de kosten voor het beheer afgetrokken. Het resultaat is dus een netto koers. Hierdoor hebt jij direct duidelijkheid over de werkelijke waarde van jouw belegging.
Allianz Groen Rente Fonds is bedoeld voor polishouders van Allianz Nederland Levensverzekering.
Vanwege de fiscale complexiteit van levensverzekeringen in combinatie met beleggingsfondsen, zijn de producten van Allianz Nederland Levensverzekering uitsluitend verkrijgbaar via de professionele financieel adviseur. Wilt jij verzekerd zijn van de juiste oplossing? Neemt jij dan contact op met jouw onafhankelijk financieel adviseur.
Neem contact met ons op. 
Vraag advies bij een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.