Allianz Dutch Mortgage Fund

Allianz Dutch Mortgage Fund is een besloten fonds voor gemene rekening waar alleen in kan worden belegd door vennootschappen uit de Allianz groep. Het fonds heeft geen vergunning van, en staat niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Allianz Vermogen B.V. is de beheerder van het fonds, Stichting Bewaarder Allianz Dutch Mortgage Fund is de bewaarder van het fonds.

Allianz Dutch Mortgage Fund belegt in Nederlandse hypotheken met verschillende risico categorieën. Het fonds belegt volledig in NHG hypotheken. Het doel is om over een lange tijdshorizon de resultaten te maximaliseren, behorend bij het bepaalde risiconiveau. NHG leningen hebben een lager risico door de garantie die NHG geeft op deze leningen. Het fonds bestaat uit volledig nieuwe Nederlandse hypotheken van zeer hoge kredietkwaliteit.

Allianz Vermogen verstrekt hypothecaire leningen sinds 2011 met marktconforme voorwaarden en acceptatiecriteria. De leningen hebben een omvang die nooit meer dan 100% van de woningwaarde is (Loan To Value, LTV) of 106% in het geval van energiebesparende maatregelen met een verplicht aflossingspatroon, waardoor verliezen in geval van faillissement beperkt blijven. De lening mag niet meer dan 50% aflossingsvrij zijn. Allianz focust zich met de leningverstrekking voornamelijk op leningen met een rente vaste periode van 15 jaar en langer. Er kan een keer per maand worden toegetreden tot of uitgetreden uit het fonds. Alle (vervroegde) aflossingen en ontvangen rentes worden geherinvesteerd in nieuwe leningen. Participaties zijn genoteerd in Euro. Door het illiquide karakter van het fonds kan het tot drie maanden in beslag nemen om je participaties om te zetten naar geld.

Let op: Dit fonds is wellicht niet geschikt voor beleggers die de mogelijkheid willen hebben om hun belegging op korte termijn te verkopen.


Omdat hypothecaire leningen alleen verstrekt mogen worden door partijen met een vergunning, is het fonds een mogelijkheid om indirect toch in hypotheken te beleggen. Hypothecaire leningen zijn lange termijn beleggingen die hoog kunnen renderen. Deze beleggingen kennen een laag faillissement risico en de NHG garantie draagt bij aan een zeer laag verlies in geval van faillissement door de dekking van 90% van het verlies door de NHG. De huidige leningen die zijn verstrekt door Allianz Vermogen hebben zeer lage verliezen en achterstanden gehad door de hoge acceptatiecriteria.
  • Er bestaat een risico dat bij een forse daling van huizenprijzen, de waarde van de huizen die als onderpand dienen van de leningen lager is dan de waarde van de lening zelf. Hierdoor zou er in geval van faillissement hogere verliezen worden geboekt.
  • Hypotheken zijn illiquide omdat ze niet op de secundaire markt worden verhandeld zoals bij obligaties of aandelen. Er is wel een gereguleerde secundaire markt voor RMBS of Covered Bonds, maar niet voor losse leningen.
  • Verliezen kunnen optreden door faillissement van lening nemers. Echter, de NHG garantie, verplichte aflossingen en hoge acceptatiecriteria dragen bij aan een beperkt risico voor beleggers.
  • Het fonds is onderhevig aan waarderingsrisico. De marktwaarde van het fonds kan veranderen door wijzigingen van de rente of andere risico premies in de portefeuille, waardoor de toekomstige geldstromen anders verdisconteerd zullen worden. De opslagen, methodologie en controleprocessen die gebruikt worden bij het bepalen van de marktwaarde van het fonds zijn identiek aan de manier waarop Allianz haar eigen hypotheken waardeert.

Het kopen van een huis is een van de belangrijkste aankopen in het leven van mensen. Allianz kan helpen om de aankoop van een droomhuis te verwezenlijken door financiering ter beschikking te stellen. Door te beleggen in het Allianz Dutch Mortgage Fund ontstaat er een win-win situatie:

  • Deelnemers in het fonds krijgen rendement op hun belegging door rente en aflossingen van de hypotheken.
  • Hypotheekleningnemers krijgen de mogelijkheid om hun huis te financieren.

Nieuwe leningen zullen aangekocht worden door het fonds op basis van het maandelijks belegde en herbelegde bedrag. De verstrekker van de lening is Allianz Vermogen. Quion B.V., een van de grootste onafhankelijke service providers voor Nederlandse hypotheken, is als dienstverlener betrokken bij een deel van de werkzaamheden. Hieronder vallen zaken zoals acceptatie, veranderingen in de lening, betalingen en uitwinningen.

Het resultaat bevat de marktwaarde van de portefeuille, (vervroegde) aflossingen en rentes die ontvangen zijn. De opslagen, methodologie en controleprocessen die gebruikt worden bij het bepalen van de marktwaarde voor het fonds zijn identiek aan de manier waarop Allianz Vermogen haar eigen hypotheken waardeert.
Factsheet
Wil je contact met ons? Wij zitten voor je klaar op werkdagen tussen 9:00 uur en 17:30. 

Wil je advies over een van onze verzekeringen? Neem dan contact op met een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.