Allianz Defensief Mix Fonds

Op 19 september 2019 zijn er een aantal fondswijzigingen doorgevoerd. Meer informatie vind je hier. De onderliggende beleggingen van het Allianz Defensief Mix Fonds zijn aangepast. Zie ook “Beleggingsbeleid” op deze pagina.
Het Allianz Defensief Mix Fonds is gesloten voor nieuwe toetreders. Vanzelfsprekend respecteert Allianz de afspraken die op de sluitingsdatum van het Allianz Defensief Mix Fonds bestaan met verzekeringsnemers die in dit fonds beleggen. Dit betekent dat, indien van toepassing, polishouders de premie tot het huidige niveau in het Allianz Defensief Mix Fonds kunnen blijven investeren, tot het einde van de afgesproken duur van de premiebetaling.

Het fonds belegt voor 65% in het Allianz Euro Government Bond I2 (EUR) en voor 35% in het Allianz Global Sustainability I2 (EUR).

Het dividendbeleid van Allianz Defensief Mix Fonds is er op gericht om uitsluitend dividend uit te keren, indien en voor zover dat noodzakelijk is om de status van fiscale beleggingsinstelling te behouden. In beginsel keert Allianz Defensief Mix Fonds de voor dividend gereserveerde winsten binnen 8 maanden na afloop van het boekjaar (30 september) aan de aandeelhouders uit. Dit gebeurt onder inhouding van 15% dividendbelasting.

Scroll horizontaal om meer te zien

2017/2018 € 0,40
Factsheet
Wil je contact met ons? Wij zitten voor je klaar op werkdagen tussen 9:00 uur en 17:30. 

Wil je advies over een van onze verzekeringen? Neem dan contact op met een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.