Letselschade

Je hebt door een ongeval letsel opgelopen. We hopen dat je voorspoedig herstelt. We kunnen ons voorstellen dat je al je aandacht nodig hebt om te herstellen en het ongeval emotioneel te verwerken.

De afhandeling van je letselschade kan dan onoverzichtelijk en tijdrovend overkomen.

Graag leggen wij jou uit hoe de schade vastgesteld en vergoed wordt, met wie je te maken kunt krijgen en wat wij van elkaar kunnen verwachten. Daarnaast bevat deze pagina informatie over de Gedragscode Behandeling Letselschade, die aangeeft hoe wij met elkaar omgaan.

Om de aansprakelijkheid te kunnen beoordelen moeten wij weten hoe het ongeval is gebeurd. Vaak kan dit aan de hand van je verklaring. Bij onduidelijkheid schrijven wij getuigen aan, vragen wij het politierapport op of schakelen wij een expert in. Dit kan enige tijd in beslag nemen. Als de schade ook aan jezelf te wijten is, kan een deel of zelfs de hele schade voor je eigen rekening blijven.
schade melden
Bij licht letsel en goed herstel kan je schade over het algemeen vlot geregeld worden. Wij wikkelen de zaak zo snel mogelijk en in goed overleg telefonisch met je af. Soms kost het regelen van je schade helaas meer tijd. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met de ernst van je medische situatie of het onderzoek naar de medische en financiële consequenties. Zolang je schade nog niet definitief geregeld kan worden, compenseren wij de vaststaande schade door voorschotten te betalen. Zodra wij het met elkaar eens zijn over de hoogte van je schadevergoeding, kan de schade definitief geregeld worden. Mocht je recht hebben op een schadevergoeding dan kan het vijf werkdagen duren voordat het bedrag op jouw rekening staat. Als de betaling door een volmacht word gedaan kan het langer duren voordat het bedrag word bijschreven op jouw rekening.
schade melden

Tijdens het onderzoek naar de aansprakelijkheid starten wij met het inventariseren van je letselschade. 

Om een goed beeld te krijgen van je schade, moeten wij een vergelijking maken tussen twee situaties: de werkelijke situatie waarin je je nu bevindt na het ongeval en de denkbeeldige situatie, zoals die zou zijn als het ongeval niet had plaatsgevonden. Om hierin inzicht te krijgen hebben wij informatie van je nodig. Je kunt er uiteraard zeker van zijn dat wij alle informatie alleen gebruiken voor de behandeling van je zaak.

schade melden
  • Een door beide partijen ondertekend schadeformulier.
  • Indien aanwezig foto’s.
  • Indien aanwezig verklaring van een getuige.

Wij proberen de schade vlot en efficient met jou te regelen. Het kan zo zijn dat wij onderbouwende stukken nodig hebben. Wij kunnen je bijvoorbeeld vragen naar repartienota’s of aanschafnota’s wanneer je iets hebt moeten kopen vanwege bijvoorbeeld de aanrijding.

Wij streven ernaar met je tot een goede regeling van je letselschade te komen. Door duidelijke afspraken te maken houden wij het hele proces zo helder mogelijk. Ook houden wij de behandelingstermijn van je zaak zo kort mogelijk. Bovendien houden wij je op de hoogte van de voortgang in je zaak.