Je hebt door een ongeval letsel opgelopen. We hopen dat je voorspoedig herstelt. We kunnen ons voorstellen dat je al je aandacht nodig hebt om te herstellen en het ongeval emotioneel te verwerken.

De afhandeling van je letselschade kan dan onoverzichtelijk en tijdrovend overkomen.

Graag leggen wij jou uit hoe de schade vastgesteld en vergoed wordt, met wie je te maken kunt krijgen en wat wij van elkaar kunnen verwachten. Daarnaast bevat deze pagina informatie over de Gedragscode Behandeling Letselschade, die aangeeft hoe wij met elkaar omgaan.

Om de aansprakelijkheid te kunnen beoordelen moeten wij weten hoe het ongeval is gebeurd. Vaak kan dit aan de hand van je verklaring. Bij onduidelijkheid schrijven wij getuigen aan, vragen wij het politierapport op of schakelen wij een expert in. Dit kan enige tijd in beslag nemen. Als de schade ook aan jezelf te wijten is, kan een deel of zelfs de hele schade voor je eigen rekening blijven.
schade melden
Bij licht letsel en goed herstel kan je schade over het algemeen vlot geregeld worden. Wij wikkelen de zaak zo snel mogelijk en in goed overleg telefonisch met je af. Soms kost het regelen van je schade helaas meer tijd. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met de ernst van je medische situatie of het onderzoek naar de medische en financiële consequenties. Zolang je schade nog niet definitief geregeld kan worden, compenseren wij de vaststaande schade door voorschotten te betalen. Zodra wij het met elkaar eens zijn over de hoogte van je schadevergoeding, kan de schade definitief geregeld worden. Mocht je recht hebben op een schadevergoeding dan kan het vijf werkdagen duren voordat het bedrag op jouw rekening staat. Als de betaling door een volmacht word gedaan kan het langer duren voordat het bedrag word bijschreven op jouw rekening.
schade melden

Tijdens het onderzoek naar de aansprakelijkheid starten wij met het inventariseren van je letselschade. 

Om een goed beeld te krijgen van je schade, moeten wij een vergelijking maken tussen twee situaties: de werkelijke situatie waarin je je nu bevindt na het ongeval en de denkbeeldige situatie, zoals die zou zijn als het ongeval niet had plaatsgevonden. Om hierin inzicht te krijgen hebben wij informatie van je nodig. Je kunt er uiteraard zeker van zijn dat wij alle informatie alleen gebruiken voor de behandeling van je zaak.

schade melden
  • Een door beide partijen ondertekend schadeformulier.
  • Indien aanwezig foto’s.
  • Indien aanwezig verklaring van een getuige.

Wij proberen de schade vlot en efficient met jou te regelen. Het kan zo zijn dat wij onderbouwende stukken nodig hebben. Wij kunnen je bijvoorbeeld vragen naar repartienota’s of aanschafnota’s wanneer je iets hebt moeten kopen vanwege bijvoorbeeld de aanrijding.

Wij streven ernaar met je tot een goede regeling van je letselschade te komen. Door duidelijke afspraken te maken houden wij het hele proces zo helder mogelijk. Ook houden wij de behandelingstermijn van je zaak zo kort mogelijk. Bovendien houden wij je op de hoogte van de voortgang in je zaak.
Wanneer je betrokken bent geweest bij een verkeersongeluk kan dat heel ingrijpend zijn.
Zeker wanneer je door een aanrijding gewond bent geraakt, maar ook wanneer jij de veroorzaker bent geweest van een verkeersongeval.

Met elkaar praten over het verkeersongeval kan helpen bij de verwerking. Daarnaast waardeert de ander het wanneer hij of zij weet dat de ander meeleeft. Toch kan het lastig zijn om contact met elkaar op te nemen wanneer iemand zwaargewond raakte of iemand is te komen overlijden. Maar ook wanneer iemand licht gewond raakte kan contact zoeken met elkaar lastig zijn. 

Schadebehandelaar De schadebehandelaar behandelt je zaak en neemt regelmatig telefonisch of schriftelijk contact met je op over je herstel en de schade die je hebt. Met vragen kun je altijd bij je behandelaar terecht.

Schaderegelaar
De schaderegelaar komt bij je langs en verzamelt alle informatie voor de schaderegeling. Denk daarbij aan zaken als je herstel, het verloop van de schaderegeling, de ontstane schade en de voorschotten. Je kunt de schaderegelaar al je vragen stellen, ook na het bezoek.

Medisch adviseur
De medisch adviseur is een arts die de medische gegevens beheert en beoordeelt. Hij geeft de schadebehandelaar advies over je medische situatie. Hij geeft alleen informatie die relevant is voor de schadeafwikkeling. De medisch adviseur bewaart je medische gegevens in een apart medisch dossier, zodat je privacy beschermd blijft.

Arbeidsdeskundige
De arbeidsdeskundige bekijkt samen met jou de mogelijkheden om je werk weer op te pakken als je door je letsel je werk niet meer op dezelfde manier kunt blijven doen.

Wanneer jij te maken krijgt met (letsel) schade, kan jij dit rechtstreeks met ons regelen. Jij kan er ook voor kiezen om jou te laten bijstaan door een belangenbehartiger.

Een belangenbehartiger heeft (juridische) kennis over personenschade. Hij of zij zal het contact met ons onderhouden, zodat jij dit zelf niet meer hoeft te doen. Jij hebt hierdoor zelf meer focus op jouw herstel. Het inschakelen van een belangenbehartiger is een persoonlijke keuze. Wanneer de verwachting is dat het herstel langer duurt, is het inschakelen van een belangenbehartiger aan te raden.

Voor een overzicht van belangenbehartigers verwijzen wij graag naar de website van de Letselschaderaad. Hier vindt je een overzicht van belangenbehartigers die het Nationaal Keurmerk Letselschade hebben. Om in aanmerking te komen voor toekenning van het Nationaal Keurmerk Letselschade, moeten organisaties uit de letselschadebranche en de zorgsector in ieder geval voldoen aan een aantal opgestelde kwaliteits- en gedragsregels. 

Door een belangenbehartiger te kiezen met het Nationaal Keurmerk Letselschade ben jij verzekerd van klantgerichte en deskundige hulp..

Aan het inschakelen van een belangenbehartiger zijn kosten verbonden, tenzij je voor de kosten van rechtsbijstand verzekerd bent. Deze kosten worden buitengerechtelijke kosten genoemd. Ze worden voor zover ze redelijk zijn door ons vergoed.
Naast de kosten van beschadigde goederen komen onder ook het eigen risico zorgverzekeraar, medicijnkosten en smartengeld voor vergoeding in aanmerking.