Athlete skier jumps over mountain

Get ready for the best

Als wereldwijde verzekeringspartner steunt Allianz de Olympische en Paralympische Spelen van 2021 tot en met 2028.
Allianz IOC Triposite logo – Worldwide Olympic and Paralympic Insurance Partner

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) is een non-gouvernementele organisatie die zorgdraagt voor de Olympische Spelen. Dat doet het IOC vanuit de gedachte dat sport verbroedert en met de kernwaarden gelijkheid, respect, vriendschap en fair play.

Het IOC is het hoogste orgaan van de Olympische Beweging en is opgericht in 1894, bijna twee jaar voor de eerste moderne Olympische Spelen in 1896.

Het Internationaal Paralympisch Comité (IPC) is het hoogste orgaan dat de Paralympische Zomer- en Winterspelen organiseert. Ook promoot en ondersteunt het IPC sportevents voor mensen met een lichamelijke, visuele of intellectuele beperking. Hiermee wil het IPC een inclusieve en toegankelijke wereld dichterbij brengen.
Met trots werkt Allianz samen met een breed scala aan sportteams, organisaties, kunstenaars, sportcomplexen en educatieve programma’s. We gaan banden aan met partners die diversiteit bevorderen, belangrijke sociale thema’s onder de aandacht brengen en toekomstige generaties opleiden.

Partnership Office

Allianz SE
Group Market Management
Koeniginstr. 28
80802 Munich