• Wat kunt u verwachten?
  • De uitslag
  • Invullen online gezondheidsverklaring
  • Meer informatie
  • Aanvullende medische informatie

Gezondheidsverklaring en medische beoordeling

Als u een overlijdensrisicoverzekering bij ons wilt afsluiten, vragen wij u na het indienen van uw aanvraag om een gezondheidsverklaring in te vullen. Deze online gezondheidsverklaring bestaat uit een aantal vragen over uw gezondheid op dit moment, maar ook over uw gezondheid in het verleden. Nadat u de verklaring heeft ingevuld en opgestuurd, beoordelen wij uw antwoorden op de vragen. Zo bepalen we of we u kunnen verzekeren en tegen welke voorwaarden.  Soms stellen wij aanvullende vragen of is een klein medisch onderzoek nodig om uw aanvraag te kunnen beoordelen. 

Voor ons medisch acceptatieproces werken wij samen met Sedgwick. Dit betekent dat uw gezondheidsverklaring mogelijk naar Sedgwick wordt gestuurd voor een verdere medische beoordeling. U wordt in dat geval direct benaderd door Sedgwick. Een eventueel premievoorstel of polis ontvangt u van Allianz.  

Sedgwick is een organisatie die zich heeft gespecialiseerd in de medische beoordeling van consumenten die een overlijdensrisicoverzekering willen sluiten. Bij Sedgwick staat de klantrelatie altijd centraal. Sedgwick werkt efficiënt en resultaatgericht en houdt tijdens het medisch traject goed rekening met de wensen van de consument.

Het aanvragen van een overlijdensrisicoverzekering kent de volgende stappen:

Stap 1: Aanvragen

U vraagt direct online of via uw tussenpersoon de overlijdensrisicoverzekering aan. U kiest de vorm, het bedrag, de looptijd en aan wie de uitkering moet worden gedaan.

Stap 2: Medische acceptatie: online gezondheidsverklaring invullen

Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, vragen wij u een gezondheidsverklaring in te vullen. Hiervoor ontvangt u van ons een e-mail met een link, zodat u deze online kunt invullen. Soms hebben wij meer informatie nodig of vragen wij u een zogenaamd klein gericht onderzoek te ondergaan. Het opvragen van aanvullende medische informatie mogen wij alleen met uw toestemming. Wij vragen u hiertoe een machtiging in te vullen. Hiermee machtigt u ons voor het opvragen van medische aanvullende informatie bij bijvoorbeeld uw huisarts of specialist.

Stap 3: Acceptatie

Hebben wij alle medische informatie ontvangen dan beoordelen wij uw aanvraag. Als wij u tegen afwijkende voorwaarden accepteren of u afwijzen dan ontvangt van ons altijd een bericht met daarin de uitleg van het medisch advies. Als wij geen aanvullende medische informatie nodig hebben en wij kunnen u zonder afwijkende voorwaarden accepteren dan ontvangt u de polis binnen een half uur per e-mail.

In onderstaand schema is weergegeven wat u kunt verwachten nadat u een overlijdensrisicoverzekering bij ons heeft aangevraagd.

Zodra u de aanvraag voor een overlijdensrisicoverzekering bij ons heeft ingediend, ontvangt u een e-mail met een link naar de online gezondheidsverklaring. Lees onze tips bij het invullen van de GV,  voordat u de gezondheidsverklaring invult. Dit helpt u bij het snel en volledig invullen.

Als uw antwoorden op de vragen in de gezondheidsverklaring geen bijzonderheden laten zien dan ontvangt u binnen ongeveer 10 minuten per e-mail de polis en de polisvoorwaarden. U bent dan verzekerd vanaf de ingangsdatum die op de polis staat vermeld. 

Als u een klacht, ziekte en/of aandoening heeft ingevuld op uw gezondheidsverklaring, kan het zijn dat wij aanvullende informatie van u nodig hebben of dat wij een medisch adviseur vragen uw gezondheidssituatie te beoordelen. Voor het opvragen van aanvullende medische informatie hebben wij uw toestemming nodig. Wij vragen u hiertoe een machtiging in te vullen. Hiermee machtigt u ons voor het opvragen van aanvullende medische informatie bij bijvoorbeeld uw huisarts of specialist. Ook kan het zijn dat wij u vragen om een zogeheten klein gericht onderzoek te ondergaan. In de folder “U moet worden gekeurd! En nu?” leest u hier meer over.

Nadat wij alle benodigde informatie hebben ontvangen, beoordelen wij uw aanvraag. 

Afhankelijk van de resultaten van de medische beoordeling, kan het zijn dat u een nieuw premievoorstel ontvangt. U beslist of u de verzekering tegen de nieuwe premie wilt afsluiten. Ook kan het zijn dat wij uw aanvraag afwijzen. Dit komt maar weinig voor. In beide gevallen ontvangt u van ons een bericht met daarin uitleg over de uitkomst van onze medische beoordeling. 

Lees voor het invullen van de gezondheidsverklaring de handleiding gezondheidsverklaring en de toelicht op de gezondheidsverklaring . In deze brochure leest u ook wat uw rechten en plichten zijn.  Wij hebben een aantal tips voor het invullen van de gezondheidsverklaring voor u op een rij gezet.

Op de website van het Verbond van Verzekeraars vindt u ook veel informatie over de gezondheidsverklaring en medische acceptatie. In de video hieronder vindt u tips over hoe u de gezondheidsverklaring invult.

Heeft u vragen over de gezondheidsverklaring of de medische beoordeling, dan kunt u contact met ons opnemen via 088 - 577 60 70  of per e-mail [email protected]. Wij helpen u graag!

Meer informatie Allianz Overlijdensrisicoverzekering
Op www.allianz.nl/orv vindt u alle informatie over de Allianz Overlijdensrisicoverzekering.