Klachten

Wij hechten sterk aan een goede relatie met al onze klanten. De dienstverlening, die wij aanbieden, is erop gericht om die relatie in stand te houden en verder te verstevigen. Toch kan het voorkomen, dat u niet tevreden bent over de door ons verrichte diensten.

Een klacht

Er is sprake van een klacht als de indiener (een klant of derde) ontevreden is met betrekking tot het verzekeringscontract of de verzekeringsdienst die hij/zij heeft ontvangen en zijn/haar ongenoegen uit bij Allianz.

Laat het ons weten, zodat wij uw klacht op een juiste manier kunnen behandelen, en ervan kunnen leren voor de toekomst.

Alternatieve manieren om een klacht in te dienen

Naast het klachtenformulier kunt u op een aantal andere manieren klachten indienen.

Wat wij met uw klacht doen

  • Binnen twee werkdagen krijgt u van ons een ontvangstbevestiging van uw klacht.
  • We nemen telefonisch contact op om uw klacht te bespreken. Niet alle klachten lenen zich voor een telefonische aanpak. In dat geval verloopt het contact per mail of brief.
  • Binnen tien werkdagen ontvangt u van ons een eerste inhoudelijke reactie.
  • Is het voor ons niet mogelijk om binnen deze termijn uw klacht te beantwoorden, dan laten we u dat schriftelijk of per e-mail weten. Natuurlijk leest u in dit bericht ook op welke termijn u dan wel een reactie van ons kunt verwachten.
  • U bepaalt of u tevreden bent met de afhandeling van de klacht. Dat vragen wij steekproefsgewijs na via een kort online onderzoek.
  • Bent u niet tevreden met onze reactie? Dan kunt u een verzoek om een nieuwe beoordeling indienen.

Als wij er onvoldoende in zijn geslaagd om uw ontevredenheid weg te nemen kunt u terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD):

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag

Meer informatie over het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening vindt u op www.kifid.nl

Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Allianz Nederland Levensverzekering heeft sinds 2010 het Keurmerk Klantgericht Verzekeren. Dit is een kwaliteitskeurmerk voor onze dienstverlening en onze klantgerichte manier van werken. Bekijk hier onze klachtenrapportage van 2018.