Klachten

Wij hechten sterk aan een goede relatie met al onze klanten. De dienstverlening, die wij aanbieden, is erop gericht om die relatie in stand te houden en verder te verstevigen. Toch kan het voorkomen, dat u niet tevreden bent over de door ons verrichte diensten.

Een klacht

Er is sprake van een klacht indien de indiener (een verzekerde, tussenpersoon of derde) zijn ongenoegen uit door aan te geven:

  1. dat het om een klacht gaat of
  2. onvolledig of onjuist geïnformeerd te zijn of
  3. niet correct behandeld te zijn

Laat het ons weten, zodat wij uw klacht op een juiste manier kunnen behandelen, en ervan kunnen leren voor de toekomst.

Wij garanderen u een spoedige reactie.