In liquidatie

Aandeelhouders hebben op 4 juli 2019 het besluit genomen tot ontbinding van Allianz Paraplufonds.
Allianz Paraplufonds is lid van DUFAS, de Nederlandse Vereniging van beleggingsinstellingen en vermogensbeheerders. DUFAS heeft in 2014 de Code Vermogensbeheerders vastgesteld. Deze Code bevat tien basisprincipes. Deze principes betreffen met name het vooropstellen van de belangen van onze klanten, een goede bestuurlijke structuur van vermogensbeheerders en beleggingsfondsen en een hoge mate van transparantie van rendementen en kosten. Allianz Paraplufonds onderschrijft deze principes. Door op het bovenstaande logo te klikken, kan jij de DUFAS Code Vermogensbeheerders en de toelichting daarop lezen. Onze organisatie draagt integriteit hoog in het vaandel. Wil je weten hoe wij in onze organisatie uitvoering geven aan deze 10 basisprincipes uit de Code Vermogensbeheerders van DUFAS.