Toelichting op uw premie

Ieder jaar krijgt u bij de verlenging van uw verzekering een premievoorstel. Waar is die premie van uw verzekering op gebaseerd? De premie van uw verzekering is bij aanvang van uw verzekering afhankelijk van uw persoonlijke situatie en de door u gekozen dekking(en). Bij de verlenging van uw verzekering kijken wij –-naast uw situatie – ook naar algemene ontwikkelingen. Denk bijvoorbeeld aan schadelastontwikkeling, kostenontwikkelingen, maar ook naar ontwikkelingen die invloed hebben op de kans dat een schade zich voordoet. Deze factoren hebben invloed op de hoogte van uw premie.

Klik hieronder op de betreffende verzekering voor een toelichting.

Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur. Uw verzekeringsadviseur kent uw situatie en kan u indien nodig adviseren. De gegevens van uw verzekeringsadviseur is op uw verzekeringspapieren vermeld.