Allianz Hypotheken FAQ

✓ Vragen over je hypotheek

✓ Vragen over bouwdepot, aflossen, rente

✓ En veel meer…

Hoe vraag je een Allianz Hypotheek aan? Wanneer wordt de hypotheekrente afgeschreven? Of hoe werkt het bouwdepot? Je leest hier het antwoord op je vragen over hypotheken. Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan contact op met je adviseur of met ons.
Je vraagt een Allianz Hypotheek aan via je financieel adviseur. Of via een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt
Ja, wij bieden hypotheken voor particulieren en ondernemers. Hoeveel je kunt lenen, hangt af van je inkomen. Wij bepalen je maximale hypotheek via je bedrijfscijfers over de afgelopen 3 jaar. 
Als je de hypotheekofferte tekent, duurt de overeenkomst 3 maanden. Dat betekent dat je binnen 3 maanden de hypotheekakte moet laten passeren bij de notaris. Zie je af van het aanbod? Dan betaal je annuleringskosten. Bij ons zijn de annuleringskosten € 750,-.
Nee, je kunt bij ons geen hypotheek afsluiten als je een negatieve BKR-codering hebt. Hierop geldt één uitzondering. Je kunt wel een hypotheek krijgen als je een HY-2 codering hebt vanwege een restschuld die NHG heeft kwijtgescholden.
Na de overdracht van je woning, ontvang je per post je persoonlijke inlogcode voor mijnleninginzicht. Via dit portal vind je je hypotheekgegevens, kun je extra aflossen of geld opnemen vanuit je bouwdepot. Inloggen mijnleninginzicht.
Voor een nieuwe registratiecode kun je ons bellen op 088 – 205 15 95.
Voor onze hypotheken werken wij samen met Quion, een gespecialiseerd bedrijf dat onze hypotheken beheert, offertes uitbrengt en de administratie doet. Meer informatie over Quion.
Ja, je kunt je Allianz Hypotheek verhogen met bedragen vanaf € 10.000,-. 
Een bouwdepot is een speciaal potje bij jouw hypotheek voor het betalen van een verbouwing of van je nieuwbouwhuis. Voor een bouwdepot heb je een verbouwplan gemaakt. Wij betalen alleen rekeningen voor kosten die in je verbouwplan staan. Meer informatie over het bouwdepot.
Heb je een factuur voor een verbouwing? Dan kun je die factuur declareren via mijnleninginzicht. Je uploadt de factuur en wij betalen de rekening direct aan de aannemer of leverancier. Je hoeft dus zelf geen geld over te schrijven of voor te schieten.
Je ontvangt rente over het saldo op je bouwdepot. Dit is hetzelfde rentepercentage als bij je hypotheek. Heb je meerdere leningdelen met verschillende rentes? Dan krijg je de gemiddelde rente van alle leningdelen.
We beoordelen je declaratie binnen 6 dagen. Als alles OK is, dan betalen we direct uit. Dus uiterlijk binnen 7 werkdagen heeft de aannemer of leverancier het geld op de rekening. Is je declaratie niet goedgekeurd? Dan nemen we contact met je op. 
De looptijd voor een verbouwing is 12 maanden en voor een nieuwbouwwoning 24 maanden. Duurt de bouw of verbouwing langer? Dan kun je het bouwdepot met maximaal 6 maanden verlengen. Dat kan via e-mail [email protected] of maak gebruik van je portaal.
Je stopt je bouwdepot via mijnleninginzicht.
Je kunt bij het indienen van de declaratie op jouw online omgeving aangeven welk bedrag uit welke rubriek uitbetaald moet worden. Vergezel je declaratie wel altijd van de verzamelfactuur. 
Je kunt gebruik maken van het bouwdepot wanneer wij van de notaris een kopie van de door jou getekende akte hebben ontvangen. Uiterlijk 3 werkdagen na het ingaan van jouw hypotheek krijg je een brief thuis met een registratiecode en instructies om jouw online omgeving te activeren. Via jouw online omgeving kun je vervolgens eenvoudig gebruikmaken van jouw bouwdepot en declaraties indienen.
Dit verzoek kun je indienen via jouw online omgeving.  Onder het kopje bouwdepot vind je de knop "verbouwplan wijzigen". De doorlooptijd van het verwerken van het verzoek wijziging verbouwplan  duurt ongeveer 10 werkdagen.
Zodra je geïnformeerd bent dat de rubriekswijziging akkoord is, kun je hiervan gebruikmaken en verder gaan met jouw declaraties.  Je ontvangt deze bevestiging dat de rubriekswijziging akkoord is in de berichtenbox van jouw online omgeving. 
Deze kun je terugvinden in jouw online omgeving. In jouw berichtenbox staat een bericht klaar waarin je wordt geïnformeerd over de afwijsreden. 
In de berichtenbox in jouwonline omgeving kun je de afwijsreden teruglezen. In het bericht staat ook waar je rekening mee moet houden om de declaratie alsnog betaald te krijgen. Als je een gecorrigeeerde factuur hebt, dan moet je hiervoor een nieuwe declaratie indienen in jouw online omgeving. 
Is jouw declaratie nog niet beoordeeld en kom je erachter dat deze fout is, dan kun je dit annuleren door telefonisch contact met ons op te nemen. Dan zorgen wij dat de declaratie wordt geannuleerd. 
Dan wordt het bedrag uitbetaald dat op dat moment in de rubriek beschikbaar is. Je wordt hierover geïnformeerd in jouw online omgeving.
Dit verzoek kun je indienen via jouw online omgeving.  Onder het kopje bouwdepot vind je de knop "verbouwplan wijzigen".
Wanneer jouw verbouwplan niet overeen komt met de werkelijke verbouwing dien je een rubriekswijziging aan te vragen. Dit doe je in jouw online omgeving. Onder het kopje bouwdepot, vind je de knop "verbouwplan wijzigen". 
Je ontvangt 3 maanden voor het einde van de renteperiode een nieuw rentevoorstel. Op het voorstel geef je aan welke rente je wilt. Wij passen dan de rente aan op de datum dat de renteperiode afloopt. En de maand erop schrijven wij het nieuwe maandbedrag van je rekening af.
 • Heb je een hypotheek met NHG? Op het NHG-tarief zit geen opslag. Extra aflossen heeft daarom geen gevolgen voor je rentetarief.
 • Heb je een hypotheek zonder NHG? En is je hypotheek veel lager dan de waarde van je woning? Dan verlagen wij de rente. Dit gebeurt automatisch. We gebruiken hiervoor verschillende tabellen. Hoe lager je hypotheek ten opzichte van je woningwaarde, hoe lager de rente. 
Bij rentemiddeling breek je de rentevaste periode open. Je krijgt dan een nieuwe rentevaste periode met een nieuwe rente. Die nieuwe rente is het gemiddelde van je vorige rente en de huidige rente. De boete voor het openbreken van de rentevaste periode verwerken we in de nieuwe rente. Je betaalt die boete dus niet apart. Wil je rentemiddeling? Kijk naar je mogelijkheden op mijnleninginzicht of mail naar [email protected]. Voor rentemiddeling betaal je € 250,-.

Via mijnleninginzicht kun je extra aflossen. Dat kan op ieder deel van je hypotheek. Extra aflossen met eigen geld kan onbeperkt en zonder vergoeding.

Los je extra af met geleend geld? Dan kan dat zonder vergoeding tot 10% van het oorspronkelijke hypotheekbedrag per jaar. Wil je meer aflossen? Mogelijk moet je dan voor het meerdere een vergoeding betalen. Bel ons op 088 - 205 15 95 om te weten hoe het bij jou zit.

Wij schrijven de rente en aflossing van de hypotheek af op de eerste werkdag van de maand. 
Verwacht je dat er onvoldoende geld op je rekening staat? Bel ons dan op 088 - 205 15 95. Of mail ons via [email protected]. We bekijken dan samen wat er voor jou mogelijk is.
Als je de woning gaat verkopen, ontvangen wij graag uiterlijk 2 weken een schriftelijk verzoek. Als je de woning niet gaat verkopen, maar de lening gaat oversluiten of aflossen uit eigen middelen, dan ontvangen wij graag uiterlijk 30 dagen van te voren een schriftelijk verzoek.
Wanneer de definitieve aflosnota is opgemaakt dan zullen de incasso's van de maandtermijn worden stopgezet. Mocht de lening toch niet op de afgesproken datum worden afgelost, dan zal de incasso weer aangezet worden. Bij de eerstvolgende incasso zal dan ook een eventueel gemiste termijn worden geincasseerd.
Als je de woning gaat verkopen, ontvangen wij graag uiterlijk 2 weken van te voren een bericht. 
Als je de lening volledig hebt afgelost ontvang je van ons geen bevestiging. Je zult op de eerstvolgende jaaropgave zien dat het saldo van de lening op €0,00 staat.

Een proforma aflosnota is een vrijblijvende berekening die wij voor je maken om te bekijken hoeveel je moet betalen om de lening af te lossen. In de proforma aflosnota staat onder andere het volgende beschreven:

 • De restant hoofdsom, dus hoe hoog je lening nog is.
 • De hypotheekrente en eventuele maandelijkse aflossing die je nog moet betalen.
 • De boete die je moet betalen als je gaat aflossen. Of je een boete moet betalen en hoe hoog deze is, staat in de proforma aflosnota beschreven.
 • Het totaalbedrag dat je moet betalen als je de lening helemaal wilt aflossen.

Een proforma aflosnota is een momentopname en je maandelijkse verplichtingen zoals rente blijven gewoon doorlopen.

Of je een boete moet betalen is van een aantal zaken afhankelijk, zoals de huidige stand van de hypotheekrente en de rente die je betaalt voor jouw lening. Ook kan de reden van aflossen invloed hebben op of je wel of geen boete moet betalen.

Als je wilt weten hoeveel boete je moet betalen, dan kun je een proforma aflosnota opvragen. Dit is een vrijblijvende berekening die je een indicatie geeft van de hoogte van de boete op het moment van aanvragen.

Je kunt de proforma aflosnota eenvoudig aanvragen via jouw online omgeving en je hebt dan in de meeste gevallen al binnen een kwartier je proforma aflosnota in je berichtenbox.

Je kunt de hoogte van jouw lening eenvoudig bekijken in jouw online omgeving. Hier vind je ook zaken zoals je rente en eventuele maandelijkse aflossing.
Bij extra aflossen betaal je een gedeelte van de lening terug en blijft de lening voor het restantbedrag gewoon doorlopen. Bij algeheel aflossen wordt de totale lening terugbetaald en daarmee beeindigd.
Bij een volledige aflossing ontvang je geen bevestiging. Wel zul je op jouw jaaropgave zien dat het saldo op € 0,00 staat.
Bij een extra aflossing ontvang je van ons in jouw berichtenbox in de online omgeving een bevestiging zodra de extra aflossing verwerkt is.
Als wij de aflossing hebben verwerkt en er blijkt dat je teveel betaald hebt, dan zal het teveel betaalde bedrag aan je worden teruggestort. Wij storten het bedrag op hetzelfde rekeningnummer als waarvan wij de maandelijkse termijnen incasseerden.
Ja, zodra jouw extra aflossing door ons is verwerkt, ontvang je van ons een bevestiging in jouw berichtenbox in de online omgeving.

De hoogte van de boete is afhankelijk van een aantal factoren zoals welk percentage je boetevrij mag aflossen en wat de stand is van de huidige hypotheekrente (de marktrente) in vergelijking tot jouw contractrente. Is deze marktrente lager dan het rentepercentage dat je betaalt en je lost meer af dan het boetevrije bedrag, dan zal er een vergoeding in rekening worden gebracht. Deze vergoeding zal als volgt berekend worden: jouw huidige rentepercentage minus de marktrente x de resterende rentevasteperiode.

In jouw online omgeving kun je onder Aflossen - Extra terugbetalen eenvoudig berekenen hoe hoog de boete in jouw geval is. 

Of je een boete moet betalen is afhankelijk van een aantal factoren zoals welk percentage je boetevrij mag aflossen en wat de stand is van de huidige hypotheekrente (de marktrente) in vergelijking tot jouw contractrente. Is deze marktrente lager dan het rentepercentage dat je betaalt en je lost meer af dan het boetevrije bedrag, dan zal er een vergoeding in rekening worden gebracht. Deze vergoeding zal als volgt berekend worden: jouw huidige rentepercentage minus de marktrente x de resterende rentevasteperiode.

In jouw online omgeving kun je onder Aflossen - Extra terugbetalen eenvoudig berekenen hoe hoog de boete in jouw geval is. 

Je mag zelf bepalen hoe vaak je een extra aflossing doet. Het is wel verstandig om rekening te houden met het boetevrije percentage dat je mag aflossen. Hoeveel dit in jouw geval is, kun je terugvinden in de voorwaarden van jouw lening.

Hoe hoog het percentage is dat je  boetevrij kunt aflossen, is afhankelijk van de voorwaarden van jouw lening. Je vindt dit percentage terug in de offerte en/of de voorwaarden.

In jouw online omgeving kun je onder Aflossen - Extra terugbetalen eenvoudig berekenen hoe hoog de boete bij een extra terugbetaling is.

Als wij de extra aflossing hebben verwerkt, ontvang je van ons de bevestiging. Hierin staat ook vermeld wat je nieuwe maandbedrag wordt.

Wanneer je de extra aflossing indient via jouw online omgeving, krijg je, naast de hoogte van een eventuele boete, ook een indicatie van jouw nieuwe maandbedrag. Het nieuwe maandbedrag wordt definitief berekend na verwerking van de extra aflossing.

Je kunt een voorlopige aflosnota opvragen in jouw online omgeving. Ga hiervoor na inloggen naar Aflossen - Voorlopige aflosnota. In de meeste gevallen ontvang je binnen 15 minuten na aanvragen al de voorlopige aflosnota in je berichtenbox in jouw online omgeving.

Een proforma aflosnota is een vrijblijvende berekening die wij voor jou maken om te bekijken hoeveel je moet betalen om de lening af te lossen. In de proforma aflosnota staat onder andere het volgende beschreven:

 • De restant hoofdsom, dus hoe hoog je lening nog is.
 • De hypotheekrente en eventuele maandelijkse aflossing die je nog moet betalen.
 • De boete die je moet betalen als je gaat aflossen. Of je een boete moet betalen en hoe hoog deze is, staat in de proforma aflosnota beschreven.
 • Het totaalbedrag dat je moet betalen als je de lening helemaal wilt aflossen.

Een proforma aflosnota is een momentopname en jouw maandelijkse verplichtingen zoals rente blijven gewoon doorlopen.

Veel gegevens kun je eenvoudig zelf aanpassen op mijnleninginzicht. Kom je er niet uit? Bel ons dan op 088 - 205 15 95 of stuur een mail naar [email protected].
Je kunt je bankrekeningnummer wijzigen via mijnleninginzicht. Lukt dat niet? Bel ons dan op 088 - 205 15 95 of stuur een mail naar [email protected].
Begin februari krijg je een e-mail dat de jaaropgave voor je klaarstaat in mijnleninginzicht.

Wijzigingen die je zelf doet zijn gratis. Voor sommige wijzigingen rekenen wij kosten:

 • wijzigen van leningvorm € 250,-
 • ontslag hoofdelijk schuldenaar € 250,-
 • rentemiddeling € 250,-
Heb je minder inkomen? En kun je de hypotheeklasten niet betalen? Als je contact met ons opneemt, bekijken we samen welke oplossingen er voor jou zijn. Bel ons op 088 - 205 15 95.
Als je minder geld verwacht, kun je soms afspreken dat je minder betaalt. Daarvoor moeten wij wel weten wat je financiële situatie is. Bel ons op 088 - 205 15 95 om te kijken wat er voor jou mogelijk is.
Als jullie uit elkaar gaan, komt er veel op je af. Ook kan het grote gevolgen hebben voor je financiële situatie. En voor je hypotheek. Bespreek je situatie daarom met je financieel adviseur. Die kan je adviseren over de beste mogelijkheden. Ook vul je met je adviseur het formulier Aanvraag hoofdelijk ontslag in. Aan de hand van je nieuwe situatie beoordelen wij of wij de hypotheek voor je kunnen aanpassen. En wat dat voor je betekent. Heb je geen financieel adviseur? Hier vind je een onafhankelijke adviseur bij jou in de buurt.
Als je partner is overleden, ben je vooral bezig met het verwerken van je verlies. Je denkt dan niet direct aan de financiële gevolgen. Heel begrijpelijk. Toch is het belangrijk om de financiële zaken rondom de hypotheek te regelen. Gebruik hiervoor het formulier Melden Overlijden van Quion. Wij helpen je daarna om de hypotheekzaken zo goed mogelijk te regelen. Twijfel je wat je moet doen met de hypotheek of de woning? Neem dan contact op met je financieel adviseur. Of met een adviseur bij jou in de buurt.
Wil je contact met ons? Wij zitten voor je klaar op werkdagen tussen 9:00 uur en 17:30. 

Wil je advies over een van onze verzekeringen? Neem dan contact op met een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.