Allianz Direct Ingaand Zeker Pensioen en Allianz Direct Ingaand Keuze Pensioen

Voor de aankoop van een direct ingaand pensioen heeft Allianz twee producten, namelijk het Direct Ingaand Zeker Pensioen (vast pensioen) en het Direct Ingaand Keuze Pensioen ((deels) variabel pensioen). Beide producten hebben ieder zo hun eigen kenmerken en mogelijkheden. Lees hierna meer of download de nodige informatie.

Allianz Direct Ingaand Zeker Pensioen

Met het Direct Ingaand Zeker Pensioen kiest u voor een vast pensioen. Uw klant krijgt zekerheid en heeft niks met beleggen te maken.  Er kan gekozen worden voor een gelijkblijvende uitkering of een hoog-laag uitkering.

Maak een berekening en offerte via ons adviseursportaal. Lees hier de klantinformatie..

Uw klant kan het Direct Ingaand Zeker Pensioen ook zelf regelen (execution only). Hiervoor moet hij/zij een Kennis & Ervaringstoets afleggen. Wij brengen dan € 150,- distributiekosten in rekening als de klant zijn pensioen daadwerkelijk afsluit.

Allianz Direct Ingaand Keuze Pensioen

Met het Direct Ingaand Keuze Pensioen kiest u voor een variabel pensioen. Uw klant gaat dan met zijn kapitaal doorbeleggen. Binnen het variabel pensioen kan gekozen worden voor een variant met een vaste daling van 1,8%, waardoor de aanvangsuitkering hoger begint dan bij een vast pensioen en de verwachting is dat de uitkering daarna licht zal dalen. En een variant zonder daling in het variabele deel. Bij deze variant begint de uitkering ongeveer op hetzelfde niveau als bij een vast pensioen, maar is de verwachting dat deze gaat stijgen.

Wilt u klant ook een vast pensioen (bijvoorbeeld het Direct Ingaand Zeker Pensioen), dan kan dit ook op het Allianz Direct Ingaand Keuze Pensioen onder gebracht worden. Hierdoor hoeven er dan geen twee losse pensioenverzekeringen afgesloten te worden en bespaart de klant kosten. En ontvangt de kant zijn/haar uitkeringen dan in één bedrag. Kiest de klant hiervoor, dan kan dit alleen volgens een vast percentage van de totale beschikbare koopsom, namelijk 25%, 50% of 75%. Deze keuze kan niet meer gewijzigd worden.

Maak een berekening en offerte via ons adviseursportaal. Lees hier de klantinformatie.

Uw klant kan het Direct Ingaand Keuze Pensioen niet zelf regelen.