Hoe bouw ik als zzp’er een pensioen op?

 

Hoe bouw ik als zzp’er een pensioen op?

Als zzp’er bouwt u niet automatisch pensioen op. U krijgt mogelijk alleen een AOW-uitkering als u stopt met werken. Wilt u hier een aanvulling op, dan moet u dat zelf regelen. Wat zijn de mogelijkheden voor een zzp-pensioen?

Hoe werkt het?
Via een lijfrente bouwt u pensioen op bij een verzekeraar, bank of beleggingsinstelling. Er zijn twee fasen:

De opbouwfase, waarin u spaart voor uw pensioenkapitaal door premie in te leggen. Dat kan op twee manieren:

1. U betaalt maandelijks premie voor het pensioenkapitaal.
2. U betaalt een groot bedrag ineens: de koopsom. Bijvoorbeeld uit de verkoop van uw bedrijf of de oudedagsreserve.

De uitkeringsfase. U koopt dan met uw opgebouwde pensioenkapitaal een direct ingaande lijfrentebij een bank of verzekeraar. Vanuit deze direct ingaande lijfrente ontvangt u een pensioen. Meestal gaat het om een vast bedrag per maand. Maar het kan ook per kwartaal, halfjaar of jaar. De uitkeringen starten op uw pensioenleeftijd of uiterlijk in het jaar dat u 70 wordt.

In 2016  is Allianz een strategische samenwerking aangegaan met BrightPensioen. Om een beeld te krijgen van de benodigde inleg aan premie in de opbouwfase en het te ontvangen pensioen in de uitkeringsfase, heeft BrightPensioen de pensioenindicator ontwikkeld. De pensioenindicator is bedoeld om u een indicatie te geven van het op te bouwen pensioenkapitaal en de bijbehorende uitkering bij een zelf te variëren inleg, rendement en looptijd.

Fiscaal aftrekbaar
Uw inleg kunt u tot een bepaald bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Hoeveel u mag aftrekken, hangt af van de zogeheten jaarruimte en/of reserveringsruimte. De jaarruimte is dat deel van uw inkomen dat u fiscaal vriendelijk opzij mag zetten voor uw pensioen. De reserveringsruimte is de ongebruikte jaarruimte van de afgelopen 7 jaar. BrightPensioen biedt een handige tool om de jaarruimte te berekenen. De berekening is indicatief; het daadwerkelijke bedrag is afhankelijk van wat u de voorgaande jaren hebt verdiend, of u pensioen of lijfrente heeft opgebouwd en of u gebruik heeft gemaakt van de oudedagsreserve. Uw financieel adviseur maakt die berekening graag voor u. Uw adviseur heeft hiervoor een kopie van uw aangiftebiljet, uw inkomensgegevens en de opgaaf van het pensioenfonds of de verzekeraar nodig.

Voordelen

 • U kunt meeverzekeren dat u premievrijstelling krijgt als u arbeidsongeschikt raakt.
 • U heeft belastingvoordeel; de inleg is fiscaal aftrekbaar.
 • U kunt niet alleen kiezen voor een uitkering voor een beperkt aantal jaren, maar ook voor een uitkering zolang u leeft.

Nadelen

 • De kosten zijn, vergeleken bij banksparen, relatief hoog.
 • U kunt niet vrij beschikken over het ingelegde geld.

Hoe werkt het?
Bij banksparen bouwt u op een geblokkeerde rekening kapitaal op. Dat kan door te sparen of te beleggen. Net als bij een lijfrente bestaat banksparen uit twee fasen:

De opbouwfase, waarin u geld spaart of belegt voor uw pensioenkapitaal. Dat kan op twee manieren:

 1. U betaalt maandelijks premie voor het pensioenkapitaal.

 2. U betaalt een groot bedrag ineens: de koopsom. Bijvoorbeeld uit de stakingswinst van uw bedrijf of de oudedagsreserve.

De uitkeringsfase, waarin u het opgebouwde kapitaal laat uitkeren. U brengt dit bedrag dan onder bij een bank of verzekeraar. En u ontvangt dan per maand, kwartaal, halfjaar of jaar de aanvulling op uw pensioen: de uitkeringen. De uitkeringen starten op uw pensioenleeftijd of uiterlijk in het jaar dat u 70 wordt.

Fiscaal aftrekbaar
Uw inleg kunt u tot een bepaald bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Hoeveel u mag aftrekken, hangt af van de zogenaamde jaarruimte en/of inhaalruimte. Om te weten hoeveel lijfrentepremie u mag aftrekken, moet u de zogenaamde ‘jaarruimte’ en/of ‘inhaalruimte’ bepalen. Daarvoor geldt een ingewikkelde berekening. Uw financieel adviseur maakt die berekening graag voor u. Uw adviseur heeft hiervoor een kopie van uw aangiftebiljet, uw inkomensgegevens en de opgaaf van het pensioenfonds of de verzekeraar nodig.

Voordelen

 • De kosten zijn relatief laag.
 • U heeft belastingvoordeel.
 • U kunt kiezen tussen sparen en beleggen.
 • Bij sparen is uw kapitaal tot € 100.000,- beschermd dankzij het depositogarantiestelsel.
 • Als u overlijdt, gaat het opgebouwde kapitaal naar de nabestaanden.

Nadelen

 • U kunt niet vrij beschikken over het ingelegde geld.
 • U kunt niet kiezen voor een levenslange uitkering.

Hoe werkt het?
Wilt u pensioen opbouwen en het geld in uw onderneming houden? Dat kan door een deel van uw winst te bestemmen voor een oudedagsreserve. Hiervoor mag u ieder jaar een percentage van de winst belastingvrij reserveren: maximaal 9,8% van de winst met een maximum van € 8.774,- (2016). Betaalt u ook pensioenpremies vanuit de winst? Dan moet u de oudedagsreserve met de pensioenpremie verlagen. De reserve kan ook nooit hoger zijn dan de jaarwinst.

Fiscaal voordeel
Met de fiscale oudedagsreserve heeft u een flink belastingvoordeel. Maar later moet u wel belasting betalen. Zodra u stopt met werken, betaalt u over de opgebouwde reserve belasting tegen het progressieve tarief. U kunt voor die toekomstige belastingclaim geld apart zetten. Maar het kan gunstiger zijn de oudedagsreserve af te bouwen, zodat u uiteindelijk minder belasting betaalt. U doet dat door de reserve te storten in een lijfrente. Hierdoor wordt de fiscale claim kleiner en behoudt u het fiscale voordeel.

Voorwaarden
Voor pensioenopbouw via een fiscale oudedagsreserve gelden drie voorwaarden:

 • U werkt minimaal 1.225 uur per jaar voor uw onderneming.
 • U bent jonger dan de AOW-leeftijd.
 • U bent ondernemer voor de inkomstenbelasting.
Heeft u eerder in loondienst gewerkt en toen pensioen opgebouwd? Dan kunt u deze pensioenregeling soms vrijwillig voortzetten. Die optie moet dan opgenomen zijn in de regeling. Als deze optie er is, dan kunt u de regeling voor maximaal 10 jaar voortzetten nadat u uit dienst bent getreden. Nadeel is wel dat u meer premie betaalt. In loondienst betaalde uw werkgever een deel van de premie: het werkgeversdeel. Als u doorgaat met de regeling als zzp’er betaalt u niet alleen uw eigen deel van de premie maar ook het werkgeversdeel. Bij Allianz is een vrijwillige voortzetting op dit moment niet mogelijk.
Neem contact met ons op. 
Vraag advies bij een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.