Hoe bouw ik als zzp’er een pensioen op?

 

Hoe bouw ik als zzp’er een pensioen op?

Als zzp’er bouw jij niet automatisch pensioen op. Jij krijgt mogelijk alleen een AOW-uitkering als jij stopt met werken. Wil jij hier een aanvulling op, dan moet jij dat zelf regelen. Wat zijn de mogelijkheden voor een zzp-pensioen?

Hoe werkt het?
Via een lijfrente bouw jij pensioen op bij een verzekeraar, bank of beleggingsinstelling. Er zijn twee fasen:

De opbouwfase, waarin je spaart voor jouw pensioenkapitaal door premie in te leggen. Dat kan op twee manieren:

1. Jij betaalt maandelijks premie voor het pensioenkapitaal.
2. Jij betaalt een groot bedrag ineens: de koopsom. Bijvoorbeeld uit de verkoop van jouw bedrijf of de oudedagsreserve.

De uitkeringsfase. Je koopt dan met jouw opgebouwde pensioenkapitaal een direct ingaande lijfrentebij een bank of verzekeraar. Vanuit deze direct ingaande lijfrente ontvang jij een pensioen. Meestal gaat het om een vast bedrag per maand. Maar het kan ook per kwartaal, halfjaar of jaar. De uitkeringen starten op jouw pensioenleeftijd of uiterlijk in het jaar dat je 70 wordt.

In 2016  is Allianz een strategische samenwerking aangegaan met BrightPensioen. Om een beeld te krijgen van de benodigde inleg aan premie in de opbouwfase en het te ontvangen pensioen in de uitkeringsfase, heeft BrightPensioen de pensioenindicator ontwikkeld. De pensioenindicator is bedoeld om jou een indicatie te geven van het op te bouwen pensioenkapitaal en de bijbehorende uitkering bij een zelf te variëren inleg, rendement en looptijd.

Fiscaal aftrekbaar
Jouw inleg kan je tot een bepaald bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Hoeveel je mag aftrekken, hangt af van de zogeheten jaarruimte en/of reserveringsruimte. De jaarruimte is dat deel van jouw inkomen dat je fiscaal vriendelijk opzij mag zetten voor jouw pensioen. De reserveringsruimte is de ongebruikte jaarruimte van de afgelopen 7 jaar. BrightPensioen biedt een handige tool om de jaarruimte te berekenen. De berekening is indicatief; het daadwerkelijke bedrag is afhankelijk van wat jij de voorgaande jaren hebt verdiend, of je pensioen of lijfrente heeft opgebouwd en of jij gebruik hebt gemaakt van de oudedagsreserve. Jouw financieel adviseur maakt die berekening graag voor jou. Jouw adviseur heeft hiervoor een kopie van jouw aangiftebiljet, jouw inkomensgegevens en de opgaaf van het pensioenfonds of de verzekeraar nodig.

Voordelen

 • Jij kunt meeverzekeren dat jij premievrijstelling krijgt als jij arbeidsongeschikt raakt.
 • Jij hebt belastingvoordeel; de inleg is fiscaal aftrekbaar.
 • Jij kunt niet alleen kiezen voor een uitkering voor een beperkt aantal jaren, maar ook voor een uitkering zolang jij leeft.

Nadelen

 • De kosten zijn, vergeleken bij banksparen, relatief hoog.
 • Jij kunt niet vrij beschikken over het ingelegde geld.

Hoe werkt het?

Bij banksparen bouw jij op een geblokkeerde rekening kapitaal op. Dat kan door te sparen of te beleggen. Net als bij een lijfrente bestaat banksparen uit twee fasen:

De opbouwfase, waarin jij spaart voor jouw pensioenkapitaal door premie in te leggen. Dat kan op twee manieren:

 1. Jij betaalt maandelijks premie voor het pensioenkapitaal.
 2. Jij betaalt een groot bedrag ineens: de koopsom. Bijvoorbeeld uit de stakingswinst van jouw bedrijf of de oudedagsreserve.

De uitkeringsfase, waarin jij het opgebouwde kapitaal laat uitkeren. Jij brengt dit bedrag dan onder bij een bank of verzekeraar. En jij ontvangt dan per maand, kwartaal, halfjaar of jaar de aanvulling op jouw pensioen: de uitkeringen. De uitkeringen starten op jouw pensioenleeftijd of uiterlijk in het jaar dat jij 70 wordt.

Fiscaal aftrekbaar

Jouw inleg kan jij tot een bepaald bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Hoeveel jij mag aftrekken, hangt af van de zogenaamde jaarruimte en/of inhaalruimte. Om te weten hoeveel lijfrentepremie jij mag aftrekken, moet jij de zogenaamde ‘jaarruimte’ en/of ‘inhaalruimte’ bepalen. Daarvoor geldt een ingewikkelde berekening. 

Jouw financieel adviseur maakt die berekening graag voor jou. Jouw adviseur heeft hiervoor een kopie van jouw aangiftebiljet, jouw inkomensgegevens en de opgaaf van het pensioenfonds of de verzekeraar nodig.

Voordelen

 • De kosten zijn relatief laag.
 • jij hebt belastingvoordeel.
 • Jij kunt kiezen tussen sparen en beleggen.
 • Bij sparen is jouw kapitaal tot € 100.000,- beschermd dankzij het depositogarantiestelsel.
 • Als je overlijdt, gaat het opgebouwde kapitaal naar de nabestaanden.

Nadelen

 • Jij kunt niet vrij beschikken over het ingelegde geld.
 • Jij kunt niet kiezen voor een levenslange uitkering.

Hoe werkt het?
Wil jij pensioen opbouwen en het geld in jouw onderneming houden? Dat kan door een deel van jouw winst te bestemmen voor een oudedagsreserve. Hiervoor mag jij ieder jaar een percentage van de winst belastingvrij reserveren: maximaal 9,8% van de winst met een maximum van € 8.774,- (2016). Betaal jij ook pensioenpremies vanuit de winst? Dan moet jij de oudedagsreserve met de pensioenpremie verlagen. De reserve kan ook nooit hoger zijn dan de jaarwinst.

Fiscaal voordeel
Met de fiscale oudedagsreserve heb jij een flink belastingvoordeel. Maar later moet jij wel belasting betalen. Zodra jij stopt met werken, betaal jij over de opgebouwde reserve belasting tegen het progressieve tarief. Jij kunt voor die toekomstige belastingclaim geld apart zetten. Maar het kan gunstiger zijn de oudedagsreserve af te bouwen, zodat jij uiteindelijk minder belasting betaalt. Jij doet dat door de reserve te storten in een lijfrente. Hierdoor wordt de fiscale claim kleiner en behou jij het fiscale voordeel.

Voorwaarden:
Voor pensioenopbouw via een fiscale oudedagsreserve gelden drie voorwaarden:

 • Je werkt minimaal 1.225 uur per jaar voor uw onderneming.
 • Je bent jonger dan de AOW-leeftijd.
 • Je bent ondernemer voor de inkomstenbelasting.
Heb jij eerder in loondienst gewerkt en toen pensioen opgebouwd? Dan kan jij deze pensioenregeling soms vrijwillig voortzetten. Die optie moet dan opgenomen zijn in de regeling. Als deze optie er is, dan kan jij de regeling voor maximaal 10 jaar voortzetten nadat jij uit dienst bent getreden. Nadeel is wel dat jij meer premie betaalt. In loondienst betaalde jouw werkgever een deel van de premie: het werkgeversdeel. Als jij doorgaat met de regeling als zzp’er betaal jij niet alleen jouw eigen deel van de premie maar ook het werkgeversdeel. Bij Allianz is een vrijwillige voortzetting op dit moment niet mogelijk.
Neem contact met ons op. 
Vraag advies bij een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.