Welke verzekeringen heb ik nodig als ik personeel aanneem?Welke verzekeringen heb ik nodig als ik personeel aanneem?

Personeel aannemen brengt risico’s met zich mee. En er verandert ook voor u als ondernemer veel. Sommige verzekeringen die u heeft afgesloten zullen aangepast moeten worden. Er zijn ook verzekeringen die u nu pas nodig heeft. Bovendien zijn er veel zaken die u kunt regelen voor uw personeel, zoals een pensioen of wellicht een auto van de zaak.
Een van de verzekeringen die vrijwel iedere ondernemer afsluit is een aansprakelijkheids­verzekering. Die sluit u af voor uw beroep of bedrijf. Soms is dit een verzekering voor u als zzp’er en niet voor uw personeel. Dan moet die worden aangepast. Denk ook aan verzekeringen voor uw spullen. Heeft u bijvoorbeeld meer inventaris omdat er meer werkplekken zijn? Is er meer apparatuur zoals computers of laptops? Denk dan ook aan uw Elektronicaverzekering.
Personeel aannemen betekent ook dat u voor de Belastingdienst werkgever bent. Daarom moet u zich daar ook aanmelden als werkgever. U bent vanaf dat moment verplicht om loonheffing op het salaris van werknemers in te houden. Over het afdragen van loonheffing of premies voor sociale verzekeringen kunt u meer lezen op de site van de Belastingdienst.
Er zijn veel verzekeringen die u kunt regelen. Maar ze zijn niet verplicht. Bijvoorbeeld een pensioenregeling of een lease-auto. Bij de auto hoort vaak al een verzekering, maar u kunt dat ook regelen voor uw eigen wagenpark. Het pensioenstelsel in Nederland is voor een deel geregeld door de overheid, door de Algemene Ouderdomswet (AOW) en Algemene nabestaandenwet (Anw). Als werkgever kunt u een aanvullende pensioenregeling aanbieden. Als er een cao of bedrijfstakpensioenfonds is, is dat al geregeld. Maar u kunt ook zelf een regeling aanbieden en afspraken maken over wie welk deel van de premie betaalt. 
Neem contact met ons op. 
Vraag advies bij een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.