Aansprakelijkheid­sverzekeringen van Allianz


Ook voor uw werknemers

 

Ben ik aansprakelijk voor schade die mijn werknemers aanrichten?


Een werkgever is verantwoordelijk voor zijn werknemers. Dat kan soms veel verder gaan dan u denkt. Sommige dingen liggen voor de hand. Bijvoorbeeld dat u goede afspraken maakt en die vastlegt in een contract. Maar ook dat u zorgt voor een goede en een veilige werkplek. Andere situaties zijn soms minder voor de hand liggend. Lees hieronder meer over schade die uw werknemers kunnen aanrichten.
Als werkgever heeft u niet alleen de zorgplicht voor een veilige werkomgeving voor uw personeel. Uw personeel kan ook schade veroorzaken aan uw spullen. Of die van uw klanten. Ook daarvoor bent u als werkgever vaak aansprakelijk. Alleen als het gaat om opzet of bewuste roekeloosheid kunt u de schade verhalen op de werknemer. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden uit de praktijk. In deze situaties heeft de rechter bepaald dat de werkgever aansprakelijk was.

Na het eten brengt de werknemer zijn servies en bestek terug naar het bedrijfsrestaurant. Op de trap liggen velletjes papier die een collega daar heeft laten liggen. De werknemer valt over de velletjes papier. In dit geval is de werkgever niet aansprakelijk op grond van zijn zorgplicht. Maar wel omdat de collega onrechtmatig heeft gehandeld door het papier te laten liggen.

Tijdens werktijd mishandelt een taxichauffeur een fietser. De fietser stelt eerst de chauffeur aansprakelijk. De chauffeur moet de schade betalen. Maar hij vindt dat de werkgever de schadevergoeding aan hem terug moet betalen. De rechter is het met de chauffeur eens. Een werkgever kan dus ook aansprakelijk zijn voor iets wat een werknemer met opzet heeft gedaan. Ook al is dat niet letterlijk de taak die de chauffeur heeft gekregen. Zolang het maar tijdens de werkzaamheden is gebeurd.

Tijdens de pauze wordt een werknemer door een collega van achteren in de houdgreep genomen. Hij loopt letsel op doordat hij bijna geen lucht krijgt. Ook hier vindt de rechter dat de werkgever de schade moet betalen. Dat deze situatie ontstond tijdens de pauze en niet tijdens het werk zelf was daarbij niet van belang.

U kunt uw zorgplicht niet beperken. Maar u kunt er wel voor zorgen dat de kans op schade en ongevallen kleiner wordt. De zorgplicht die u heeft houdt in dat u alles moet doen wat ‘redelijkerwijs’ nodig en mogelijk is om schade te voorkomen. Uiteraard geldt dat voor de ruimte waarin uw personeel werkt en de spullen waarmee ze werken. U moet ervoor zorgen dat er gebruiksaanwijzingen zijn, zeker als een werknemer voor het eerst met een apparaat of machine werkt. En zorg er ook voor dat u instructies en aanwijzingen regelmatig herhaalt. 
U kunt uw zorgplicht niet beperken. Maar u kunt er wel voor zorgen dat de kans op schade en ongevallen kleiner wordt. De zorgplicht die u heeft houdt in dat u alles moet doen wat ‘redelijkerwijs’ nodig en mogelijk is om schade te voorkomen. Uiteraard geldt dat voor de ruimte waarin uw personeel werkt en de spullen waarmee ze werken. U moet ervoor zorgen dat er gebruiksaanwijzingen zijn, zeker als een werknemer voor het eerst met een apparaat of machine werkt. En zorg er ook voor dat u instructies en aanwijzingen regelmatig herhaalt. 
Neem contact met ons op. 
Vraag advies bij een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.