Personeel aannemen

Gaat het goed met de zaken? Dan wordt het misschien wel tijd om personeel aan te nemen. Dat maakt het makkelijker om bijvoorbeeld meer werk aan te nemen of uw winkel langer open te houden. Maar het betekent ook dat u een aantal dingen goed moet regelen. Zoals verzekeringen en een veilige en gezonde werkplek voor uw medewerkers.
Personeel zoeken betekent goed afwegen wat u wilt. Wegen de kosten wel op tegen de opbrengsten? Is een tijdelijke uitzendkracht een optie? Waaraan moeten uw nieuwe medewerkers voldoen? En het betekent dat u veel moet regelen, zoals belastingen en een goede arbeidsovereenkomst waarin u afspraken over het salaris en pensioen vastlegt.
Als werkgever loopt u extra risico. U kunt bijvoorbeeld aansprakelijk zijn voor schade die uw medewerkers veroorzaken of voor schade die zij zelf oplopen. Kies daarom voor een goede aansprakelijkheids­verzekering. Hebben uw medewerkers een lease-auto? Ook daar horen verzekeringen bij. Denk ook aan een verzekering voor de extra apparatuur die u aanschaft en een goede pensioenregeling.
Uw medewerkers hebben recht op een gezonde en veilige werkplek. Wat u daarvoor moet doen, is vastgelegd in de Arbowet. Daarin staat bijvoorbeeld hoe u moet voorkomen dat uw medewerkers ziek worden.
Heeft u een zieke medewerker? Dan moet u de eerste 2 jaar zijn loon doorbetalen. U kunt hiervoor een verzuimverzekering afsluiten. Daarna ontvangt de medewerker een uitkering. Dit is een WIA-uitkering (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Deze uitkering kan nogal lager zijn dan het loon dat uw medewerker eerst kreeg. U kunt deze achteruitgang tegengaan met verzekeringen. Uw medewerkers krijgen dan een aanvulling boven op hun WIA-uitkering.
Neem contact met ons op. 
Vraag advies bij een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.