Zorgeloos ondernemen?


Bekijk de verzekeringspakketten van Allianz

 

Een ondernemingsplan maken

Iedereen heeft weleens een goed idee. Een idee waarvan u weet dat u er geld mee kunt verdienen. Maar voor u zomaar een bedrijf begint, moet u eerst weten wat er allemaal nodig is om te starten. In een ondernemingsplan, ook wel businessplan, maakt u uw ideeën concreet. U schijft op wat u gaat doen, maar ook voor wie. En hoe u dit gaat financieren en hoe u precies geld gaat verdienen.

Het doel van een ondernemingsplan is antwoord geven op de belangrijkste vragen over uw nieuwe onderneming. Geen enkel bedrijf is hetzelfde en daarom is ook ieder ondernemingsplan anders. Wel hebben de meeste ondernemingsplannen de volgende onderwerpen:

 • Het doel
  Omschrijf zo kort mogelijk het bedrijfsdoel, waarom u met dit idee aan de slag gaat, voor wie u dit doet en wat u wilt bereiken.
   
 • Het probleem
  Creatieve mensen verzinnen oplossingen voor bedrijven en ondernemende mensen bouwen daar een bedrijf op. Voor welk probleem biedt uw idee de oplossing? Met welk probleem worstelen uw toekomstige klanten? En waar is dat op gebaseerd? Het formuleren van het probleem geeft direct een goed beeld van de kansen van uw onderneming.
   
 • De oplossing
  U heeft de oplossing voor het probleem al bedacht. Dat wordt immers uw bedrijf. Hoe gaat u dit probleem oplossen? Denk niet alleen in kansen, maar ook aan mogelijke obstakels. En hoe u met eventuele hindernissen omgaat.
   
 • Markt en doelgroep
  Waar en aan wie gaat u uw oplossing aanbieden? Kennis van de markt is essentieel voor een goed ondernemingsplan. Het gaat niet alleen om de laatste ontwikkelingen en vooruitzichten, maar ook om kansen, bedreigingen en wetten. Zorg daarom voor een duidelijk beeld van de markt en de doelgroep.
   
 • Concurrenten
  Heeft u dé oplossing voor een werkelijk probleem of een reële behoefte? En zijn er geen andere aanbieders van vergelijkbare oplossingen? Gefeliciteerd! Dan heeft u misschien het gat in de markt gevonden. Maar in alle andere gevallen is het zinvol om de concurrentie te analyseren. Wie is er nog meer actief in deze markt en wat zijn de belangrijkste kenmerken? Wat maakt uw oplossing beter? Kwaliteit? Gemak? Prijs? Na deze analyse weet u direct hoe uw product in de markt zal vallen.
   
 • Product of dienst
  Wat doet uw product of dienst precies? Maak een duidelijke omschrijving van datgene wat u gaat leveren aan klanten. Doe dit  bijvoorbeeld met een stappenplan.
   
 • Financiële gegevens
  Ook de financiën moet u meenemen in uw ondernemingsplan. Maak een realistische inschatting van uw kosten en de omzet. U heeft in de vorige stappen waarschijnlijk al gekeken naar de kosten van uw product. Voeg de verkoopprijs ook toe bij de financiële gegevens. Bovendien hoort hierbij een inschatting van de balans, de verlies-en-winst-rekening en wanneer u verwacht het break-evenpoint te bereiken.
 • In uw ondernemingsplan ordent u uw ideeën. Dit doet u voor uzelf. Maar u kunt ook externe investeerders of financiers overtuigen met een solide ondernemingsplan. Bedenk dus van tevoren voor wie u het ondernemingsplan schrijft.
   
 • Vermeld in uw plan waarom u deze onderneming start op dit moment en onderbouw dit met ontwikkelingen in uw sector of branche. Of misschien specifieke lokale ontwikkelingen. 
   
 • Benoem personen, bedrijven of instanties die bij uw bedrijf betrokken worden. Ook als u zzp’er zijn er vaak meerdere partijen betrokken bij uw onderneming. Bijvoorbeeld vennoten, eventuele financiers of de accountant. Geef duidelijk aan wat hun rol is en wat hun verantwoordelijkheden zijn. 
   
 • Vraag het oordeel van een bevriende ondernemer over uw ondernemingsplan en sta open voor zijn kritiek of suggesties. 
   
 • Hou het kort. Een ondernemingsplan hoeft geen compleet boekwerk te zijn. Als u alle relevante vragen heeft beantwoord, is uw ondernemingsplan klaar.
Neem contact met ons op. 
Vraag advies bij een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.