AOV van Allianz


✓ Kies zelf wat u verzekert
✓ Dagelijks opzegbaar
✓ Betaalbare premie
 

Wanneer krijg ik een uitkering bij arbeidsongeschikt­heid?

Meldt u bij ons dat u arbeidsongeschikt bent? Dan gaan wij uitzoeken hoeveel procent u arbeidsongeschikt bent. De mate van arbeidsongeschiktheid bepaalt namelijk de hoogte van uw uitkering.
U krijgt allereerst een contactpersoon: de schadebehandelaar. Deze kijkt in hoeverre u arbeidsongeschikt bent. Daarbij roept hij of zij de hulp van deskundigen in, zoals een medisch adviseur. Ook is het mogelijk dat de schadebehandelaar na een tijdje een arbeidsdeskundige inschakelt als opnieuw moet worden beoordeeld hoe het zit met uw arbeidsongeschiktheid. Deze deskundige kijkt bijvoorbeeld of er aanpassingen op uw werk nodig zijn. 
De schadebehandelaar beoordeelt op basis van uw verhaal en het oordeel van deskundigen die ingeschakeld zijn in welke mate u arbeidsongeschikt bent. En wat u precies nodig heeft. Hij of zij zal daarbij zo veel mogelijk met u meedenken. Bijvoorbeeld als u kinderen heeft. Moet er dan opvang worden geregeld? 
Het type AOV en het percentage arbeidsongeschiktheid bepalen of u een uitkering krijgt, en hoe hoog deze uitkering is. Bent u bijvoorbeeld minder dan 25% arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen uitkering.
In een aantal situaties krijgt u geen uitkering. Onder meer als u opzettelijk arbeidsongeschikt bent geworden. En bent u jonger dan 24 jaar en arbeidsongeschikt door een motorongeval? Dan ontvangt u ook geen uitkering. Meer informatie over de situaties waarin u geen arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt, leest u in de voorwaarden.
Neem contact met ons op. 
Vraag advies bij een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.