AOV van Allianz


✓ Kies zelf wat u verzekert
✓ Dagelijks opzegbaar
✓ Betaalbare premie

 

Hoe hoog is een AOV-uitkering?

Heeft u een arbeidsongeschiktheids­verzekering (AOV) afgesloten en raakt u arbeidsongeschikt? Dan heeft u recht op een uitkering. De hoogte van deze AOV-uitkering is afhankelijk van de verzekering die u heeft afgesloten en de afspraken die u met ons heeft gemaakt.

De hoogte van uw uitkering is afhankelijk van het volgende: 

 • Hoe arbeidsongeschikt bent u? Dat is een percentage. Hoe hoger dit percentage, hoe hoger de AOV-uitkering. Een arbeidsdeskundige bepaalt dit percentage.  Als u bij het afsluiten van de verzekering heeft gekozen voor een percentage van 45%, krijgt u een uitkering als de arbeidsdeskundige bepaalt dat u uw werkzaamheden voor minimaal voor 45% niet meer kunt uitvoeren. 
 • Welk inkomen heeft u verzekerd? U mag maximaal 80% van uw inkomen verzekeren. Bij de berekening van de uitkering gaan we uit van het bedrag dat u heeft verzekerd. 
 • Welke verzekering heeft u? Bij sommige verzekeringen maakt het voor de AOV-uitkering niet uit wat u nog zelf verdient en wordt de uitkering bepaald door het percentage arbeidsongeschiktheid en het inkomen dat u verzekerd heeft. Bij andere verzekeringen krijgt u alleen een uitkering voor het deel dat u minder bent gaan verdienen.
Bij de meeste AOV’s van Allianz heeft u recht op een AOV-uitkering als u minder inkomen heeft doordat u arbeidsongeschikt bent. Bij de Absoluut AOV kijken we alleen naar uw arbeidsongeschiktheidspercentage. De hoogte van de uitkering bepalen we met onderstaande tabel. 

Scroll horizontaal om meer te zien

Hoeveel procent bent u arbeidsongeschikt?

Hoeveel procent van het verzekerd bedrag krijgt u?

 80 – 100%   100% van het bedrag
 65 – 79%  75% van het bedrag
 55 – 64%  60% van het bedrag
 45 – 54%  50% van het bedrag
 35 – 44%  40% van het bedrag
 25 – 34%  30% van het bedrag
 0 – 24%   Niets

Het bedrag dat u elke maand krijgt, bepalen we op deze manier:

 • We berekenen de hoogte van de AOV-uitkering per dag.
 • We delen hiervoor het verzekerd bedrag door het aantal dagen per jaar.
 • Het bedrag dat daaruit volgt, vermenigvuldigen we met het aantal dagen dat u arbeidsongeschikt bent en met het uitkeringspercentage.
 • Daarbij houden we rekening met de eigen-risicotermijn: na welke termijn begint de uitkering? En met de gekozen uitkeringsdrempel: vanaf welk arbeidsongeschiktheidspercentage keren we uit?

U raakt op 1 oktober arbeidsongeschikt. U heeft een Allianz AOV afgesloten met een verzekerd bedrag van € 50.000,- en een eigen-risicotermijn van 14 dagen. Uw arbeidsongeschiktheid is vastgesteld op 35%.

 • Het verzekerd bedrag gedeeld door het aantal dagen per jaar is: € 50.000,- gedeeld door 365 = € 137,- per dag (afgerond). Dit geldt bij een uitkering van 100%.
 • Bij een arbeidsongeschiktheid van 35% ontvangt u 40% van het verzekerd bedrag. € 137,- x 40% = € 54,80 per dag.
 • De maand oktober heeft 31 dagen. Het eigen-risicotermijn is 14 dagen. U ontvangt dus een uitkering na 14 dagen. Dan blijven er 17 oktoberdagen over. Dus u ontvangt over de maand oktober 17 x € 54,80 = € 931,60.
 • Ben u heel november (30 dagen) arbeidsongeschikt? Dan ontvangt u 30 x € 54,80 = €1.644,-.
 • Deze bedragen zijn brutobedragen. Allianz haalt hier nog de belasting vanaf.
 • Als u gekozen heeft voor een uitkeringsdrempel van 45%, ontvangt u geen uitkering. U moet dan minstens 45% arbeidsongeschikt zijn om een uitkering te ontvangen.
Neem contact met ons op. 
Vraag advies bij een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.