AOV van Allianz

✓ Kies zelf wat u verzekert
✓ Dagelijks opzegbaar
✓ Betaalbare premie

Hoe hoog is een AOV-uitkering?

Heeft u een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afgesloten en raakt u arbeidsongeschikt? Dan heeft u recht op een uitkering. De hoogte van deze AOV-uitkering is afhankelijk van de verzekering die u heeft afgesloten en de afspraken die u met ons heeft gemaakt.

Hoe wordt de hoogte van mijn AOV-uitkering bepaald?

De hoogte van uw uitkering is afhankelijk van het volgende: 

 • Hoe arbeidsongeschikt bent u? Dat is een percentage. Hoe hoger dit percentage, hoe hoger de AOV-uitkering. Een arbeidsdeskundige bepaalt dit percentage.  Als u bij het afsluiten van de verzekering heeft gekozen voor een percentage van 45%, krijgt u een uitkering als de arbeidsdeskundige bepaalt dat u uw werkzaamheden voor minimaal voor 45% niet meer kunt uitvoeren. 
 • Welk inkomen heeft u verzekerd? U mag maximaal 80% van uw inkomen verzekeren. Bij de berekening van de uitkering gaan we uit van het bedrag dat u heeft verzekerd. 
 • Welke verzekering heeft u? Bij sommige verzekeringen maakt het voor de AOV-uitkering niet uit wat u nog zelf verdient en wordt de uitkering bepaald door het percentage arbeidsongeschiktheid en het inkomen dat u verzekerd heeft. Bij andere verzekeringen krijgt u alleen een uitkering voor het deel dat u minder bent gaan verdienen.

De hoogte van uw AOV-uitkering bij de Absoluut AOV

Bij de meeste AOV’s van Allianz heeft u recht op een AOV-uitkering als u minder inkomen heeft doordat u arbeidsongeschikt bent. Bij de Absoluut  AOV kijken we alleen naar uw arbeidsongeschiktheidspercentage. De hoogte van de uitkering bepalen we met onderstaande tabel. 

Hoeveel procent bent u arbeidsongeschikt?

Hoeveel procent van het verzekerd                                   bedrag krijgt u?

 80 – 100%   100% van het bedrag
 65 – 79%  75% van het bedrag
 55 – 64%  60% van het bedrag
 45 – 54%  50% van het bedrag
 35 – 44%  40% van het bedrag
 25 – 34%  30% van het bedrag
 0 – 24%   Niets


Het bedrag dat u elke maand krijgt, bepalen we op deze manier:

 • We berekenen de hoogte van de AOV-uitkering per dag.
 • We delen hiervoor het verzekerd bedrag door het aantal dagen per jaar.
 • Het bedrag dat daaruit volgt, vermenigvuldigen we met het aantal dagen dat u arbeidsongeschikt bent en met het uitkeringspercentage.
 • Daarbij houden we rekening met de eigen-risicotermijn: na welke termijn begint de uitkering? En met de gekozen uitkeringsdrempel: vanaf welk arbeidsongeschiktheidspercentage keren we uit?

Een voorbeeld

U raakt op 1 oktober arbeidsongeschikt. U heeft een Allianz AOV afgesloten met een verzekerd bedrag van € 50.000,- en een eigen-risicotermijn van 14 dagen. Uw arbeidsongeschiktheid is vastgesteld op 35%.

 • Het verzekerd bedrag gedeeld door het aantal dagen per jaar is: € 50.000,- gedeeld door 365 = € 137,- per dag (afgerond). Dit geldt bij een uitkering van 100%.
 • Bij een arbeidsongeschiktheid van 35% ontvangt u 40% van het verzekerd bedrag. € 137,- x 40% = € 54,80 per dag.
 • De maand oktober heeft 31 dagen. Het eigen-risicotermijn is 14 dagen. U ontvangt dus een uitkering na 14 dagen. Dan blijven er 17 oktoberdagen over. Dus u ontvangt over de maand oktober 17 x € 54,80 = € 931,60.
 • Ben u heel november (30 dagen) arbeidsongeschikt? Dan ontvangt u 30 x € 54,80 = €1.644,-.
 • Deze bedragen zijn brutobedragen. Allianz haalt hier nog de belasting vanaf.
 • Als u gekozen heeft voor een uitkeringsdrempel van 45%, ontvangt u geen uitkering. U moet dan minstens 45% arbeidsongeschikt zijn om een uitkering te ontvangen.