Is een broodfonds een goed alternatief voor een AOV?

 

Is een broodfonds een goed alternatief voor een AOV?

Wilt u een uitkering als u arbeidsongeschikt raakt, maar geen AOV afsluiten? Er zijn alternatieven: het broodfonds of crowdsurance. Wat is het verschil tussen een AOV en deze alternatieven?
Bij een broodfonds stort een groep ondernemers elke maand geld op een rekening. Dit geld wordt gebruikt als iemand uit de groep ondernemers langer dan een afgesproken periode ziek is. De zieke ontvangt dan maximaal 2 jaar een uitkering uit het broodfonds.
De inleg voor een broodfonds ligt tussen ongeveer € 30,- en € 100,- per maand. Dat is lager dan de premie voor een AOV. Daarnaast bouwt u het broodfonds op tot een bepaald bedrag. Wanneer dit bedrag is bereikt, hoeft u niet meer elke maand een bedrag te storten. Dat hoeft pas weer als het bedrag is afgenomen doordat er geld is uitgekeerd aan een zieke.
Het bedrag dat u maandelijks inlegt, blijft van u. Besluit u om uit het broodfonds te stappen, dan krijgt u dat bedrag terug. Behalve geld dat is uitgekeerd aan zieke deelnemers van het fonds.
De leden van het broodfonds zijn bekenden van elkaar. Wie ziek is, hoeft geen doktersverklaring te laten zien om te bewijzen dat hij of zij ziek is. Iedereen vertrouwt elkaar. En alle deelnemers zijn er samen verantwoordelijk voor dat alles goed loopt.
Het broodfonds is geen complex product. U heeft als lid van het broodfonds een helder inzicht in hoe alles werkt. Daarover zijn afspraken gemaakt tussen gelijkwaardige partners. De groep kiest zelf een beheerder en zet zelf voorwaarden op. 
Voor een broodfonds geldt het schenkrecht. Het bedrag dat u schenkt aan een zieke deelnemer is belastingvrij, tot het maximum dat de Belastingdienst stelt. 
De leden van het broodfonds moeten elkaar kunnen blijven vertrouwen. U moet daarom open zijn over uw gezondheidssituatie Daarmee geeft u een deel van uw privacy op.
De uitkering van het broodfonds is maximaal €2.500,- netto per maand en afhankelijk van de inleg. Een hogere maandelijkse uitkering is met een broodfonds niet mogelijk.
De mogelijkheid bestaat dat er meerdere deelnemers tegelijkertijd langdurig ziek raken. Dan kan het fonds snel leeg zijn, zeker in het begin, als er nog geen buffers is opgebouwd. 
U krijgt maximaal 2 jaar een uitkering uit het broodfonds. Bent u nog ziek na die 2 jaar? Dan bent u aangewezen op de bijstand. 
Het geld dat u aan een zieke schenkt, is belastingvrij. De inleg voor het broodfonds is echter niet belastingvrij. Bij een AOV is de premie juist aftrekbaar van de belasting , en betaalt u belasting over de uitkering.
Bent u aangesloten bij een broodfonds, dan krijgt u geen deskundige hulp als u weer aan de slag wilt gaan. U krijgt bijvoorbeeld geen herscholing. 

Inmiddels is een aantal vergelijkbare initiatieven ontstaan, zoals het Voorzieningenfonds en het Ziektefonds, maar ook het crowdsurance platform Sharepeople. Hier de belangrijkste verschillen tussen een broodfonds (en vergelijkbare initiatieven) en Sharepeople.

Waar een broodfonds maximaal 50 leden heeft die elkaar kennen, is SharePeople is een online netwerk zonder maximum aan het aantal leden. Deelnemers zijn niet op de hoogte van elkaars ziekte. Sharepeople is dus wat anoniemer dan een broodfonds. De kosten zijn vergelijkbaar. Het lidmaatschap van zowel een broodfonds als SharePeople komt neer op € 10,- per maand. Het inschrijfgeld voor een broodfonds is € 225 en voor SharePeople € 180. Hoeveel u kwijt bent aan giften, is bij beiden geheel afhankelijk van het verzuimpercentage.
Bij een broodfonds legt u geld in op een geblokkeerde rekening en bouwt u een buffer op tot maximaal 36 maal uw maandinleg. Bij SharePeople kunt u elke maand de niet gebruikte inleg voor andere zaken gebruiken.

Waardeert u het sociale aspect en het concept van vertrouwen? Dan past een broodfonds bij u. Heeft u geen zin of tijd om periodiek samen te komen of informatie over een eventuele ziekte te delen met andere leden, en wilt u de niet gebruikte inleg gebruiken voor bijvoorbeeld uw pensioen? Dan past SharePeople beter bij u.

Wat het best bij u past, is dus afhankelijk van uw eigen wensen en situatie. Zoekt u zekerheid en wilt u langer dan 2 jaar een uitkering bij arbeidsongeschiktheid? Dan kunt u het best kiezen voor een AOV. Bij een AOV kunt u zelf bepalen hoe lang de uitkering doorloopt en hoe hoog deze moet zijn. U kunt ook kiezen voor een combinatie: een broodfonds of Sharepeople voor de eerste 2 jaar dat u arbeidsongeschikt bent, met een AOV die uitkeert na 2 jaar. Zo sluiten de regelingen goed op elkaar aan.
Neem contact met ons op. 
Vraag advies bij een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.