URM
Alle pensioenverzekeraars in Nederland hebben afgesproken om op dezelfde manier het voorbeeldkapitaal van een pensioenverzekering te communiceren. Zo kunt u op een eenvoudige manier de prognosebedragen met elkaar vergelijken, en weet u ook op welke wijze het berekend is. Dit noemen we de Uniforme Reken Methodiek (URM).

Omdat de pensioenverzekering een verzekering is op basis van beleggingen is, is de uitkomst niet zeker. De beleggingen kunnen tegenvallen (als het slechter gaat dan verwacht), het kan gaan zoals we verwachten en het kan beter gaan dan we verwachten. Om een nauwkeurige voorspelling te kunnen doen rekenen wij voor elk van de 3 genoemde scenario’s (slecht, verwacht en beter) 2000 economische scenario’s door. De scenario’s zijn vastgesteld door DNB, en zijn voor elke pensioenuitvoerder hetzelfde. Meer informatie over de scenario's vind u hier https://www.toezicht.dnb.nl/2/50-233246.jsp

Met behulp van de 2000 economische scenario’s proberen we de resultaten van het beleggingspensioen zo goed mogelijk te benadren. Alle pensioenuitvoerders gebruiken namelijk de 5% slechtste uitkomsten, de middelste uitkomst en de 5% beste uitkomsten. 

Tot aan de invoering van de URM in 2019 rekenden we met een onafhankelijke scenarioset van een externe partij. Deze scenarioset moesten we vervangen door de voorgeschreven set. Dit betekent dat in de nieuwe situatie de beleggingen gewaardeerd worden in minder asset classes (beleggingscategorieen)  en beleggingen in aandelen worden in de URM methode hoger gewaardeerd. Omdat we bij Allianz veilig beleggen, en daarmee minder in aandelen, kan het voorkomen dat het prognosepensioen lager uitvalt dan voorheen.

Dit betekent niet dat het pensioen minder waard geworden is, of dat we verwachten dat het pensioen minder waard wordt dan voorheen. Alleen de berekeningsmethode is aangepast. Uniform gemaakt.

 

Neem contact met ons op. 
Bekijk de contact mogelijkheden
Vraag advies bij een onafhankelijk adviseur bij u in de buurt.
Zoek een adviseur