De klok tikt voor u als dga met pensioen in eigen beheer

De klok tikt voor u als dga met pensioen in eigen beheer

Nu actie ondernemen loont

 
 • Voor u als DGA met pensioen in eigen beheer tikt de klok. Vooral als u van plan bent op uw pensioen in eigen beheer (PEB) af te kopen. Tot 31 december 2019 kunt u afkopen met korting op de belastingheffing. Het maakt echter nogal een verschil of u uw PEB afkoopt in 2017, in 2018 of in 2019. Nu actie ondernemen loont!

Eerst een stapje terug, hoe zat het ook al weer: commerciële waarde en fiscale waarde

 
 • Eerst stelt u vast wat de hoogte van het opgebouwde pensioen per afkoopdatum is. Het kan zijn dat de opbouw van het pensioen in eigen beheer al eerder is gestopt dan de uiterste datum van 1 juli 2017. Na die datum is pensioenopbouw in eigen beheer niet meer toegestaan. Vervolgens berekent u de commerciële waarde en de fiscale waarde. De commerciële waarde stempelt u vervolgens af (verlagen) tot de fiscale waarde. Dit is de waarde die u kunt afkopen.

Grote verschillen: nu actie ondernemen loont

 
 • De korting op de belastingheffing is in 2017 hoger dan in 2018 en 2019. Dus dit jaar nog actie ondernemen loont. Kijkt u maar eens naar onderstaand rekenvoorbeeld hoe groot deze verschillen kunnen zijn! 

Scroll horizontaal om meer te zien

  31-12-2015 31-12-2017 31-12-2018 31-12-2019
Eigen beheerreserve fiscaal 250.000 270.000 280.000 290.000
Aangroei t.o.v. 2015 - 20.000 30.000 40.000
Korting over stand 2015   34,5% 25,0% 19,5%
Heffing over totaal   183.750 217.500 241.250
Loonbelasting 52%   95.550 113.100 125.450
Netto resterend kapital   174.450 166.900 164.550
 
 • Toelichting rekenvoorbeeld
 •  
 • Het rekenvoorbeeld is gebaseerd op een dga met een opgebouwd pensioen van € 40.000 die afkoopt in 2017, 2018 of 2019. De korting wordt gegeven op de stand van de eigen beheerreserve per 31 december 2015. De commerciële waarde op 31 december 2015 bedraagt € 650.000 en wordt afgestempeld naar de fiscale waarde van € 250.000, die stijgt naar € 270.000 op 31 december 2017 en daarna verder.

Extra alert zijn!


Het kan zijn dat u een pensioenpolis heeft naast eigen beheer. Dat heet onbepaald eigen beheer. De wijze waarop u deze polis inbouwt in de eigen beheerreserve bepaalt hoe hoog de eigen beheerreserve is. En dus hoe hoog de belastingheffing is bij afkoop. De herleiding van de poliswaarde berekent u op basis van commerciële herleiding of op basis van fiscale herleiding.

Scroll horizontaal om meer te zien

  Fiscale herleiding commerciële herleiding
Opgebouwd pensioen 40.000 40.000
Fiscale pensioenverplichting 270.000 270.000
Poliswaarde 31-12-2017 150.000 150.000
Herleide uitkering 11.000 5.000
Eigen beheer pensioen 29.000 35.000
Fiscale pensioenverplichting 195.750 236.250
 
 • Welke methode het voordeligst is voor u, hangt helemaal af van uw omstandigheden en wensen.  Als u wenst af te kopen, dan zal een hogere eigen beheerreserve op basis van de commerciële herleiding misschien niet gewenst zijn. Dan wordt er namelijk meer belasting geheven dan bij een lagere eigen beheerreserve bij fiscale herleiding. Maar als u wenst om te zetten naar een Oudedagsverplichting, dan kan een hogere eigen beheerreserve wel gewenst zijn. Dan kunt u namelijk dit jaar een hogere last nemen in uw onderneming met als gevolg een lagere vennootschapsbelasting.
 •  
 • Het draait in bovenstaande berekening om de vraag op welke wijze u de pensioenpolis omrekent naar een pensioen. Dat u vervolgens in mindering brengt op het totaal opgebouwde pensioen. Wees hier alert op. Als er sprake is van een geïndexeerd pensioen, zijn de verschillen nog groter dan hierboven zijn voorgesteld.

Denk altijd aan de risico’s

 
 • Als u wenst af te kopen, controleer dan een tweetal zaken:
 1. Zijn alle risicodekkingen nog in orde? 
  Vele risicodekkingen zijn afgestemd op de eigen beheerreserve. Nu die afgekocht is, zullen de risicodekkingen waarschijnlijk te laag zijn vastgesteld. Met het Allianz DGA Pakket kunt u de risicodekkingen verzekeren zonder de noodzaak om ouderdomspensioen op de bouwen. Ouderdomspensioen opbouwen kan in een latere fase, zelfs door middel van extra stortingen.
 2. Hoe nu verder met de opbouw van het ouderdomspensioen?
  Er wordt geen pensioen meer opgebouwd. Toch zal het nuttig zijn om desnoods in de BV gelden opzij te zetten. Met het Allianz DGA Pakket kan de BV een polis (BV Beleggingspolis) afsluiten met dezelfde lage kosten van een pensioenpolis. Lage risicopremies voor de kapitaalverzekering bij overlijden en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. En lage kosten voor dezelfde lifecycles als bij een pensioenpolis. Met de mogelijkheid de opgebouwde waarde altijd naar de BV over te laten maken. Het is immers een asset van de BV.  De BV Beleggingspolis staat als bezit (actief) op de balans van de BV. De waardeontwikkeling van de BV Beleggingspolis is binnen de BV op basis van de gebruikelijke boekhoudregels belast. Dit betekent dat de rendementen in de beleggingspolis pas worden belast, als u een opname doet uit de beleggingspolis. De poliswaarde kan vervolgens na pensioendatum gebruikt worden om dividenduitkeringen aan u uit te betalen, zodra u met pensioen gaat.

Belang van onafhankelijk advies

 
 • De klok tikt door. En het maakt nogal een verschil of u besluit tot afkoop in 2017, in 2018 of in 2019. Het is daarom van groot belang dat u adequaat advies krijgt. Allianz verwijst u altijd voor advies naar uw financieel adviseur.

Meer informatie

 
 • Kijkt u op allianz.nl/dgapakket voor meer informatie over het Allianz DGA Pakket. Heeft u vragen over de afkoop van pensioen? Neemt u dan contact op met uw accountmanager Pensioen of onze pensioenafdeling. U kunt onze medewerkers op werkdagen telefonisch bereiken van 9.00 uur tot 17.30 uur op 088-577 4300. U krijgt altijd een medewerker te spreken met de benodigde kennis over het onderwerp of de vraag waarover u belt. Ook kunt u ons een e-mail sturen via [email protected]. Wij helpen u graag!
Neem contact met ons op. 
Vraag advies bij een onafhankelijk adviseur bij u in de buurt.