DGA Pakket op maat


Uw adviseur kan samen met u uw wensen in kaart brengen en het Allianz DGA Pakket op maat voor u samenstellen.

 
Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) bent u gewend om vooruit te kijken en initiatief te nemen. U neemt beslissingen die uw bedrijf veiligstellen en vooruit helpen. In uw privé-leven is dat niet anders. Als DGA heeft u veel vrijheid bij het samenstellen van uw oudedagsvoorziening. Het Allianz DGA Pakket biedt u deze vrijheid en veel mogelijkheden. Het is geheel naar uw wens en uw situatie in te richten.

Wat is het Allianz DGA Pakket?

 
 • Flexibel
  Het Allianz DGA Pakket is een zeer flexibele pensioenoplossing voor u als DGA. U kunt het DGA pakket gebruiken om alleen de risico's van overlijden af te dekken. Het kan ook gebruikt worden om vermogen voor later op te bouwen. Wilt u de eigen beheerreserve afstorten of een deel van het ouderdomspensioen afstorten in verband met een echtscheiding? Ook dit is mogelijk met het Allianz DGA Pakket.
 •  
 • Lage kosten
  In het Allianz DGA Pakket belegt u tegen lage kosten in kwalitatieve lifecycles die zijn samengesteld uit passief gemanagede beleggingsfondsen. Lifecycles houden rekening met uw beleggingshorizon tot uw pensioendatum.
 •  
 • Ruime keuze
  Kiest u bij de start alleen voor het afdekken van risico‘s? U kunt het pakket ook later uitbreiden voor het opbouwen van uw pensioen. 
 •  
 • Op elk moment stopzetten
  Mocht u de premiebetaling willen stoppen, dan kan dat. U kunt Allianz DGA Pakket op elk moment stopzetten of premievrij maken.
 •  
 • Meer weten? 
  In onze uitgebreide brochure Allianz DGA Pakket vindt u alle informatie over onze pensioenoplossingen voor u als DGA.

Gezondheids­waarborgen

Met het Allianz DGA Pakket kunt u ook risico’s verzekeren. Om een goede inschatting te kunnen maken van deze risico’s, is informatie nodig over uw gezondheid. Hiervoor maken wij gebruik van een gezondheidsverklaring met vragen over uw gezondheid.
 • pensioen opbouwen buiten de BV met de verzekerde pensioenregeling
 • afdekken van de risico‘s van overlijden met het partnerpensioen, het wezenpensioen en/of het nabestaanden-overbruggingspensioen (ANW hiaat) 
 • Afstorten van een deel van het ouderdomspensioen bij echtscheiding, met of zonder conversie
 • Restitutie van de poliswaarde van 90% bij overlijden
 • Verzekeren van premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. 

En wilt u een arbeidsongeschiktheids­verzekering op basis van beroepsarbeidsongeschiktheid? Ook dit kunt u bij Allianz op een goede manier regelen.

 • U kunt bij het Allianz DGA Pakket het volgende meeverzekeren:

 • Partnerpensioen. Dit is het pensioen dat uw partner elk jaar ontvangt als u overlijdt voor uw pensioendatum.
 • Wezenpensioen per kind. Als u overlijdt  krijgen uw kinderen een uitkering totdat ze 21 jaar zijn. Of langer als ze nog studeren. Maar niet langer dan tot ze 27 jaar oud zijn. 
 • Anw-hiaatpensioen (nabestaanden-overbruggingspensioen). Hiermee krijgt uw partner een aanvulling op de Anw-uitkering van de overheid (Algemene nabestaandenwet). 
 • Restitutie van de opgebouwde waarde bij overlijden. Om waardeverlies te voorkomen kunnen we de opgebouwde waarde van het ouderdomspensioen aan uw BV uitkeren als u overlijdt. Uw nabestaanden zijn verplicht hier een pensioen voor te kopen. Deze dekking is alleen mogelijk als er een partner is
 • Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Wordt u arbeidsongeschikt, dan hoeft u geen premie meer te betalen voor het Allianz DGA Pakket.
Beleggen voor pensioen betekent beleggen op de lange termijn. Daarom hebben de vermogensbeheerders van Allianz samen met Risklab van Allianz duizenden lange-termijnscenario’s met verschillende verhoudingen tussen aandelen en obligaties doorgerekend om tot optimale lifecycles te komen. Het resultaat daarvan, Allianz Pensioen Beleggen, geeft een optimale mix van rendement en risico. De fondsen in de lifecycles zijn passief gemanagede fondsen. Passieve fondsen volgen de benchmark en worden niet actief beheerd. Door te kiezen voor passieve fondsen, zijn de kosten van deze lifecycles lager.
Lifecycles houden rekening met uw leeftijd en de periode tot het moment dat u met pensioen gaat. Als u jong bent, wordt de inleg met meer risico belegd om het startkapitaal flinke groeikansen te geven. Met het naderen van uw pensioendatum worden de beleggingen minder risicovol. Er is al een fors pensioenkapitaal opgebouwd waarmee – zo vlak voor de pensioendatum – minder risico gelopen mag worden. Elk jaar toetsen wij of de werkelijke beleggingsmix nog overeenkomt met het gekozen beleggingsschema van Allianz Pensioen Beleggen. Als het nodig is, worden de beleggingen automatisch aangepast. Dit noemen wij herverdelen. Voor herverdelen worden geen kosten in rekening gebracht.
In de passieve lifecycles wordt gebruik gemaakt van beleggingsfondsen van Blackrock en Lyxor. Wilt u meer informatie over het fonds? Klik dan op de fondsnaam in onderstaand overzicht. U komt dan bij aanvullende informatie over het fonds, bijvoorbeeld een factsheet, prospectus, en (half)jaarverslag.

Scroll horizontaal om meer te zien


Let op: u komt bij deze fondsen op de website van deze aanbieders zelf. Dit zijn sites voor institutionele klanten van deze aanbieders. Dat betekent dat de kosten die u hier vindt, afwijken van de kosten die u voor het fonds betaalt binnen het Allianz DGA Pakket. Omdat de kosten afwijken, wijken ook de rendementen en koersen (iets) af. Bekijk de volgende vraag voor een overzicht van de kosten van het Allianz DGA Pakket. Of bekijk de rendementen van het Allianz DGA Pakket.
 • De kosten zijn afhankelijk van de manier waarop u pensioen opbouwt. U kunt bijvoorbeeld eenmalig een bedrag storten, maar ook maandelijks premie betalen. Die premie kan elke maand gelijk zijn, maar het kan ook een stijgende staffelpremie zijn. Een stijgende staffelpremie is een premie die bij een bepaalde leeftijdscategorie hoort. Zodra u in een hogere leeftijdscategorie valt, betaalt u meer premie. Bovendien kunt u ervoor kiezen om extra geld te storten als dat fiscaal mogelijk is.  De kosten zijn ook afhankelijk van de  dekkingen die u kiest. Wilt u weten wat het Allianz DGA Pakket voor u kost? Vraag het een adviseur. Hieronder vindt u een overzicht van de kosten van het Allianz DGA Pakket:

 • Administratiekosten: € 12,- per maand, jaarlijks geïndexeerd met de CBS prijsindex.
 • Aankoopkosten beleggingspremie: 0,5%
 • Aankoopkosten voor koopsommen en vervolgstortingen (extra stortingen) waarbij er geen premiebetaling is: 0,5%
 • Aankoopkosten voor extra stortingen in de premiebetalende polis: geen
 • De totale beleggingskosten zijn 0,53% op jaarbasis.
 • De totale beleggingskosten is het totaal van de lopende kosten factor (OCF) en de beheerkosten in de polis. De lopende kosten zijn kosten die de vermogensbeheerder binnen het fonds in rekening brengt. Deze kosten worden verwerkt in de koers van het fonds. De beheerkosten zijn kosten die Allianz maandelijks in rekening brengt voor alle werkzaamheden die wij maken voor de administratie van de beleggingen en de informatievoorziening. Deze kosten rekenen we door het verkopen van participaties uit de beleggingsportefeuille.
 •  
 • Naast bovenstaande beleggingskosten kunnen bij de aan- of verkoop van beleggingsfondsen op- en afslagen van toepassing zijn. Deze kosten zijn verwerkt in de koers van het fonds en worden niet direct in rekening gebracht. De op- en afslagen verschillen per beleggingsfonds.
U kunt van de neutrale lifecycle (Allianz Pensioen Beleggen Neutraal ) afwijken en switchen naar een andere lifecycle. U doet dit door vooraf een profieltest in te vullen. Met behulp van de profieltest bepaalt u uw risicoprofiel en welk beleggingsprofiel (defensieve, neutrale of offensieve lifecycle) daarbij past. Heeft u een defensief risicoprofiel, dan is het niet toegestaan om te kiezen voor de offensieve lifecycle. Wel is het mogelijk om te kiezen voor de neutrale lifecycle. Als u een andere lifecycle kiest dan bij uw risicoprofiel hoort gaan we er van uit dat u deskundig advies heeft ingewonnen bij uw adviseur.
In de brochure Allianz DGA Pakket vindt u uitgebreide informatie over de diverse mogelijkheden van het Allianz DGA Pakket. Het Allianz DGA Pakket is een flexibel product, dat u op maat naar uw eigen wensen kunt maken. Uw adviseur kan samen met u uw wensen in kaart brengen en het Allianz DGA Pakket op maat voor uw samenstellen. Ook kan hij een passende offerte voor u maken. Vraag uw adviseur naar de mogelijkheden en om advies wat voor u de beste oplossing is. 

Contact


Heeft u vragen over de vele mogelijkheden van het Allianz DGA Pakket of heeft u hulp nodig bij het maken van een offerte?

Neem dan contact op met onze pensioenafdeling. U kunt onze medewerkers op werkdagen telefonisch bereiken van 9.00 uur tot 17.30 uur op 088-577 4300. U krijgt altijd een medewerker te spreken met de benodigde kennis over het onderwerp of de vraag waarover u belt. Ook kunt u ons een e-mail sturen via [email protected]. Wij zijn u graag van dienst!

Neem contact met ons op. 
Vraag advies bij een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.