De vaste premie die jij als werkgever betaalt, beleggen we in beleggingsfondsen om het pensioenkapitaal voor werknemers op te bouwen. Van dat pensioenkapitaal kopen de werknemers op hun pensioendatum een levenslange pensioenuitkering aan. Werknemers hoeven absoluut geen beleggingsexperts te zijn; wij maken het hen gemakkelijk met onze lifecycles en helpen hen bij hun keuzes.

Ons doel is om voor alle werknemers zo veel mogelijk pensioenkapitaal op te bouwen. En dat kan door te beleggen. Wij beleggen de pensioenpremie in beleggingsfondsen. Maar beleggen betekent risico. Terwijl je ook zekerheid wilt voor je pensioen. Niet iedere werknemer wil of kan even veel risico nemen. Daarom zijn er drie verschillende risicoprofielen: defensief, neutraal en offensief.

Bij Allianz beleggen we via lifecycles. Daarbij stemmen wij het beleggingsrisico af op de levensfase van de werknemer. Hoe korter de periode tot het pensioen, hoe minder risicovol de beleggingen. Dit doen we door stap voor stap de risicovolle beleggingen (bijvoorbeeld aandelen) te vervangen door relatief veilige beleggingen (bijvoorbeeld obligaties). Zo beschermen we het opgebouwde pensioenkaptaal voor eventuele marktrisico’s.

Scroll horizontaal om meer te zien

Risicoprofiel Lifecycle
Defensief Allianz Lifecycle Defensief
Neutraal Allianz Lifecycle Neutraal
Offensief Allianz Lifecycle Offensief

Op basis van onderstaande beleggingsbeliefs stellen we de lifecycles samen en toetsen we ze jaarlijks.

  • Allianz is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en vertaalt dit naar de beleggingen in de lifecycles.
  • Het nemen van beleggingsrisico is noodzakelijk om de pensioendoelstelling te halen.
  • Een goede spreiding over verschillende beleggingscategorieën levert op lange termijn een hoger pensioenresultaat met minder risico.
  • Actief beleggen voegt geen waarde toe.
  • Een geleidelijke afbouw van het beleggingsrisico is belangrijk om het te beperken. En daar beginnen we op tijd mee.
  • Op jonge leeftijd kan het beleggingsrisico hoog zijn omdat er nog voldoende tijd is tot de pensioendatum. Op latere leeftijd bouwen we het beleggingsrisico af en sorteren we zo nodig voor op doorbeleggen.
  • Het veiligstellen van de pensioenuitkering in de laatste jaren voor de pensioendatum is belangrijk. Afdekking van het renterisico in de periode voor de pensioendatum kan het best plaatsvinden met fysieke obligaties (geen derivaten).

Voor de opbouw van pensioenkapitaal voor werknemers beleggen we in een selectie van beleggingsfondsen. Uiteraard kijken we bij de selectie naar de kansen op een hoog rendement, maar ook naar duurzaamheid. We beleggen in fondsen met uiteenlopende risico- en rendementprofielen. Van risicovolle aandelen tot veilige obligaties. 

Bekijk het overzicht van de beleggingsfondsen  en de beleggingsupdates voor een overzicht van de behaalde rendementen.

Als werkgever kun je jouw werknemers de optie van Zelf Beleggen bieden. Daarmee stellen werknemers zelf hun beleggingsmix samen uit de selectie van beleggingsfondsen van Allianz. Bij Zelf Beleggen is de werknemer zelf verantwoordelijk voor het samenstellen en aanpassen van de beleggingsmix en voor het beleggingsrisico. Jaarlijks informeren wij de werknemer of zijn keuze nog aansluit op zijn risicoprofiel.

Werknemers kunnen na hun pensioendatum doorbeleggen. Dat biedt meer kans op een hogere pensioenuitkering. Wel betekent het een variabele pensioenuitkering in plaats van een vaste pensioenuitkering. Doorbeleggen is dus niet geschikt voor werknemers die zekerheid zoeken.

Een werknemer die na de pensioendatum wil doorbeleggen, kan nu al kiezen voor speciale lifecycles. Met deze speciale lifecycles sorteert de werknemer alvast voor op doorbeleggen na de pensioendatum. Een definitieve keuze hoeft hij pas te maken als hij met pensioen gaat. Ook bij deze lifecycles zijn er drie verschillende risicoprofielen: defensief, neutraal en offensief.

Scroll horizontaal om meer te zien

Risicoprofiel Lifecycle
100% vast
Lifecycle
75% vast
Lifecycle
50% vast
Lifecycle
25% vast
Lifecycle
0% vast
Defensief Allianz Lifecycle Defensief Allianz Lifecycle Defensief (25% doorbeleggen)      
Neutraal Allianz Lifecycle Allianz Lifecycle Neutraal (25% doorbeleggen) Allianz Lifecycle Neutraal (50% doorbeleggen)    
Offensief Allianz Lifecycle Offensief Allianz Lifecycle Offensief (25% doorbeleggen) Allianz Lifecycle Offensief (50% doorbeleggen) Allianz Lifecycle Offensief (75% doorbeleggen) Allianz Lifecycle Doorbeleggen
Neem contact met ons op. 
Vraag advies bij een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.