Allianz Pensioen Doorbeleggen

Allianz Pensioen is een beschikbare premieregeling. Op de pensioendatum kopen werknemers met het pensioenkapitaal een levenslang pensioen aan. Hoe hoger de rente dan is, hoe hoger de pensioenuitkering die ze kunnen aankopen. De rente is echter al langere tijd laag en de laatste tijd zelfs zeer laag. Dit betekent dat werknemers die nu of binnenkort met pensioen gaan een lagere pensioenuitkering krijgen dan verwacht. Doorbeleggen kan dan uitkomst bieden.

Wet verbeterde premieregeling

Op 1 september 2016 is de Wet verbeterde premieregeling ingegaan. Hiermee wordt het mogelijk om:

  • op de pensioendatum een variabele pensioenuitkering te kopen
  • tot de pensioendatum langer risicovoller door te beleggen

Het kabinet wil de kans op een hogere pensioenuitkering verbeteren door beleggen tijdens de uitkeringsfase toe te staan. Dit wordt ook wel ‘doorbeleggen’ genoemd. De werknemer kiest dan tussen een vaste gegarandeerde uitkering en een variabele uitkering. De gegarandeerde uitkering is laag bij een lage rente, maar de werknemer heeft wel zekerheid. Een variabele uitkering op basis van beleggingen kan hoger zijn, maar ook lager uitvallen. Bij beleggingen neemt de werknemer dit risico voor lief. 

Een goede invulling van het doorbeleggen betekent geleidelijk en later afbouwen van het percentage aandelen in de beleggingsmix. De werknemer kiest dus al geruime tijd voor de pensioendatum tussen een vaste of variabele pensioenuitkering. 

Direct Ingaand Keuze Pensioen

Werknemers hoeven niet langer op de pensioendatum hun pensioenkapitaal te gebruiken om een levenslange vaste pensioenuitkering aan te kopen. Zij hebben nu de mogelijkheid hun pensioenkapitaal te gebruiken om een variabele pensioenuitkering aan te kopen. En daarmee de huidige lage marktrente te omzeilen. Het unieke van onze krachtige oplossing voor doorbeleggen is dat werknemers met het Allianz Direct Ingaand Keuze Pensioen een combinatie kunnen maken van een variabele en gegarandeerde pensioenuitkering. Wat dit betekent, berekenen zij met onze handige online tool.