Allianz Netto Pensioen

Vraag een offerte aan via een adviseur

Allianz Netto Pensioen

Heeft u werknemers met een bruto-jaarinkomen van meer dan € 107.593 (2019)?  Voor hen is het niet mogelijk om boven dit bedrag fiscaal vriendelijk pensioen op te bouwen. Met het Allianz Netto Pensioen biedt u deze medewerkers de mogelijkheid om hun verminderde pensioenopbouw te repareren.

Veelgestelde vragen

Het Allianz Netto Pensioen is een netto-regeling die aansluit bij de bruto-pensioenregeling (het Allianz Pensioen) voor al uw werknemers. Het gaat het om een beschikbare-premieregeling. Voor het Allianz Netto Pensioen houdt u de premie in op het nettosalaris van de deelnemer. De deelnemer ontvangt later het pensioen ook netto (zonder belasting) en betaalt geen belasting in box 3 over de waarde van het netto-pensioen.

U kunt zelf de regeling samenstellen die u aan uw werknemers wilt aanbieden. De werknemer kan daarbij kiezen aan welke modules hij of zij deelneemt.

  • ouderdomspensioen.
  • nabestaandenpensioen voor de pensioendatum
  • extra bijsparen

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is automatisch meeverzekerd. Dus als de werknemer arbeidsongeschikt wordt, neemt Allianz de premie over voor het netto-ouderdomspensioen, netto-partnerpensioen en netto-wezenpensioen voor het deel dat de werknemer arbeidsongeschikt is.

Bij het Allianz Pensioen is geen verzekering voor werkeloosheid mee te verzekeren.

Met deze spaarmodule bouwt de werknemer kapitaal op voor het ouderdomspensioen. Met dit kapitaal koopt de werknemer op de pensioendatum een periodieke uitkering aan. Voor de opbouw van het pensioenkapitaal betaalt uw werknemer een premie. U houdt deze premie in op het nettosalaris van de werknemer en draagt deze via de rekening-courant af aan Allianz. Evenals bij de pensioenregeling beleggen de vermogensbeheerders van Allianz de ingelegde premies (minus kosten en premies voor risicoverzekeringen) op verantwoorde wijze. 

Het nabestaandenpensioen bestaat uit een partnerpensioen en/of een wezenpensioen. Het partnerpensioen keert uit als een werknemer tijdens de diensttijd overlijdt. De nabestaande partner ontvangt dan een levenslange maandelijkse uitkering van 70% van het oorspronkelijke ouderdomspensioen. Het partnerpensioen en wezenpensioen zijn verzekerd op risicobasis en bieden dekking zolang de werknemer premie betaalt.

Met extra bijsparen kan uw werknemer extra ouderdomspensioen opbouwen. Er gelden wel fiscale grenzen voor de hoogte van dit bedrag. Door extra bij te sparen kan de werknemer de ‘niet gebruikte premieruimte’ benutten door vrijwillige bijdragen in het netto-pensioen te storten. Dit kan met een eenmalige storting of door periodieke betalingen.

Binnen de drie keuzemogelijkheden kunt u zelf kiezen voor:

  • de hoogte van de staffels
  • het opbouwpercentage bij het partnerpensioen
  • een gelijkblijvend of een stijgend partnerpensioen 

Wat kost het Allianz Netto Pensioen?

Het Allianz Netto Pensioen kunt u gratis afsluiten als u al een pensioenregeling bij Allianz heeft lopen. Heeft u nog geen Allianz Pensioen lopen? Dan betaalt u eenmalig € 100,-. Verder betaalt iedere deelnemer € 5,- per maand voor zijn deelname.