Allianz pensioen


√ Vaste premie

√ Beleggen via unieke lifecycles

√ Pensioen voor werkgevers, werknemers, zzp’ers en DGA’s   

 

Het Allianz Pensioen is een aantrekkelijke pensioenverzekering voor je werknemers. Bij deze pensioenverzekering beleggen we de premie om het pensioenkapitaal op te bouwen. Van dat pensioenkapitaal kopen de werknemers een levenslang pensioen aan.

Onze pensioenverzekering is voor jou als werkgever gemakkelijk te administreren én bied je de zekerheid van een vaste premie per maand.

Beleggen voor een goed pensioen 

 
Je werknemers bouwen hun pensioen op door te beleggen. Dat kan voor hen eng of lastig zijn. Daarom maken we het gemakkelijk voor je werknemers en helpen we hen bij hun keuzes. Dat gebeurt bijvoorbeeld via zogenoemde lifecycles. Hoe werkt dat?
 •  
 • Beleggen voor pensioen via lifecycles
 • Voor een goed pensioen wil je zoveel mogelijk pensioenkapitaal opbouwen. En dat kan alleen door te beleggen. Wij beleggen de pensioenpremie in beleggingsfondsen. Maar beleggen betekent risico. Terwijl je ook zekerheid wilt voor je pensioen. Bij Allianz beleggen we via lifecycles. Daarbij stemmen wij het beleggingsrisico af op de levensfase van de werknemer. Hoe korter de periode tot het pensioen, hoe minder risicovol de beleggingen. Dit doen we door stap voor stap de risicovolle beleggingen (bijvoorbeeld aandelen) te vervangen door relatief veilige beleggingen (bijvoorbeeld obligaties). Zo beschermen we het opgebouwde pensioenkaptaal voor eventuele marktrisico’s. Bekijk een overzicht van onze lifecycles.
Je werknemer heeft 3 mogelijke beleggingsprofielen: neutraal, defensief en offensief. Per beleggingsprofiel zijn meerdere lifecycles beschikbaar. Binnen de beleggingsprofielen is het ook mogelijk om door te beleggen ná de pensioendatum.
 
Beleggingsbeliefs
De Lifecycles van Allianz worden op basis van de volgende beliefs ingevuld, en jaarlijks getoetst:
 
 •  nemen van beleggingsrisico is noodzakelijk om de pensioendoelstelling te halen
 • Een goede spreiding over verschillende assetclasses levert op lange termijn een hoger pensioenresultaat met minder risico
 • Een geleidelijke afbouw van risico is belangrijk om het risico te beperken. En daar moet je vroeg mee beginnen
 • Het veiligstellen van de pensioenuitkering in de laatste jaren voor de pensioendatum is belangrijk. Afdekking van het renterisico in de periode voor de pensioendatum kan het best plaatsvinden met fysieke obligaties (geen derivaten)
 • Allianz is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en vertaalt dit naar de beleggingen in de Lifecycles.
 • Actief Beleggen voegt geen waarde toe
 • Op jonge leeftijd kan het risico hoog zijn omdat er nog voldoende tijd is, op latere leeftijd wordt het risico afgebouwd en wordt er voorgesorteerd op de gemaakte keuze in de lifecycle
 • Doorbeleggen na de pensioendatum
 • Bij het Allianz Pensioen kun je doorbeleggen ná de pensioendatum. Dat biedt meer kans op een hoger pensioen. Wel betekent het een variabele pensioenuitkering in plaats van een vaste pensioenuitkering. Een werknemer die wil doorbeleggen kan in de opbouwfase al kiezen voor speciale lifecycles die gericht zijn op een variabele pensioenuitkering. Een definitieve keuze hoeft hij pas te maken als hij met pensioen gaat.
Selectie van beleggingsfondsen voor pensioen 
 • Voor het Allianz Pensioen selecteren wij beleggingsfondsen. Uiteraard kijken we daarbij naar de kansen op een hoog rendement, maar ook naar duurzaamheid. Bij het Allianz Pensioen beleggen we in fondsen met uiteenlopende risico- en rendementprofielen. Van risicovolle aandelen tot veilige obligaties. Bekijk het overzicht van de beleggingsfondsen voor het Allianz Pensioen.
Iedere werknemer z’n eigen Pensioen Portaal
 • Je werknemers krijgen toegang tot hun eigen Persoonlijk Pensioen Portaal. Daar kunnen zij alles vinden over hun Allianz pensioen: hoeveel geld zit er in de pensioenpot en hoeveel pensioen kunnen ze verwachten op de pensioendatum. Een werknemers stelt zijn pensioendoel vast, en door gebruik te maken van diverse rekentools kunnen zij ook vaststellen wat ze zelf kunnen of moeten doen om hun pensioendoel te halen.  Ook kunnen ze in de Portaal hun persoonlijke keuzes maken en aan ons doorgeven.

Duurzaam beleggen

 
Wij beleggen verantwoord en duurzaam. Uiteraard beleggen we om een zo hoog mogelijk rendement te halen, met een aanvaardbaar risico. Maar daarbij letten we nadrukkelijk ook of de bedrijven goed omgaan met mens, maatschappij en milieu. En of de bedrijven goed bestuurd worden. Wij houden ons bij deze criteria aan internationale standaarden. Ook committeren wij ons aan het klimaatakkoord van Parijs 2015 en volgen we de richtlijnen van de Verenigde Naties.

Onze klimaatambities:

- In 2023 moet ons energieverbruik 100% klimaatneutraal zijn.

- Uiterlijk in 2050 moeten al onze beleggingen klimaatneutraal zijn.

Onze duurzaamheidsstrategie:

→ Allianz, Sustainability Report en duurzaamheidsstrategie

→ Allianz, UN PRI rapport

Voor het Allianz Pensioen werken we samen met drie vermogensbeheerders: Northern Trust, Blackrock en Lyxor. Hier vind je hoe zij omgaan met duurzaamheid.
 

Pensioenklik om pensioen veilig te stellen

 
 • Met de Allianz Pensioenklik kunnen je werknemers al vóór de pensioendatum het pensioenkapitaal veiligstellen. Of een deel ervan. Het vastgeklikte pensioen gaat in op de pensioendatum en is
 • gegarandeerd. Vanaf het vastklikken staat dus vast welk pensioen de werknemer vanaf de pensioendatum ontvangt. Voor deze optie binnen de pensioenverzekering betaal je als werkgever wel extra.
 •  

Zelf Beleggen voor pensioenbewuste werknemers 

 
 • Je kunt je werknemers de optie van Zelf Beleggen bieden. Daarmee kunnen zij zelf hun beleggingsmix samenstellen uit de beleggingsfondsen binnen Allianz Pensioen. Bij Zelf Beleggen is de werknemer ook zelf verantwoordelijk voor het beleggingsrisico. En voor het tijdig aanpassen van de beleggingsportefeuille. Jaarlijks informeren we je werknemers of hun keuze aansluit bij hun beleggigngsprofiel. 

Allianz Netto Pensioen voor hogere inkomens

Pensioenopbouw is wettelijk beperkt tot een salaris van maximaal € 112.189,- (2021). Om dat op te lossen, kun je je werknemers het Allianz Netto Pensioen aanbieden. Hiermee bouwt de werknemer vrijwillig pensioen op over het salaris boven € 112.189,-. Die werknemer betaalt daarbij een premie voor het deel van het salaris boven het maximum om het gemis aan pensioenopbouw aan te vullen.

Hier vind je meer informatie over het Allianz Netto Pensioen.

Al een pensioenregeling bij Allianz?

 
Neem contact met ons op. 
Vraag advies bij een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.