Allianz Betaalgarantie

 

Een betrouwbare kredietverzekering

 

Allianz Betaalgarantie

U wilt zelfstandig zaken kunnen doen. Maar dat moet wel verantwoord zijn. En betalingsrisico’s kunnen dat verstoren. Daarom heeft Allianz de Betaalgarantie. Daarmee kiest u voor een betrouwbare kredietverzekering voor betalingsrisico’s. U kunt de kredietwaardigheid van uw afnemers toetsen en transacties verzekeren. Bovendien kunt u professioneel incasso inzetten in binnen- en buitenland
Er is al een transactieverzekering vanaf 1% over het factuurbedrag. De ervaring leert dat een transactieverzekering gemiddeld 2% bedraagt van het factuurbedrag. De exacte hoogte is afhankelijk van een aantal factoren, zoals de betalingstermijn die u als ondernemer gebruikt en de kredietwaardigheid van de debiteur. De minimale premie is altijd € 50,-. Om de Allianz Betaalgarantie te kunnen aanvragen en gebruik te kunnen maken van de services die daarbij horen, moet u zich inschrijven op www.allianzbetaalgarantie.nl. De kosten voor inschrijving bedragen € 295,- exclusief btw per jaar.
  • Met Allianz Betaalgarantie ontvangt u support voor zakelijke transacties in binnen- en
    buitenland. Deze kredietservice bestaat uit drie componenten:
  • Kredietwaardigheid toetsen. Daarmee ontvangt u actuele bedrijfsinformatie waarmee u in staat bent de risico’s van uw afnemers op de juiste manier in te schatten.
  • Verzekeren van een transactie. Deze verzekering biedt u de garantie van betaling tot het percentage dat u verzekerd heeft.
  • Incassoservice. Betaalt een afnemer uiteindelijk niet? Dan zorgen wij voor het incasso.

Dit zijn de belangrijkste situaties waarin wij betalen. Wilt u meer weten? Lees dan de verzekeringsvoorwaarden

  • Vorderingen op particulieren en overheidsinstellingen. 
  • Vorderingen die niet betaald zijn door iets wat u zelf heeft gedaan. Of die niet betaald zijn door iets wat iemand heeft gedaan die door u is ingeschakeld.
  • Dit zijn de belangrijkste situaties waarin wij niet betalen. Wilt u meer weten? Lees dan de verzekeringsvoorwaarden
Allianz Betaalgarantie is beschikbaar voor mkb’ers die meerdere transacties per jaar uitvoeren, maar slechts voor enkele afnemers het risico willen beperken.
U gaat zelf of samen met uw adviseur naar www.allianzbetaalgarantie.nl. Daar kunt u zich aanmelden en direct gebruikmaken van de services.
Na inschrijving heeft u toegang tot krediettoetsen die u uit kunt laten voeren op uw afnemers en de mogelijkheid om een transactieverzekering online af te sluiten. Daarnaast heeft u inzicht in overzichten van lopende en eerder genomen toetsingen en gesloten garanties. Als u een transactie verzekert en de afnemer betaalt niet, dan neemt Euler Hermes, wereldleider in kredietverzekeringen,  het incasso voor u uit handen.
Allianz Betaalgarantie is beschikbaar voor dekking op debiteuren in de zogeheten OESO-landen.
Het dekkingspercentage is in alle gevallen 85%. Dit wordt berekend over het netto-factuurbedrag, dus exclusief btw. Het dekkingspercentage is het percentage van het bedrag van de factuurwaarde dat we uitkeren.
Een schadeclaim kunt u alleen indienen voor facturen die onder de verzekering vallen. Als u het incasso daarvan aan ons heeft overgedragen, hoeft u verder geen  actie te ondernemen. Wij nemen het dossier automatisch in behandeling als de datum van vermoedelijke insolventie bereikt is, om u daarna schadeloos stellen. Als een schade zich voordoet en het dossier nog niet ter incasso is aangeboden, bijvoorbeeld omdat de debiteur ineens failliet gaat, moet u wel een schade-aangifteformulier in vullen.
Neem contact met ons op. 
Vraag advies bij een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.