Administratieve afhandeling

De duur van de verzekeringsovereenkomst is altijd 3 jaar. U bent als werkgever de verzekeringnemer en de begunstigde. Dat wil zeggen dat de verzekeringsovereenkomst wordt aangegaan tussen u en ons als verzekeraar. En dat u als werkgever de uitkering van het kapitaal ontvangt. U betaalt het kapitaal uit aan de nabestaanden van de werknemer. Bij de collectieve verzekeringspolis zit een lijst van verzekerde werknemers; uw werknemers ontvangen geen verzekeringspolis.

De premie voor de Allianz Collectieve Overlijdensrisicoverzekering wordt via de rekening-courant van de werkgever geboekt en betaald.  Allianz berekent jaarlijks de 1-jarige risicopremie voor alle werknemers aan de hand van het werknemersbestand zoals dat aan het begin van het verzekeringsjaar bekend is. Tijdens het verzekeringsjaar worden geen mutaties in het werknemersbestand doorgevoerd. Dat gebeurt pas aan het einde van het jaar voor het jaar dat daarop volgt. De werknemers die tijdens het verzekeringsjaar uit dienst treden, zijn verzekerd tot de datum dat ze uit dienst zijn gegaan. De werknemers die tijdens het jaar in dienst komen, zijn automatisch verzekerd.  Voor deze werknemers wordt een premie berekend voor het aantal maanden dat het dienstverband in het jaar bestond. In de loop van de eerste maanden van het nieuwe jaar wordt zodoende een verrekenpremie vastgesteld voor het voorgaande jaar, en die wordt in rekening gebracht of verrekend. 
U ziet: het onderhoud van de overeenkomst hoeft dus geen zware druk te leggen op de administratie van uw onderneming. U kunt de kosten aan uw kant laag houden