Zorg voor de nabestaanden van uw medewerkers

Vraag een offerte aan via een adviseur

Allianz Collectieve Overlijdensrisicoverzekering

U zorgt op vele manieren voor uw werknemers. Niet alleen met het salaris maar bijvoorbeeld ook met een reiskostenvergoeding en een pensioenregeling. Een aantrekkelijke extra arbeidsvoorwaarde tegen lage kosten is een collectieve overlijdensrisicoverzekering (ORV). Daarmee zorgt u voor de nabestaanden van uw werknemers.

De pluspunten

  • Lage kosten op basis van éénjarige risicopremie
  • Acceptatie met een validiteitsverklaring van de werkgever
  • Collectieve overeenkomst met een duur van drie jaar
  • Eenvoudige administratieve afhandeling

Waarvoor deze verzekering wordt gebruikt

  • Bij ontbreken van een pensioenregeling toch een voorziening voor nabestaanden regelen
  • Ter vervanging van de verzekering van een ANW-aanvullingspensioen
  • Om een tekort in het partnerpensioen aan te vullen

Veel gestelde vragen

Bij een overlijdensrisicoverzekering krijgen de nabestaanden een uitkering als de verzekerde  overlijdt. Overlijdensrisicoverzekeringen zijn er in soorten en maten. Er zijn bijvoorbeeld verschillen in de wijze van uitkering. Dit kan periodiek, zoals bij een pensioenverzekering. Of het kapitaal kan ineens worden uitgekeerd, zoals bij  een ORV gekoppeld aan een hypotheek. Daarnaast kan de partij die de verzekering afsluit verschillen: dit kan een individu of een collectief zijn. Bij een collectieve ORV sluit de werkgever een verzekering af op het leven van de werknemers. Als een werknemer komt te overlijden, keert de verzekeraar een kapitaal ineens uit.

Het verschil tussen een individuele en een collectieve overlijdensrisicoverzekering zit in de wijze van acceptatie en in de premiestelling. Bij een collectieve ORV hoeft de verzekerde geen gezondheidsverklaring in te vullen. U kunt als werkgever volstaan met het invullen van een validiteitsverklaring. Daarin verklaart u dat de werknemers allemaal werken en voor zover de werkgever bekend is, gezond zijn. Allianz berekent een risicopremie om het risico van overlijden af te dekken. Omdat de kans van overlijden in 1 jaar klein is, zal de 1-jarige premie laag zijn.

De Allianz Collectieve Overlijdensrisicoverzekering is een extra arbeidsvoorwaarde die van grote waarde is voor uw werknemer en tegen lage kosten gesloten kan worden. Als een werknemer overlijdt, kunnen zijn nabestaanden het verzekerde kapitaal naar eigen inzicht en behoefte gebruiken. Zij kunnen er bijvoorbeeld de uitvaart mee betalen of het bedrag opzijzetten voor latere kosten, zoals een studie voor de kinderen. Ook kunnen zij het bedrag gebruiken voor extra inkomen.

Klik hier als u wilt weten wanneer een collectieve ORV zeer goed dienst kan doen.

U kunt de Allianz Collectieve Overlijdensrisicoverzekering afsluiten als u ten minste 10 werknemers in dienst heeft. Alle werknemers zijn dan verplicht verzekerd. De directeur-grootaandeelhouder kan ook meeverzekerd worden. U kiest welk kapitaal bij overlijden van een werknemer aan de nabestaanden wordt uitgekeerd:

  •  Een vast bedrag per werknemer, bijvoorbeeld € 100.000,-. Allianz verzekert maximaal € 250.000,-.
  • Een bedrag per werknemer, gekoppeld aan het brutojaarsalaris, bijvoorbeeld 2x het jaarsalaris. Allianz verzekert maximaal 3x het brutojaarsalaris en tot maximaal € 450.000,-.

Bij meer dan 250 werknemers is maatwerk mogelijk.

Wilt u meer weten over de administratieve afhandeling? Klik dan hier.

Alle werknemers worden verplicht verzekerd. Vrijwillige deelname is niet mogelijk.

Alle werknemers worden verplicht aangemeld. En er is een keuze die de werkgever maakt. Alle werknemers eenzelfde verzekerd bedrag, bijvoorbeeld € 100.000,-. Of voor alle werknemers een aantal keren hun jaarsalaris, bijvoorbeeld 3 maal het jaarsalaris. Zie ook bij: Hoe werkt het.

De Allianz Collectieve Overlijdensrisicoverzekering is scherp geprijsd. Ieder jaar wordt een eenjarige risicopremie per deelnemer bepaald. De kans van overlijden in één jaar is klein. Dat betekent dat de risicopremie zeer laag is en dus goed betaalbaar.

Klik hier voor een rekenvoorbeeld voor de risicopremie en de kosten.

Voor mannen en vrouwen wordt dezelfde risicopremie per leeftijd berekend. Deze sekse neutrale premie is afhankelijk  van de verhouding man/vrouw in het bedrijf.

De premie wordt per 1 januari in een rekening courant geboekt.  Ieder jaar wordt de premie achteraf  gecorrigeerd voor uitdienst en in dienst getreden werknemers. En de premie wordt tevens gecorrigeerd voor het nieuwe bestand in het volgende jaar.

De uitkering bij overlijden uit een collectieve risicoverzekering van de werkgever maakt deel uit van de erfenis van de overleden werknemer. Over de erfenis moet erfbelasting betaald worden, dus ook over de uitkering bij overlijden.

Tot een uitkering van 3 maandsalarissen is de uitkering bij overlijden belastingvrij. Er behoeft geen loonbelasting ingehouden te worden. Bij uitkeringen hoger dan 3 maandsalarissen is in principe loonbelasting verschuldigd. Maar er zijn uitzonderingen. Vraag uw accountant of adviseur om advies. Lees hier meer over de fiscale aspecten.