Mail uw berekening naar uw e-mailadres

U kunt de berekening naar uw e-mailadres sturen en deze bespreken met een adviseur.

Uw berekening

Beroep
Wachttijd voordat we uitkeren
Inflatiecorrectie op de uitkering
2%
Hoogte van het verzekerd bedrag
80% van uw inkomen (32.800)
Premie die u betaalt per maand
80
Bij welk percentage arbeidsongeschiktheid heeft u recht op een uitkering?
Vanaf 25%
Verloop van uw premie
Premie neemt jaarlijks toe, begint laag

Berekening mailen