Aansprakelijkheidsverzekering voor wegvervoerders

Vraag een offerte aan via een adviseur

Aansprakelijkheidsverzekering voor wegvervoerders

De aansprakelijkheidsverzekering voor wegvervoerders is bedoeld voor beroepsvervoerders. Dus als u als ondernemer goederen van anderen vervoert, voor rekening van anderen. Met deze verzekering betalen wij schade aan deze goederen of diefstal daarvan, u als aansprakelijk bent.

Veelgestelde vragen

  • Schade aan of verlies van spullen van anderen waarvoor u aansprakelijk bent. Vaak bent u aansprakelijk op basis van de AVC (bij binnenlands vervoer) of CMR (grensoverschrijdend vervoer). Daarin is vastgelegd wanneer u aansprakelijk bent voor schade.

Dit zijn de belangrijkste situaties waarin wij betalen. Wilt u meer weten? Lees dan de verzekeringsvoorwaarden

  • Uitbesteed vervoer
     
  • Contaminatie (Schade door contaminatie ontstaat bij vermenging of besmetting van de lading met een andere stof)
     
  • Levende have (vee)

Dit zijn de belangrijkste situaties waarin wij niet betalen. Wilt u meer weten? Lees dan de verzekeringsvoorwaarden

Een lading volledig verzekeren kan met een goederentransportverzekering. Die kunt u alleen afsluiten als u belang heeft bij de lading, bijvoorbeeld als eigenaar. Of in opdracht van en voor een specifieke opdrachtgever. Toch kan er schade ontstaan aan de lading die u vervoert waarvoor u aansprakelijk bent. Voor deze schade kunt u de Aansprakelijkheidsverzekering voor Wegvervoerders afsluiten voor het risico dat u als vervoerder loopt.

Standaard heeft u een dekking in Europa, inclusief Turkije maar exclusief de GOS-landen. Maar het is mogelijk om daar andere afspraken over te maken. Bijvoorbeeld als u alleen maar goederen vervoert binnen Nederland.

Op de polis is een verzekerd bedrag afgesproken. Standaard is dat € 500.000,-. Daarnaast zijn er specifieke limieten per kilogram. Voor vervoer binnen Nederland is dat € 3,40 per kg. Voor grensoverschrijdend vervoer wordt dat in Special Drawing Rights (SDR) afgesproken. Dit bedrag is standaard 8,33 SDR. In de voorwaarden vindt u een vergoeding van maximaal € 15,- per kg. Dat is hoger dan 8,33 SDR en heeft te maken met mogelijke koerswijzigingen. Maar daarmee is er ook beperkt dekking voor doorbreking van de CMR-limiet.

Wat kost de Aansprakelijkheidsverzekering voor wegvervoerders?

Om de premie te bepalen voor de Aansprakelijkheidsverzekering voor wegvervoerders kijken we naar veel factoren. Vaak kijken we eerst naar de basis, bijvoorbeeld het totale laadvermogen, maar soms ook naar de bedrijfsomzet. Daarnaast houden we rekening met het dekkingsgebied en de dekking die u wilt. En naar wat u vervoert en onder welke voorwaarden. Wilt u weten wat de Aansprakelijkheidsverzekering voor wegvervoerders voor u kost? Vraag het een adviseur.

Premievoorbeelden

*Dekkingsgebied voorbeeld 1: inclusief Turkije en exclusief GOS-landen.

Voorbeeld 1

Laadvermogen 25 ton Vervoerscondities AVC/CMR *Dekkingsgebied Europa Soort vervoer Koel/vries Premie € 875

Voorbeeld 2

Laadvermogen 50 ton Vervoerscondities AVC Dekkingsgebied Nederland Soort vervoer Stukgoed Premie € 500

Verzekeringskaart

Met de verzekeringskaart kunt u in een oogopslag de meest relevante productinformatie zien. De verzekeringskaart helpt u de Aansprakelijkheidsverzekering voor Wegvervoerders van Allianz te vergelijken met andere aanbieders.