Veelgestelde vragen over het Uniform Pensioen Overzicht (UPO)

UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Op je UPO zie je welk pensioen je krijgt als je met pensioen gaat. Hierop staat ook het pensioen dat je partner krijgt als je komt te overlijden. Zo weet je wat je uitkering is bij pensionering of bij arbeidsongeschiktheid. Of wat partner of kinderen ontvangen als je komt te overlijden.

Je vindt de volgende informatie op het UPO:

  • basisgegevens van de pensioenregeling
  • informatie over de opgebouwde waarde
  • informatie over het te bereiken voorbeeldkapitaal
  • informatie over de pensioenindicatie
  • informatie over de kosten en opbrengsten

Je belegt bij Allianz, via jouw werkgever, voor een beleggingskapitaal waarmee je op je pensioendatum een pensioen kan aankopen. Jouw pensioen is daarom niet zeker. Jouw pensioen is afhankelijk van de ontwikkeling van je beleggingen, de rente en hoe oud mensen op jouw pensioendatum worden.

Om al je pensioenen (van diverse werkgevers) makkelijk bij elkaar op te tellen heeft de overheid in de wet vastgelegd hoe we de voorspelling van pensioen moeten laten zien. We maken gebruik van  verschillende bedragen. Om het makkelijker voor je te maken tonen we deze 3 bedragen ook in een overzicht met drie pijlen.

Deze 3 pijlen laten zien wat er met jouw pensioen in de toekomst kan gebeuren. Het middelste bedrag kun je gebruiken om na te gaan of het verwachte pensioen genoeg is. De andere twee bedragen geven aan in welke richting jouw pensioen zich kan ontwikkelen. De rechterpijl als het erg meezit of de linkerpijl als het erg tegenzit. Om jouw pensioensituatie te vergelijken, of al je pensioenen bij elkaar op te tellen kun je ook inloggen op jouw Persoonlijke Pensioenportaal. Zorg dat je je DiGID beschikbaar hebt.

Je pensioen is lager dan op de UPO van vorig jaar
Het valt je misschien op dat de bedragen bij de drie pijlen lager zijn dan vorig jaar.

Waarom zijn die bedragen lager?
We moeten onze voorspelling van jouw pensioen doen op basis van door de overheid voorgeschreven regels. De cijfers waarmee we deze voorspelling berekenen, bepalen wij daarom niet zelf. Dat doen we volgens de regels van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). DNB heeft die regels aangepast. De rente waarmee we moeten rekenen is dit jaar lager. Ook is het voorspelde rendement op aandelen aangepast. Daardoor is er een kans dat jouw pensioen straks ook lager zal zijn. Hoe jonger je bent, des te groter het effect van deze nieuwe rekenregels.

Is mijn pensioen straks echt lager?
Dat kunnen we niet zeggen. De berekening laat een voorspelling zien op basis van wat we nu weten. En op basis van de door de overheid voorgeschreven regels. In jouw pensioensituatie kan nog veel veranderen tussen nu en het moment waarop jouw pensioen ingaat. In uw persoonlijke situatie of in uw werksituatie. In de komende jaren komt er bijvoorbeeld een nieuw pensioenstelsel.

Voor de echte specialist
Voor de echte specialist hebben we uitgewerkt hoe we de pensioenprognoses berekenen. Ben je een echte specialist? Of wil je weten hoe het zit? Kijk dan hier

Alle pensioenuitvoerders zijn verplicht om een UPO aan je te verstrekken. Die UPO’s zijn voor alle pensioenuitvoerders gelijk. Daardoor kun je eenvoudig je pensioen vergelijken en optellen. Voor je pensioen kun je ook kijken op Mijnpensioenoverzicht.nl. Daar vind je al je pensioenen en AOW-aanspraken.
Elk jaar krijg je een UPO. 
Het is verstandig je UPO’s te bewaren, bijvoorbeeld bij je pensioenpapieren. Anders hebben we we ze ook digitaal voor je op www.allianzpensioenkluis.nl
Als je via je werk pensioen opbouwt, of als je hebt gewerkt waar je pensioen hebt opgebouwd. 

Wanneer je na 1 januari van dit jaar in dienst bent getreden, ontvang je volgend jaar voor het eerst een UPO. Ben je al langer in dienst? Neem dan contact op met je werkgever of de HR-afdeling.

Is onlangs je oude polisnummer vervangen door een nieuw polisnummer? Dan ontvang je volgend jaar een UPO.

Kloppen je persoonlijke gegevens, salaris, datum indiensttreding of parttime percentage niet? Neem dan contact op met je werkgever. Je werkgever meldt de wijzigingen aan Allianz. Werk je niet meer bij die werkgever? Neem dan contact op met de financieel adviseur die in het UPO staat. Je ontvangt dan volgend jaar een UPO waarop de wijzigingen zijn verwerkt.
Wij baseren de cijfers op de gegevens in onze administratie per 1 januari. Het kan zijn dat de gegevens van jouw bevestiging van een andere datum zijn dan de gegevens op het UPO.
Bij ons zijn geen kinderen bekend. Mogelijk zijn zij niet opgegeven. Neem contact op met je werkgever om dit aan te passen. 
Wanneer een ANW-hiaat en/of aanvullende dekkingen bij arbeidsongeschiktheid zijn verzekerd, dan staan deze dekkingen op het UPO. Als je een vrijwillige eigen bijdrage hebt (bijsparen), dan is deze premie verwerkt in de beschikbare premie.

Verzekeraars gebruiken hiervoor de Uniforme Reken Methodiek (URM). Deze berekeningen houden rekening met 2000 economische scenario’s waarvan er 3 uitkomsten op het UPO staan:

1.       als het gaat zoals verwacht (middelste resultaat)

2.       als het goed gaat (de 5% beste gevallen)

3.       als het slecht gaat (de 5% slechtste gevallen)

Je ziet dus niet de werkelijke tarieven van Allianz.

Je bouwt een kapitaal op. Met dat kapitaal koop je op de pensioendatum een pensioen aan. Deze aankoop gebeurt op basis van het opgebouwde kapitaal en de tarieven op dat moment. Die tarieven kennen we nu nog niet. En dus gaan we uit van een veronderstelling. Je hebt dus geen zekerheid, maar wel een indicatie.
In het UPO staat of je, naast de WIA, recht hebt op een aanvullende arbeidsongeschiktheidsuitkering.
Wil je contact met ons? Via de chat krijg je het snelst je antwoord. Wil je toch liever telefonisch een medewerker spreken? Wij zitten voor je klaar op werkdagen tussen 9:00 uur en 17:30. 

Wil je advies over een van onze verzekeringen? Neem dan contact op met een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.