Om uw bedrijf optimaal te laten presteren, heeft u uw medewerkers hard nodig. Maar het kan voorkomen dat een medewerker door ziekte of een ongeval (gedeeltelijk) niet meer kan werken. Hoe zorgt u er voor dat uw bedrijfsvoering dan gezond blijft?
Ziekteverzuim of arbeidsongeschiktheid is niet alleen vervelend voor uw medewerker, maar ook voor u. Met een inkomensverzekering beschermt u uw medewerkers en uw bedrijf tegen de financiële risico’s van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Allianz biedt u verschillende soorten inkomensverzekeringen:
Allianz InkomensCombinatie is een pakket van verzekeringen. Door uw Verzuimverzekering Conventioneel samen met een WIA-dekking onder te brengen in dit pakket ontvangt u 2 tot 3% korting en hoeft u geen termijntoeslagen te betalen.
Langdurige arbeidsongeschiktheid betekent een inkomensverlies voor uw medewerkers. Met een WIA-verzekering biedt u uw medewerkers zekerheid door het inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid te compenseren.
In geval van ziekte van één van uw medewerkers, wordt van u verwacht dat u het salaris twee jaar voor minimaal 70% door betaalt. Dit is een flink financieel risico voor uw bedrijf. Met een verzuimverzekering dekt u het financiële risico van verzuim af.

Heeft u een inkomensverzekering bij Allianz, dan krijgt u toegang tot ons online portaal voor inkomensverzekeringen. In dit portaal vindt u een overzicht van uw verzekeringen en beheert u de gegevens van uw medewerkers. Ook uw jaarlijkse opgave voor de naverrekening doet u via het portaal.

Voor verzuimverzekeringen meldt u via het portaal uw medewerkers ziek of (gedeeltelijk) hersteld. Heeft u een arbocontract bij ArboNed? Dan geven wij de melding voor u aan hen door. Zo hoeft u de melding maar één keer te doen.

Voor WIA-verzekeringen doet u via het portaal de 42ste weekmelding voor u zieke medewerker. Zodra het UWV een beslissing heeft genomen op de eventuele WIA-aanvraag voor uw medewerker, kunt u (of uw medewerker) een claim indienen.

Neem contact met ons op. 
Vraag advies bij een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.