Kan ik pensioen in eigen beheer opbouwen?


 

Kan ik pensioen in eigen beheer opbouwen?

Bent u directeur-grootaandeelhouder (DGA)? Dan kunt u pensioen in eigen beheer opbouwen. Bij pensioen in eigen beheer reserveert u jaarlijks een bedrag binnen de onderneming. Vaak gebeurt dit binnen een pensioen-BV of een personal holding. Door dit reserveren heeft de onderneming de verplichting om u uiteindelijk een pensioen uit te keren. Deze pensioenverplichting hoort bij het ondernemingsvermogen. Op de datum dat u met pensioen gaat, moet de onderneming voldoende kapitaal hebben om uw pensioen te kunnen betalen. U kunt met het Allianz DGA Pakket uw pensioenopbouw in eigen beheer aanvullen.
Pensioen in eigen beheer is een goede oplossing als u het geld in de onderneming wilt houden. Deze pensioenvorm kan riskant zijn. Want gaat de onderneming failliet, dan is uw pensioenreserve – en daarmee uw pensioen – verdwenen. Voor de onderneming heeft een pensioen in eigen beheer ook gevolgen. Zo betaalt het bedrijf een heffing over het vrijvallende vermogen. En voor een eventuele koper van de onderneming kan een pensioentoezegging nadelig zijn.

Pensioen in eigen beheer ligt onder vuur en het kabinet studeert op afschaffing – of uitfasering – van het dga-pensioen. In de praktijk blijkt namelijk dat er een enorme onderdekking is. Veel dga’s zijn door het pensioen in eigen beheer in de knel geraakt, omdat door de lage rente de reserveringen veel te laag zijn voor wat nodig is om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. 

De regering overweegt twee alternatieven voor pensioen in eigen beheer:

  1. Het oudedagssparen in eigen beheer. Hierbij reserveert u een percentage van uw loon binnen uw BV voor uw pensioen. Deze reserve staat als verplichting op de balans en kan niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Uiteindelijk moet u met dit geld een lijfrente of pensioen aankopen. Bij het oudedagssparen in eigen beheer vindt er oprenting plaats tijdens de opbouw- en uitkeringsfase.
  2. Afschaffing van pensioen in eigen beheer met gelijktijdige afkoop van het opgebouwde pensioen. Op de belastingheffing van 52% wordt een korting gegeven van 20%, waardoor de uiteindelijke belastingheffing op 41,6% komt.
Voor dga’s die uitgekeken zijn op eigen-beheeroplossingen, biedt Allianz een toekomstbestendige alles-in-één oplossing: het Allianz DGA Pakket. Het is een flexibele pensioenoplossing die u volledig zelf kunt invullen en waarbij u de regie helemaal in eigen hand houdt.
Het Allianz DGA Pakket is een pensioenoplossing voor directeur-grootaandeelhouders (dga's). Het pakket biedt een compleet pakket waarin u ook de mogelijkheid heeft om voorzieningen te treffen voor de risico's van overlijden en arbeidsongeschiktheid.
Neem contact met ons op. 
Vraag advies bij een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.