Schade melden

Schade melden voor particulieren

Heeft u schade en bent u particulier? Meld dan hier uw schade. 

Schade aan uw bedrijf

Heeft u als ondernemer schade? Bijvoorbeeld aan uw bedrijfsgebouw of inventaris? Of bent u aansprakelijk gesteld? Dan kunt u de schade melden bij uw adviseur. Maar u kunt de schade ook telefonisch aan ons melden:  

Telefoon:  088 - 577 19 11

Schade melden voor een Aegon zakelijke schadeverzekering?

Sinds 1 juli 2016 is Allianz Benelux N.V. de risicodrager van de Aegon zakelijke schadeportefeuille.

De Aegon Schade Service is ongewijzigd 24 uur per dag bereikbaar. 
Voor algemene vragen over Aegon schade zakelijk, personenschade en acceptatie belt u:

Telefoon: 088 - 344 00 52

Bel voor directe hulp bij een grote brand of storm: 
 
Telefoon: 088 - 344 00 00