Wij hechten veel waarde aan uw feedback

Wij hechten sterk aan een goede relatie met al onze klanten. De dienstverlening die wij aanbieden is erop gericht om die relatie in stand te houden en verder te verstevigen. Wij vinden het leuk om te horen wat u goed vindt gaan. Maar wij horen ook graag van u als u niet tevreden bent over de door ons verrichtte diensten.

Een klacht

Er is sprake van een klacht als de indiener (een klant of derde) ontevreden is met betrekking tot het verzekeringscontract of de verzekeringsdienst die hij/zij heeft ontvangen en zijn/haar ongenoegen uit bij Allianz.

Laat het ons weten, zodat wij uw klacht op een juiste manier kunnen behandelen, en ervan kunnen leren voor de toekomst.

Naast het klachtenformulier kunt u op een aantal andere manieren klachten indienen.

Wat wij met uw klacht doen

  • Binnen twee werkdagen krijgt u van ons een ontvangstbevestiging van uw klacht.
  • We nemen telefonisch contact op om uw klacht te bespreken. Niet alle klachten lenen zich voor een telefonische aanpak. In dat geval verloopt het contact per mail of brief.
  • Binnen tien werkdagen ontvangt u van ons een eerste inhoudelijke reactie.
  • Is het voor ons niet mogelijk om binnen deze termijn uw klacht te beantwoorden, dan laten we u dat schriftelijk of per e-mail weten. Natuurlijk leest u in dit bericht ook op welke termijn u dan wel een reactie van ons kunt verwachten.
  • U bepaalt of u tevreden bent met de afhandeling van de klacht. Dat vragen wij steekproefsgewijs na via een kort online onderzoek.
  • Bent u niet tevreden met onze reactie? Dan kunt u een verzoek om een nieuwe beoordeling indienen.

Als wij er onvoldoende in zijn geslaagd om uw ontevredenheid weg te nemen kunt u terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD):

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag

Meer informatie over het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening vindt u op www.kifid.nl

Alternatieve manieren om een klacht in te dienen

Naast het klachtenformulier kunt u op een aantal andere manieren klachten indienen.

Tips, suggesties of een compliment

Bent u onlangs goed geholpen door (een medewerker van) Allianz laat het ons dan weten. Wij horen graag van u wat goed gaat en stellen uw reactie zeer op prijs.

Moet hier ook tekst komen over alternatieve manieren om een compliment te geven + informatie over wat wij met complimenten doen?

Bekijk hoe klanten melden van een autoschade ervaren

Jij wilt hier de tekst: Hoe ervaart u het melden van uw autoschade?

Ik zou echter mijn voorstel willen behouden. De klantervaring van het autoschademelde wordt toch afgevangen in het Ekomi proces?

Voor beide opties heb ik overigens een inleidende tekst nodig en een link naar de Ekomi page

Dankzij uw suggesties verbetert

Hieronder leest u welke verbeteringen wij hebben doorgevoerd met uw suggesties:

sdfsdfsdfsdf

sdfsdfsdfsdfsd

ssfsdfsdfsdfs

Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Allianz Nederland Levensverzekering heeft sinds 2010 het Keurmerk Klantgericht Verzekeren. Dit is een kwaliteitskeurmerk voor onze dienstverlening en onze klantgerichte manier van werken. Bekijk hier onze klachtenrapportage van 2018.