De grootste zorgen van ondernemers

Ondernemen is een vak apart. Het biedt je veel vrijheid, maar je krijgt ook te maken met de nodige risico’s. Dat kan wel eens tot slapeloze nachten leiden. Wat zijn de grootste zorgen van ondernemers?
We hebben 500 zzp’ers en mkb’ers gevraagd naar hun verwachtingen en bedrijfszorgen. En wat blijkt? Meer dan de helft van de ondernemers is onzeker over zijn inkomen (63%). Daarnaast maken velen zich zorgen dat ze arbeidsongeschikt raken(59%). Die zorg is weg te nemen met een arbeidsongeschiktheids­verzekering, maar opvallend genoeg blijken veel ondernemers die niet te hebben.
Andere zaken waar ondernemers over piekeren, zijn de gevolgen van een faillissement voor de financiële privé-situatie (53%) cybercriminaliteit (47%), concurrenten (45%) en de financiële staat van de onderneming (44%). Verder twijfelt  39% van de ondernemers of ze wel kunnen meekomen met trends en ontwikkelingen. En eenzelfde percentage maakt zich zorgen over de financierings- en verzekeringsmogelijkheden.
Gelukkig maken ondernemers zich niet alleen zorgen. Ze zien uiteraard ook pluspunten, zeker als het gaat over de verwachte omzet voor 2017 en 2018. Bijna de helft (43%) voorspelt dat ze de komende 2 jaar hogere omzetcijfers te halen. Slechts 10% verwacht minder omzet in die periode. De positieve verwachtingen komen overeen met de investeringscijfers die ondernemers voor het eerste kwartaal van 2017 voorzien. Ze denken evenveel te investeren als in het laatste kwartaal van 2016. Met name groot-mkb’ers zijn ambitieus: bijna een derde (31%) geeft aan dat ze in het eerste kwartaal van 2017 meer gaan investeren.
Het onderzoek laat verder zien dat ruim de helft van de ondernemers (56%) verwacht dat de concurrentie in 2017 gelijk blijft. Bijna een kwart (23%) voorziet dit jaar juist meer concurrentie. En de werving van personeel blijft belangrijk, maar niet meer of minder dan de afgelopen maanden. Ondernemers zeggen in het eerste kwartaal van dit jaar waarschijnlijk evenveel personeel aan te zullen nemen. Hopelijk zonder gevolgen voor de nachtrust.