Zelfstandig en zwanger tussen 2005 - 2008? Alsnog een uitkering!

Stel, je wordt zwanger als zelfstandige. Heb je dan recht op een uitkering? Ja, je hebt recht op een uitkering van ten minste 16 weken. Maar er is iets geks aan de hand. Want tussen 2005 en 2008 was er geen uitkering voor vrouwelijke zelfstandigen die een kind kregen. Onterecht, blijkt nu.

Vroeger hadden zzp’ers een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid: de Waz. Onderdeel van die verzekering was een zwangerschaps- en bevallingsuitkering. Dat veranderde. Want zwangerschap en bevalling werden (en worden) niet als ziekte gezien. Daarom verhuisde deze uitkering naar de Wet arbeid en zorg, de Wazo.

In 2005 werd de Waz afgeschaft. De regering vond namelijk dat zelfstandigen zich heel goed bij verzekeraars konden verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Daardoor kregen zelfstandigen die zich niet hadden verzekerd ook geen uitkering meer bij zwangerschap en bevalling.

Logisch toch? Als zwangerschap geen ziekte of arbeidsongeschiktheid is, heb je ook geen recht op een uitkering. Nee, niet logisch, vond de Commissie Gelijke Behandeling. Want, alleen vrouwen hebben de kans zwanger te worden. Zij hebben dus een nadeel dat mannen niet hebben. Zij kunnen een periode in hun zwangerschap niet werken en ook niets verdienen. Dat leidde tot een ongewenst risico, namelijk dat vrouwen rond de bevalling te weinig rust namen uit angst inkomen te missen. Het is duidelijk dat dit nadelig kan zijn voor de gezondheid van moeder en kind. En dus kwam de zwangerschapsuitkering in 2008 weer terug.
Mooi toch? Inderdaad, maar vrouwelijke zelfstandigen die tussen 2005 en 2008 een kind kregen, hebben geen uitkering ontvangen. Dat is in strijd met het VN-Vrouwenverdrag (gelijke rechten voor vrouwen). En dus krijgen zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 een kind kregen toch nog een uitkering. Het gaat om 90% van het wettelijk minimumloon per dag, berekend over 80 dagen. Dat komt neer op zo’n €5.600.

Je vraagt de compensatie aan met een aanvraagformulier. Dit aanvraagformulier kun je vanaf 15 mei 2018 downloaden op de site van het UWV. Je stuurt het ingevulde formulier aan het UWV op. 

Let op: je kunt de aanvraag alleen doen in de periode van 15 mei 2018 tot en met 30 september 2018. Aanvragen die na deze periode binnenkomen, worden niet meer in behandeling genomen. 

Veel zelfstandigen hebben een arbeidsongeschiktheids­verzekering of AOV bij een verzekeraar. Vaak krijg je dan een uitkering als je zwanger bent. Bij Allianz krijg je een uitkering als je:

  • minimaal 24 weken zwanger bent,
  • het eerste jaar arbeidsongeschiktheid verzekerd hebt,
  • en 2 jaar een AOV bij Allianz hebt.

Heb je nog geen AOV? Bel dan je financieel adviseur. Of bereken je premie online.